Przegląd

OpenPages Policy Management

Zmniejsza złożoność i ogranicza trudności związane z zapewnianiem zgodności z przepisami branżowymi i administracyjnymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i wymogami etycznymi. OpenPages Policy Management automatyzuje ciągły proces testowania, przeglądania, zatwierdzania i korygowania. Pomaga również w identyfikowaniu podobieństw między przepisami w celu zmniejszenia nadmiarowości i powielania działań.

Jak działa ten moduł produktu?

Jak klienci używają tego rozwiązania

Ogólny przegląd zgodności

Interfejs użytkownika przeglądu zgodności

Ogólny przegląd zgodności

Użytkownicy i administratorzy mogą uzyskać szybkie podsumowanie stanu zgodności z przepisami z wielu perspektyw, w tym: obszarów funkcjonalnych, jednostek biznesowych, regionów lub poszczególnych wymagań, dzięki panelom kontrolnym i wykresom.

Przepływ pracy przeglądu strategii

Interfejs przepływu pracy przeglądu strategii

Przepływ pracy przeglądu strategii

Przepływy pracy służą do zarządzania działaniami planowania strategii, przypisywania zadań i powiadamiania interesariuszy. Pomagają organizacjom w dotrzymywaniu terminów i uzyskiwaniu aktualnych informacji na temat stale zmieniających się wymagań prawnych.

Pojedynczy widok strategii

Panel kontrolny zapewniający pojedynczy widok strategii

Pojedynczy widok strategii

Udostępnia pojedyncze źródło odwzorowania relacji takich jak przepisy, mechanizmy kontroli, testy i czynniki ryzyka. Strategie mogą być konfigurowane, oznaczane i przeszukiwane zgodnie z systematyką organizacyjną.

Pozostałe moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i zarządzaj nimi oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Łącz wymogi dotyczące infrastruktury IT i zachowania zgodności, aby uzyskać pełną prywatność danych i sprawować nad nimi całkowity nadzór.