Dlaczego warto wybrać IBM® Maximo® MRO Inventory Optimization

o 50%

mniej nieplanowanych przestojów związanych z częściami

o 40%

niższe koszty magazynowe

o 35%

mniejsze budżety przeznaczane na konserwację

Zrzut ekranu przedstawiający stany magazynowe w kokpicie menedżerskim oprogramowania IBM Maximo MRO Inventory Optimization

Bardziej przejrzysty i dokładny obraz zapasów

IBM Maximo MRO Inventory Optimization może pomóc w optymalizacji zapasów w zakresie konserwacji, napraw i eksploatacji (MRO), zapewniając dokładny, szczegółowy obraz wydajności.

Działające w zamkniętej pętli rozwiązanie MRO IO integruje się z aplikacjami EAM i ERP, automatyzując codzienne, ręczne zadania. Algorytmy uczenia maszynowego uzyskują informacje na podstawie nowych transakcji i danych dotyczących zużywania z systemu ERP, a następnie na podstawie tych informacji w czasie rzeczywistym określają, czy bieżąca strategia uzupełniania stanów magazynowych jest nadal odpowiednia. Biorąc pod uwagę wykorzystanie materiałów w przeszłości i przyszłe zapotrzebowanie, rozwiązanie pomaga zrównoważyć koszty magazynowania zasobów względem nowych zamówień.

Niski punkt wejścia, wysoka wartość
MRO IO pomaga zmniejszyć stany magazynowe średnio o 20%. W przypadku niektórych klientów czas wykonywania procesów ręcznych obniżył się nawet o 1700 godzin. Te oszczędności mogą uwolnić kapitał obrotowy, który można przeznaczyć na transformację cyfrową i operacyjną firmy.

Korzyści z Maximo MRO Inventory Optimization

Bardziej przejrzysty obraz zapasów

Identyfikuje braki towarowe, nadmierną ilość zapasów oraz wolno zużywane i potencjalnie przestarzałe zapasy.

Informacje pozwalające podejmować właściwe decyzje

Analizuje dane historyczne, aby wyciągać praktyczne wnioski na podstawie krytyczności, czasu realizacji i innych czynników.

Wartość biznesowa od samego początku

Integruje się z aplikacjami do zarządzania zasobami korporacyjnymi i ERP, zapewniając korzyści biznesowe i redukcję kosztów.

Dodatkowe informacje o Maximo MRO Inventory Optimization

Widok z góry na pojazdy jadące przez most nad rzeką

Szybsze osiągnięcie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw

Dowiedz się, jak zarządzanie zapasami, optymalizacja realizacji i informacje o pochodzeniu produktu pomagają w opracowaniu planu zrównoważonego i zyskownego rozwoju.

Ilustracja przedstawiająca zapasy opuszczające magazyn

Wprowadzenie do MRO Inventory Optimization

Zobacz, jak można zoptymalizować gospodarkę materiałami dla remontów i utrzymania, obniżyć koszty oraz ograniczyć nieplanowane przestoje zasobów, korzystając z analityki predykcyjnej i preskryptywnej.

Branże

Energetyka i usługi komunalne

Obniż koszty pozyskiwania i zarządzania zapasami części zamiennych dla zasobów związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją, zapewniając jednocześnie wyższy poziom niezawodności. Zwiększ produktywność zespołów ds. konserwacji, zapewniając im potrzebne części w odpowiednim czasie. Optymalizuj zapasy części zamiennych i konsoliduj je w obrębie wielu regionów i centrów dystrybucji.

Produkcja

Optymalizuj zapasy dzięki dokładniejszym prognozom i budżetowaniu, aby zarządzać zmieniającymi się cyklami zapotrzebowania, zwiększać niezawodność i zapewniać dotrzymanie terminów produkcji. Przypisuj krytyczność do zasobów i elementów, aby podejmować lepsze decyzje w zakresie uzupełniania zapasów, co pozwoli zaoszczędzić miejsce w magazynie na potrzeby niezbędnych materiałów, a nie na wolno rotujące i przestarzałe zapasy.

Górnictwo

Ogranicz nieplanowane przestoje, zapewniając dostępność na miejscu krytycznych materiałów i części zamiennych, aby zapewnić ciągłości pracy kopalni przez całą dobę. Obniż koszty związane z materiałami dla remontów i utrzymania przez wyeliminowanie nieefektywności, współdzielenie krytycznych części zamiennych między regionami geograficznymi i zmniejszenie zapasów części, które nie są niezbędne.

Gaz i ropa naftowa

Optymalizuj zapasy części zamiennych, korzystając z analityki preskryptywnej i wniosków wyciągniętych na podstawie istniejących danych. Obniż koszty przez ograniczenie nadwyżek magazynowych przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności krytycznych części zamiennych i materiałów, aby zmaksymalizować czas dostępności i szczytową wydajność zasobów.

Zobacz także

Morskie turbiny wiatrowe

IBM Maximo® Application Suite

Działaj na przestrzeni całego przedsiębiorstwa, aby zunifikować operacje, zoptymalizować zasoby oraz utrzymać ciągłość biznesową.

Widok na miasto między drapaczami chmur

IBM Digital Twin Exchange

Znajduj cyfrowe bliźniaki i zarządzaj nimi niezależnie od tego, czy jesteś dostawcą treści, czy klientem korzystającym z cyfrowych bliźniaków.

Inżynier pracujący z diagramem urządzenia na komputerze

IBM Supply Chain Control Tower

Uzyskaj inteligentny wgląd w stan zapasów, zarządzaj nimi i podejmuj skuteczniejsze działania w celu zaspokojenia rzeczywistego popytu.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?