Czym jest IBM MQ Appliance?

IBM MQ Appliance to wszechstronna i sprawna dedykowana platforma sprzętowa, która ułatwia konfigurowanie i serwisowanie oprogramowania IBM MQ, obniżając przy tym całkowity koszt użytkowaniu dzięki umożliwieniu prostszego i skuteczniejszego kontaktu z partnerami i odległymi lokalizacjami.

Cechy

Graficzna ikona reprezentująca czas i oszczędności zaoszczędzone dzięki wstępnie zoptymalizowanym zautomatyzowanym aktualizacjom oprogramowania wbudowanego w IBM MQ Appliance

Obniżenie całkowitego kosztu użytkowania dzięki prostszej konfiguracji i aktualizacji

Produkt IBM MQ Appliance jest wstępnie zoptymalizowany, a aktualizacje jego wbudowanego oprogramowania są zautomatyzowane, dzięki czemu serwisowanie jest prostsze, a użytkownik potrzebuje mniej czasu i pieniędzy, by rozpocząć korzystanie z IBM MQ.

Graficzna ikona reprezentująca funkcję szyfrowania w rozwiązaniu IBM MQ Appliance, która pomaga zapewnić ciągłość biznesową i ochronę danych

Ochrona dzięki wysokiej dostępności i usuwaniu skutków katastrof

Wbudowana funkcja szyfrowania na całej trasie sprawia, że rozwiązanie IBM MQ Appliance ułatwia utrzymanie ciągłości biznesowej i może pomóc w ochronie danych w wypadku nawet bardzo poważnych zakłóceń.

Jak pokazano na rysunku IBM MQ Appliance to centrala komunikacyjna, którą można wdrożyć tam, gdzie nie sprawdzą się serwery, lub skonsolidować, by zaoszczędzić miejsce w centrum przetwarzania danych.

Integracja z istniejącą siecią IBM MQ lub jej konsolidacja

Rozwiązania IBM MQ Appliance można używać jako centrali komunikacyjnej, co pozwala na jego wdrożenie tam, gdzie nie sprawdzą się serwery IBM MQ, lub na skonsolidowanie części dotychczasowej infrastruktury i zaoszczędzenie miejsca w centrum przetwarzania danych.

Wersje produktu

Wybierz jedną z poniższych wersji produktu IBM MQ

IBM MQ on Cloud

Możesz wdrożyć IBM MQ jako wspólny szkielet komunikacyjny w różnych środowiskach chmury. Dzięki niemu spokojnie i bezpiecznie łączysz się z istniejącą lokalną infrastrukturą MQ.

IBM MQ Advanced

Podstawowe funkcje rozwiązania IBM MQ wraz z dodatkowymi możliwościami przesyłania plików, szyfrowania komunikatów na całej trasie i łatwego osiągania wysokiej dostępności.

IBM MQ for z/OS

Dzięki temu, że oprogramowanie IBM MQ wykorzystuje kod stworzony specjalnie na potrzeby systemu IBM z/OS®, doskonale nadaje się do przesyłania danych w środowisku mainframe. Spraw, by Twoje przedsiębiorstwo wymieniało komunikaty w oparciu o stabilne, niezawodne i bezpieczne rozwiązanie.

IBM MQ

Uprość, przyspiesz i ułatw niezawodną wymianę danych, korzystając z kompleksowo zabezpieczonego rozwiązania do przesyłania komunikatów, które może działać w chmurze, środowiskach lokalnych, opartych na internecie rzeczy lub mobilnych. Ten produkt od ponad 25 lat cieszy się zaufaniem najlepszych przedsiębiorstw na świecie.

Zachowywanie danych przy niskim całkowitym koszcie użytkowania

Pewien producent wykorzystuje rozwiązanie IBM MQ Appliance do utrzymywania komunikacji między swoją główną siedzibą a ośrodkami satelickimi oraz szybkiego wdrażania nowych partnerów, zapewniając jednocześnie wbudowane mechanizmy ochrony przed utratą danych.

Co nowego w MQ V9.1

Zarządzaj oprogramowaniem MQ w sposób natywny dla chmury

Nowe interfejsy API REST i konsola administracyjna z interfejsem WWW usprawniają zarządzanie oprogramowaniem MQ i jego wdrażanie w obrębie technologii tworzenia i eksploatacji oprogramowania. W ten sposób zwiększają ogólną elastyczność środowiska tworzenia aplikacji.

Stwórz platformę przesyłania komunikatów opartą na chmurze hybrydowej

Kompleksowe wsparcia dla platform chmurowych — takich jak IBM Cloud Public, IBM Cloud Private, OpenShift, Amazon Web Services i Microsoft Azure — pozwala wybrać optymalnego dostawcę środowiska chmury.

Uprość zarządzanie odpornością przesyłania komunikatów

Nowy menedżer kolejek danych replikowanych (RDQM) umożliwia zapewnianie wysokiej dostępności wysoce odpornego menedżera kolejek bez konieczności sięgania po wysoce dostępną sieciową pamięć masową.

Usprawnij łączność

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa dysponujesz coraz większą liczbą systemów, które stawiają coraz większe wymagania w zakresie łączności. Oprogramowanie MQ oferuje szeroką gamę opcji połączeń skierowanych do twórców oprogramowania, które właśnie rozszerzono o wzorce przesyłania komunikatów.

Pierwsze kroki

Odkryj IBM MQ — wysoce niezawodne, bezpieczne i dostępne rozwiązanie do przesyłania komunikatów.