Co baza danych RED BOOK może zmienić w Twojej organizacji

Baza danych IBM Micromedex® RED BOOK® udostępnia ceny i opisy ponad 300 000 farmaceutyków dostępnych z przepisu lekarza i bez recepty, chemikaliów wchodzących w skład substancji oraz wyrobów medycznych i środków zaopatrzenia medycznego. Niemal każdy produkt leczniczy zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration — FDA) do produkcji i sprzedaży znajduje się w plikach bazy danych RED BOOK.  

Baza danych RED BOOK służy do:

 • Oceny wykorzystania leków
 • Analizy rynku i konkurencyjności
 • Ustalania kosztu przepisanych leków
 • Wprowadzania zamówień
 • Prognozowania
 • Wyszukiwania cen leków
 • Zastępowania leków odpowiednikami generycznymi
 • Zarządzania recepturami
 • Obsługi i weryfikowania roszczeń z tytułu ubezpieczenia

→  Przeczytaj charakterystykę rozwiązania (PDF 2 MB)

Kobieta szukająca leku na półce

Pojedyncze i niezawodne źródło

Baza danych RED BOOK zawiera kompletne i aktualne informacje o cenach leków i o produktach. Możesz poznać średnią cenę hurtową (AWP) i koszt nabycia hurtowego (WAC) leków oryginalnych i generycznych.

Większa przejrzystość i spójność

Baza danych RED BOOK wskazuje średnią cenę hurtową (AWP) leków w sposób spójny i bezstronny, zgodnie z obowiązującymi politykami i zasadami. Pomaga podejmować dobrze uzasadnione decyzje.

Większa efektywność

Baza danych RED BOOK eliminuje konieczność przeszukiwania wielu różnych zasobów. Upraszcza identyfikowanie, analizowanie i porównywanie leków i produktów niebędących lekami.

Zawsze na bieżąco

Codzienne aktualizacje zapewniają dostęp do aktualnych informacji o zmianach cen i nowych produktach. Zmiany cen, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 dni, są wyróżnione.

Dostęp do szerokiego spektrum informacji

Baza danych RED BOOK zawiera informacje dotyczące leków dostępnych z przepisu lekarza i bez recepty, chemikaliów, nutraceutyków i produktów niebędących lekami.

Pięć powodów, dla których warto korzystać z bazy danych RED BOOK

 • Wiarygodne źródło informacji
 • Wszystko, czego potrzeba, w jednym miejscu
 • Codzienne aktualizacje bazy danych
 • Średnia cena hurtowa jako poziom odniesienia
 • Szeroka gama produktów

Ilustracje przedstawiające produkty

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

RED BOOK online


Wyszukuj online informacji o lekach wydawanych z przepisu lekarza i bez recepty, nutraceutykach, chemikaliach oraz wyrobach medycznych i środkach zaopatrzenia medycznego według nazwy produktu lub producenta.

RED BOOK Select


Zwykły plik ASCII (tekstowy) o stałym formacie udostępniany z różną częstotliwością, który zawiera ponad 40 pól z cenami i opisami produktów.

RED BOOK Expanded


Zwykły plik ASCII (tekstowy) o stałym formacie udostępniany z różną częstotliwością, który zawiera ponad 100 pól z cenami i opisami produktów.

RED BOOK Advanced


Zwykły plik ASCII (w postaci tabel relacyjnych) o stałym formacie udostępniany z różną częstotliwością, który zawiera ponad 100 pól z cenami i opisami produktów.

Next Steps

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Zobacz, jak to działa