Przegląd

OpenPages IT Governance

Zarządza wewnętrzną kontrolą środowiska IT i ryzykiem, dopasowując procesy biznesowe, strategię i wymogi regulacyjne. OpenPages IT Governance umożliwia organizacjom zapewnienie zgodności z wieloma źródłami sprawdzonych procedur, w tym z platformą Komitetu Organizacji Sponsorujących, Biblioteką infrastruktury informatycznej oraz Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną.

Jak działa ten moduł produktu?

Jak to działa

Panel kontrolny nadzoru środowiska IT

Przykładowy przepływ pracy

Panel kontrolny nadzoru środowiska IT

Wyświetl wszystkie problemy, incydenty, słabe punkty zabezpieczeń i aplikacje biznesowe wymagające uwagi użytkowników na jednej, konfigurowalnej stronie głównej. Zwiększ poziom szczegółowości, przechodząc przez raporty podrzędne, aby przeprowadzić analizę podstawowych przyczyn.

Przepływy pracy incydentów IT

Repozytorium obliczeń

Przepływy pracy incydentów IT

Automatycznie powiadamia i kieruje działaniami związanymi z infrastrukturą IT. Śledzi i dokumentuje wszystkie istotne incydenty IT. Inicjuje przepływy pracy badań oparte na planowaniu zstępującym i ryzyku biznesowym.

Ocena ryzyka aplikacji

Zadania zapewniające zgodność z przepisami

Ocena ryzyka aplikacji

Wykorzystanie interfejsu użytkownika kwestionariusza oceny, który jest centralnym źródłem wszystkich aplikacji biznesowych, do analizy zasobów aplikacyjnych lub właścicieli aplikacji biznesowych na potrzeby oceny klasyfikacji i zachowania zgodności z przepisami.

Pozostałe moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i zarządzaj nimi oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Łącz wymogi dotyczące infrastruktury IT i zachowania zgodności, aby uzyskać pełną prywatność danych i sprawować nad nimi całkowity nadzór.