Zasoby

Broszury produktu i charakterystyki rozwiązania

IBM Micromedex with Watson

Zapoznaj się z rozwiązaniem Micromedex with Watson, w tym z informacjami na temat najnowszych udoskonaleń.

Aplikacje mobilne IBM Micromedex

Poznaj pięć aplikacji Micromedex, które pozwolą Ci zarządzać lekami w warunkach pozaszpitalnych.

Pakiety rozwiązań IBM Micromedex

Zapoznaj się z dostępnymi pakietami rozwiązań Micromedex, które zapewnią Ci wsparcie w podejmowaniu decyzji klinicznych.

Polityki

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Przeczytaj informacje na temat polityk, które pomagają naszym zewnętrznym doradcom przeciwdziałać potencjalnym konfliktom interesów.

Polityka przejrzystości kompendiów

Dowiedz się, jak spełniamy wymagania dotyczące przejrzystości kompendiów rozpoznawanych przez systemy CMS.

Polityka korzystania z kompendium DrugDex

Zobacz naszą politykę integracji zastosowań nieuwzględnionych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w kompendium Micromedex DrugDex.

Procesy

Metodologie weryfikacji treści

Dowiedz się więcej o rygorystycznych, wieloetapowych metodach redakcyjnych definiujących, które treści mają być ujmowane w systemie Micromedex.

Dołączanie informacji o niezarejestrowanych danych leków

Dowiedz się, jak wnioskować o dołączenie informacji o niezarejestrowanych danych dotyczących leków w systemie Micromedex.

Materiały pomocnicze

Kluczowe zasady opieki zdrowotnej opartej na dowodach

Dowiedz się, dlaczego podejmowanie decyzji właściwych dla pacjentów rozpoczyna się od uzyskania odpowiednich informacji we właściwym czasie.

Dokumenty śledzenia kompendiów

Przeglądaj dokumenty śledzenia kompendium Micromedex DrugDex, posortowane według nazw leków i zastosowań nieuwzględnionych przez FDA.