Przegląd

OpenPages Data Privacy Management

Dokładnie poznaj sposób używania danych prywatnych w Twojej organizacji. Przeanalizuj pełen, uzyskiwany w czasie rzeczywistym obraz wykorzystania i przechowywania wrażliwych danych oraz uzyskiwania do nich dostępu w całej organizacji za pomocą wbudowanych rozwiązań sztucznej inteligencji, automatyzacji i zabezpieczeń. Zobacz, do jakich danych i kiedy uzyskiwany jest dostęp, aby przyspieszyć proces monitorowania ryzyka. Automatyzuj raportowanie danych prywatnych w celu zwiększenia dokładności, skrócenia czasu kontroli i przyspieszenia podejmowania inicjatyw w organizacji.

Jak działa ten moduł produktu?

Jak to działa

Panel kontrolny inspektora ochrony danych

Zrzut ekranu produktu przedstawiający panel kontrolny inspektora danych osobowych

Panel kontrolny inspektora ochrony danych

Panel kontrolny dostarcza wszystkie informacje związane z zasobami danych, w tym podział zasobów według ustawodawstwa i statusu ocen ochrony danych osobowych. Przydatne odsyłacze i zadania związane z ochroną prywatności są również przypisywane do użytkownika.

Ocena ochrony danych osobowych

Zrzut ekranu produktu przedstawiający formularz gromadzenia danych osobowych

Ocena ochrony danych osobowych

Upewnij się, że zasoby danych w Twojej organizacji są wykorzystywane zgodne z przepisami, korzystając z wbudowanej funkcji kwestionariusza oceny, który umożliwia zespołom ds. ochrony prywatności budowanie odpowiednich kwestionariuszy dotyczących ochrony danych osobowych i wdrażanie ich u właścicieli danych w celu ich wypełnienia.

Zarządzanie problemami

Zrzut ekranu produktu pokazujący nowy formularz tworzenia problemu

Zarządzanie problemami

Problemy z ochroną danych osobowych zidentyfikowane podczas procesu oceny mogą być badane i rozwiązywane za pomocą wbudowanej funkcji zarządzania problemami, która umożliwia współpracę między inspektorami ochrony danych oraz właścicielami danych w celu rozwiązywania problemów.

Pozostałe moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i nadzoruj je oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.