Oblicz całkowity wpływ ekonomiczny, jaki rozwiązanie IBM OpenPages with Watson może mieć na Twoją organizację.

Czym jest IBM OpenPages with Watson™?

Efekty

Transformacja przepływu pracy

2,500

Zobacz, jak technologia danych i sztucznej inteligencji od IBM pozwoliła bankowi Citi na nowo zdefiniować i przekształcić codzienną pracę 2 500 swoich audytorów.

Wysoka skalowalność

2,500+

Obsługa ponad 2500 pracujących jednocześnie użytkowników systemów wsparcia obsługi klienta i zaplecza, co pozwala na ciągłe monitorowanie i nadzorowanie ryzyka.

Zwrot nakładów

218%

Przeczytaj raport Forrester TEI i dowiedz się, jak organizacje osiągają zwrot z inwestycji na poziomie 218% dzięki uniknięciu kar wynikających z nieprzestrzegania przepisów i zmniejszeniu wysiłków związanych z zarządzaniem czynnikami ryzyka.

Korzyści

Interfejs użytkownika bez żadnego szkolenia

Przyspieszaj adopcję GRC we wszystkich trzech liniach działalności dzięki nowoczesnemu, skoncentrowanemu na zadaniach interfejsowi użytkownika służącemu do realizacji zadań.

Wiedza specjalistyczna dzięki AI

Tłumacz dokumenty na ponad 50 języków, korzystaj z całodobowej obsługi świadczonej przez asystenta wirtualnego GRC oraz promuj dokładne i efektywne zgłaszanie incydentów z klasyfikacją istotną dla sztucznej inteligencji.

Integracje z rozwiązaniami innych firm

Zapewnij integrację danych za pomocą kompleksowych interfejsów API REST, które integrują procesy GRC z konektorami innych firm.

Analizy predykcyjne

Zapewnij wgląd w stan ryzyka w całej organizacji za pomocą produktu IBM Cognos Analytics na potrzeby samoobsługowej eksploracji danych oraz uzyskiwania spostrzeżeń.

Automatyzacja przepływów pracy

Automatyzuj procesy GRC w ciągu kilku minut i zwiększaj efektywność inwestycji dzięki konfigurowalnym przepływom pracy. Nowe opcje to m.in. funkcja przeciągania i upuszczania oraz zmienne przepływów pracy.

Wdrażanie w dowolnym miejscu

Produkt IBM OpenPages możesz wdrożyć w wybranym miejscu, za firewallem lub w dowolnym środowisku chmurowym, za pośrednictwem platformy IBM Cloud Pak for Data.

Cechy

Większa efektywność operacyjna

Umożliwiaj zespołom skupienie się na przyszłych, nie na przeszłych zdarzeniach dzięki rozszerzalnemu, zintegrowanemu rozwiązaniu do zarządzania ryzykiem. W pełni konfigurowalne i skoncentrowane na przyszłości rozwiązanie korporacyjne korzystające z wspólnego modelu obiektów. Skaluje się do dziesiątek tysięcy użytkowników.

Wdrożenia u klientów

SCOR SE

Firma SCOR używa produktu IBM OpenPages with Watson do zwiększania zaangażowania użytkowników, usprawniania procesów i wspierania ocen ryzyka w całym przedsiębiorstwie przy zmniejszonym nakładzie pracy.

HypoVereinsbank

Rozwiązanie IBM OpenPages with Watson pozwoliło HypoVereinsbank zautomatyzować procesy raportowania i uprościć śledzenie ponad 3 000 wewnętrznych mechanizmów kontroli, co z kolei pozwoliło uwolnić 33% zasobów kadrowych.

General Motors

Firma General Motors unifikuje swoje działania w dziedzinie zarządzania audytami, ryzykiem i mechanizmami kontroli z pomocą produktu IBM OpenPages with Watson, aby ułatwić podejmowanie trafnych decyzji i obniżyć koszty.

Zobacz moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i zarządzaj nimi oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Łącz wymogi dotyczące infrastruktury IT i zachowania zgodności, aby uzyskać pełną prywatność danych i sprawować nad nimi całkowity nadzór.