Przegląd

Przykładowe zastosowania

Lekarze

Lekarze

Lepsze doświadczenia pacjentów objętych opieką zdrowotną dzięki skróceniu czasu poświęconego na badanie opcji leczenia i ułatwieniu dostępu do aktualnych informacji o lekach.

Farmaceuci

Farmaceuci

Wsparcie bezpiecznego i efektywnego dawkowania leków poprzez szybkie rozwiązywanie złożonych problemów dotyczących ich zastosowania w leczeniu.

Pielęgniarki

Pielęgniarki

Szybkie odpowiedzi na pytania związane z zarządzaniem lekami dzięki dostępowi do informacji o ich dawkowaniu bezpośrednio w placówce świadczącej usługi medyczne.

Specjaliści z dziedziny toksykologii

Specjaliści z dziedziny toksykologii

Szybkie odpowiedzi na pytania dostarczane w formie podsumowań oraz szczegółowe informacje o truciznach, toksyczności, przedawkowaniu leków oraz metodach leczenia zatruć.

Cechy

Dlaczego IBM Micromedex with Watson?

Treści oparte na dowodach

Dostęp do rzetelnych, opracowanych przez specjalistów, skonsolidowanych informacji o lekach.

Wyszukiwanie oparte na AI

Szybkie uzyskiwanie odpowiedzi przy użyciu funkcji wyszukiwania opartego na AI i przetwarzania języka naturalnego w rozwiązaniu IBM Watson Assistant.

Integracja z EHR

Większa wydajność dzięki wyszukiwaniu opartych na dowodach informacji o lekach bezpośrednio w przepływach pracy placówki świadczącej usługi medyczne.

Powiązane produkty

Zapoznaj się z innymi rozwiązaniami z rodziny produktów IBM Micromedex do pozyskiwania danych popartych dowodami

DynaMed i Micromedex with Watson

Wsparcie dla całego zespołu medycznego dzięki dodaniu rzetelnych informacji o chorobach z bazy DynaMed do rozwiązania Micromedex with Watson.

OrbitalRX

Proaktywne i skuteczne zarządzanie niedoborami leków dzięki połączeniu narzędzi do zarządzania łańcuchem dostaw produktów medycznych z informacjami o lekach w systemie Micromedex.

Interfejs API treści IBM Micromedex

Integrowanie, dostosowywanie i edytowanie opartych na dowodach informacji o lekach w systemie Micromedex na potrzeby cyfryzacji biznesu.

IBM Micromedex CareNotes

Dostęp do przystępnych dla pacjenta materiałów edukacyjnych dotyczących stanów chorobowych, diagnoz, badań laboratoryjnych oraz procedur.

IBM Micromedex RED BOOK

Informacje na temat cen, ułatwiające zarządzanie recepturami, ograniczanie kosztów i weryfikowanie stosowania leków.