Często zadawane pytania

FAQ

Pierwsze kroki z tym produktem

Czym oprogramowanie IBM MQ różni się od innych rozwiązań do przesyłania komunikatów?

Dane są dostarczane raz i tylko raz: w przeciwieństwie do rozwiązań, które oferują inny poziom obsługi i mogą zduplikować lub zgubić komunikat, IBM MQ przesyła dane raz i tylko raz.

Obsługa transakcyjna: IBM MQ wszystkie komunikaty obsługuje w ramach transakcji, więc masz pewność, że nawet w wypadku awarii wszystko przebiegnie w przewidywalny sposób.

Asynchroniczność: synchroniczne rozwiązania nie działają, gdy sieć lub aplikacja jest niedostępna. Asynchroniczne rozwiązania, takie jak IBM MQ, chronią dane i wznawiają ich przesyłanie, gdy system jest znów dostępny.

Szyfrowanie komunikatów: różne rozwiązania oferują ochronę danych w spoczynku. Niektóre chronią tylko dysk, ale IBM MQ Advanced chroni dane komunikatu. Jeśli dysk zostanie zhakowany i tylko on był szyfrowany, cała jego zawartość będzie zagrożona. Oddzielne zabezpieczenie komunikatów pozwala zapomnieć o takich zmartwieniach.

Czy dostępna jest wersja próbna lub edycja dla programistów?

Jakie opcje zarządzania i monitorowania oferuje IBM MQ?

  • IBM MQ Console to graficzna konsola WWW służącą do administrowania i konfigurowania.
  • IBM MQ Explorer zapewnia graficzny interfejs użytkownika (GUI), oparty na platformie Eclipse, który służy do monitorowania obiektów IBM MQ oraz do zarządzania nimi — zarówno w wypadku utrzymywania ich w środowisku lokalnym, jak i zdalnym. Zobacz wprowadzenie do IBM MQ Explorer, by dowiedzieć się więcej.
  • Komendy MQSC, czyli interaktywnego wiersza komend, służą do tworzenia skryptów. Można je skonfigurować, by zarządzać wszystkimi obiektami menedżerów kolejek. Zobacz informacje referencyjne na temat MQSC, by dowiedzieć się więcej. Klienci korzystający z wersji 9.0.4 (lub nowszej) mogą za pomocą usługi REST wywołać każdą komendę MQSC.
  • Formaty komend programowalnych (PCF) definiują komunikaty i odpowiedzi, które mogą być przesyłane między programem a dowolnym menedżerem kolejek obsługującym formaty PCF w swojej sieci. Formaty PCF umożliwiają konfigurowanie menedżerów kolejek i zarządzanie nimi za pomocą programowania. Zobacz wprowadzenie do formatów komend programowalnych, aby dowiedzieć się więcej.

Jak uzyskać pomoc?

Najbardziej przydatne źródła wsparcia znajdziesz tutaj.

Czym jest IBM MQ?

IBM MQ to czołowe rozwiązanie do przesyłania komunikatów, które umożliwia wysyłanie i odbieranie danych w formie komunikatów wymienianych między aplikacjami, usługami i systemami — niezależnie do tego, czy znajdują się w środowisku lokalnym, czy w chmurze. IBM MQ upraszcza komunikację, eliminując potrzebę zmieniania aplikacji, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że komunikaty transakcyjne są bezpieczne i dostarczane raz i tylko raz.

W jakich środowiskach działa IBM MQ?

IBM MQ to uniwersalne rozwiązanie do przesyłania komunikatów. Można z niego korzystać w środowisku lokalnym, za pomocą oprogramowania, za pomocą zoptymalizowanego dedykowanego urządzenia, w środowisku mainframe, w chmurze lub w środowisku wielochmurowym.

Której wersji rozwiązania IBM MQ potrzebuję?

Wszystkie wersje produktu IBM MQ wysyłają komunikaty asynchronicznie między aplikacjami, systemami i usługami, dostarczają komunikaty raz i tylko raz, a ponadto są wyposażone w funkcje, które zapewniają trwałość i wsparcie dla transakcji. Przesyłane dane są chronione, a oprócz tego rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność i funkcje usuwania skutków awarii i katastrof. Opcje te są dostępne w środowisku lokalnym, IBM z/OS® i w chmurze.

Aby korzystać z szyfrowania na całej trasie i wysyłania danych z zawartością plików, należy wybrać produkt IBM MQ Advanced lub IBM MQ Advanced for z/OS VUE. Jest to standardowa funkcjonalność produktu IBM MQ Appliance.

Warto rozważyć wybór produktu IBM MQ Appliance, gdy ma się niewielkie doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania IBM MQ lub chce się skonsolidować dotychczasową infrastrukturę IBM MQ.

Jeśli pracujesz w chmurze, możesz zdecydować się na IBM MQ on IBM Cloud™, utrzymywaną w chmurze usługę, która ułatwia zarządzanie środowiskiem IBM MQ. Oprócz też, jeśli nie chcesz używać wersji utrzymywanej na serwerze, możesz korzystać z IBM MQ w innych chmurach, takich jak IBM Cloud Private, Amazon Web Services i Azure.

Jak często publikowane są nowe wersje oprogramowania IBM MQ?

Podstawowe wersje oprogramowania IBM MQ są publikowane średnio co dwa lata w modelu długofalowego wsparcia (Long-Term Support — LTS). Możesz też wdrażać nowe funkcje szybciej, korzystając z modelu dostarczania w trybie ciągłym (Continuous Delivery — CD), w ramach którego nowe treści są publikowane 3-4 razy w roku. To dobry sposób, by przyjrzeć się nadchodzącym funkcjom lub szybciej je wdrożyć, ponieważ treści dostarczone w modelu CD znajdą się w kolejnej wersji publikowanej w ramach modelu LTS.

Czym są wersje LTS i CD?

Wersja LTS jest przeznaczona dla systemów, które wymagają najwyższego poziomu stabilności. Aktualizacje wprowadzane w okresie wsparcia obejmują poprawki służące do identyfikowania problemów i luk w zabezpieczeniach. Wersje CD regularnie wprowadzają do oprogramowania IBM MQ nowe funkcje i są przeznaczone dla klientów, którzy chcą testować najnowsze funkcje i możliwości IBM MQ bez czekania na kolejne wydanie w cyklu LTS. Tylko wersja LTS i dwie najnowsze wersje CD zawierają poprawki.

Jak przejść na zaktualizowaną wersję?

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym IBM lub przedstawicielem Partnera Handlowego IBM. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego.

Jakie opcje wsparcia są dostępne?

W cenie pierwszego zakupu IBM MQ otrzymujesz rok wsparcia. Jeśli kontynuujesz opłacanie subskrypcji, możesz zaktualizować produkt do jego najnowsze wersji. Jeśli przestaniesz opłacać subskrypcję, to aby zaktualizować produkt do najnowszej wersji, musisz najpierw uiścić opłatę reaktywacyjną. Informacja o końcu wsparcia dla danej wersji jest ogłaszana zazwyczaj z dwuletnim wyprzedzeniem, co pozwalać użytkownikowi zaplanować niezbędne działania migracyjne. Możesz negocjować przedłużenie okresu wsparcia, ale aktualizacja i wdrożenie nowych funkcji i poprawek jest rekomendowanym rozwiązaniem.

Możesz też wybrać model CD, ale wtedy okres wsparcia będzie krótszy, ponieważ otrzymujesz nowe wersje od razu po ich udostępnieniu.

Jak długo trwa skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania IBM MQ?

IBM MQ można przygotować do użytkowania i uruchomić w kilka minut. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji LearnMQ w serwisie IBM developerWorks®.

Czy oprogramowanie IBM MQ jest bezpieczne?

IBM MQ chroni przesyłane dane za pomocą protokołu Transport Layer Security(TLS). Po przejściu na rozwiązanie IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance lub IBM MQ Advanced for z/OS VUE użytkownik może też korzystać z szyfrowania danych w spoczynku i zabezpieczania danych na całej trasie. Dodatkową ochronę zapewnia fakt, że szyfrowane są komunikaty, a nie sam dysk. Chronione są także dane dotyczące plików.

Dowiedz się więcej

Czy w ramach infrastruktury IBM MQ mogę przesyłać dane plikowe?

Funkcje zarządzania przesyłaniem plików są dostępne w produktach IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance i IBM MQ Advanced for z/OS VUE. Dzięki temu dane z zawartością plików mogą być wysyłane w obrębie sieci IBM MQ w formie komunikatów. Agenty przesyłania plików można redystrybuować i są one dostępne bezpłatnie, jeśli korzysta się z nich w środowisku IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance lub IBM MQ Advanced dla menedżera kolejek z/OS VUE.

Czy IBM MQ umożliwia przełączanie awaryjne?

Wszystkie produkty z oferty IBM MQ mają funkcje zapewniania wysokiej dostępności oraz usuwania skutków awarii i katastrof. Produkty IBM MQ i IBM MQ Advanced są wyposażone w wieloinstancyjne menedżery kolejek i systemy NFS (Network File System). Rozwiązanie IBM PowerHA® dla IBM AIX® (wcześniej pod nazwą HACMP) lub dla Microsoft Cluster Service (MSCS) umożliwia korzystanie z menedżera wysokiej dostępności. Oprócz tego replikacja synchroniczna pamięci NAS umożliwia tworzenie kopii zapasowej w ośrodku zewnętrznym. 

Różne modele wdrożenia oprogramowania MQ oferują dodatkowe możliwości:

IBM MQ Advanced: menedżery RDQM (Replicated Data Queue Managers) umożliwiają synchroniczną replikację dzienników i danych do dwóch innych systemów (tylko IBM MQ w środowisku Linux); rozwiązanie umożliwia też replikację asynchroniczną i synchroniczną przy użyciu menedżera RDQM w wypadku ręcznego przełączania awaryjnego (tylko 2 węzły)

IBM MQ Appliance: replikacja z dedykowanego urządzenia do dedykowanego urządzenia

IBM MQ for z/OS: charakteryzujące się wysoką dostępnością grupy współużytkujące kolejki z współużytkowaną pamięcią masową i funkcją odtwarzania węzłów

IBM MQ on Cloud: automatyczne przełączanie awaryjne menedżera kolejek w wielu dostępnych instancjach i w sieciowej pamięci masowej

Jaki poziom integralności danych oferuje IBM MQ?

IBM MQ zapewnia wysoki poziom integralności danych dzięki funkcjom obsługi transakcji i zapewniania trwałości komunikatów, w tym: 

  • Trwałe komunikaty, które mogą przetrwać restart dowolnej części systemu. Trwały komunikat, który został z powodzeniem odebrany w systemie IBM MQ, nie zostanie utracony, nawet jeśli sieć lub system zostaną wyłączone lub ulegną awarii.
  • Operacje przesyłania komunikatów wykonywane przez aplikację można skoordynować za pomocą innych zasobów używających transakcji globalnych — np. serwerów aplikacji lub baz danych — używając do tego oprogramowania IBM MQ w roli koordynatora transakcji lub menedżera zasobów.

Które interfejsy API obsługuje oprogramowanie IBM MQ?

IBM MQ obsługuje między innymi następujące interfejsy API:

  • MQI
  • API typu JMS (Java Message Service)
  • MQTT
  • MQ Light

W wersji CD oprogramowania IBM MQ dostępny jest administracyjny interfejs API REST i interfejs API REST do przesyłania komunikatów.

Gdzie znajdę informacje o wydajności oprogramowania IBM MQ?

Raporty dotyczące wydajności IBM MQ, znajdziesz na stronie Rodzina IBM MQ — raporty dotyczące wydajności.

Gdzie znajdę informacje dla początkujących użytkowników IBM MQ?

W sekcji LearnMQ serwisu developerWorks znajdziesz informacje i kursy, które ułatwią Ci zrozumienie oprogramowania IBM MQ i szybkie rozpoczęcie jego użytkowania.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje techniczne?

Szczegółowe informacje techniczne na temat rozwiązań IBM MQ, IBM MQ for z/OS i IBM MQ Appliance znajdziesz w Centrum Wiedzy IBM.

Jak mogę zaproponować ulepszenia?

Na stronie zgłaszania udoskonaleń możesz zaproponować ulepszenia lub zagłosować za już zgłoszonymi.