Lekarze

Skonsolidowane treści, szybkie odpowiedzi

Aby podejmować najbardziej optymalne decyzje dotyczące leczenia, lekarze często posiłkują się internetowymi wyszukiwarkami lub godzinami studiują publikacje medyczne. Rozwiązanie Micromedex with Watson zapewnia ulepszony dostęp do skonsolidowanych, rzetelnych materiałów o lekach.

Badania nad lekami

Badanie możliwości leczenia, interakcji występujących pomiędzy lekami i innych zagadnień

Wyszukiwanie oparte na AI

Wyszukiwanie treści i szybkie odpowiedzi na pytania zadawane w języku naturalnym

Dostęp mobilny

Dostęp do informacji o lekach przy użyciu smartfonu lub tabletu

Farmaceuci

Usprawniony dostęp do informacji, integracja z EHR

Farmaceuci nie mają czasu na niezależne badania pozwalające na dobór najlepszych metod leczenia. Rozwiązanie Micromedex with Watson korzysta z technologii sztucznej inteligencji do usprawnienia dostępu do najnowszych, skonsolidowanych materiałów na temat leków.

Opcje badawcze

Zapytania o przeciwwskazania, skutki uboczne i inne informacje

Wyszukiwanie oparte na AI

Odpowiedzi uzyskiwane szybciej niż z pomocą przeszukiwania wielu źródeł

Integracja z EHR

Połączenie danych elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta z informacjami w danej aptece

Pielęgniarki

Szybki dostęp w ramach przepływów pracy

Bezpieczne i skuteczne zarządzanie lekami dzięki dostępowi do treści dotyczących ich dawkowania bezpośrednio w placówce świadczącej usługi medyczne.

Wyszukiwanie oparte na AI

Szybkie odpowiedzi na temat podawania leków, ich dawkowania itp.

Integracja z EHR

Szybkie odpowiedzi na pytania bez wychodzenia z systemu EHR

Edukacja pacjentów

Wykorzystanie treści na potrzeby edukowania pacjentów

Specjaliści z dziedziny toksykologii

Szybkie badanie stopnia zatrucia

Wypadki związane z narażeniem na działanie trucizny lub substancji toksycznych wymagają zwykle błyskawicznej reakcji. Rozwiązanie Micromedex with Watson szybko dostarcza treści oparte na dowodach w łatwo wyszukiwalnym formacie.

Szczegółowe odpowiedzi

Materiały na temat toksyczności, składników, stopnia ryzyka oraz leczenia zatruć

Wyszukiwanie oparte na AI

Szybki dostęp do najnowszych informacji o lekach przy użyciu zapytań w języku naturalnym

Skonsolidowane wyszukiwanie

Odpowiedzi uzyskiwane szybciej niż z pomocą przeszukiwania wielu źródeł