Poznaj Maximo Mobile

Zapewnij technikom inteligentne, mobilne narzędzie EAM do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu i czasie

Wykorzystaj Maximo i odmień sposób, w jaki Twoja organizacja zarządza zasobami

Organizacje eksploatują setki, a nawet miliony zasobów, by prowadzić działalność. Każdy z tych zasobów funkcjonuje w coraz bardziej inteligentny sposób. Wskazuje na to liczba urządzeń na całym świecie połączonych w internecie rzeczy, która według prognoz do 2030 r. wzrośnie do 125 miliardów.

Oprogramowanie do zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie (Enterprise Asset Management — EAM) okazuje się niezbędne, by uzyskiwać spostrzeżenia i widoczność konieczne do utrzymywania i kontrolowania inteligentnych zasobów i sprzętu. Rozwiązania EAM projektuje się z myślą o optymalizacji jakości i wykorzystania zasobów w całym cyklu ich życia, zwiększaniu produktywnego czasu pracy dzięki konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej, optymalizowaniu wydajności i ograniczaniu kosztów operacyjnych. Z ich pomocą całkowicie odmienisz dotychczasowe procesy realizowane w swoim przedsiębiorstwie.

Dlaczego liderzy branż intensywnie eksploatujących zasoby wybierają Maximo (PDF, 1,3 MB)

Usprawniaj procesy operacyjne z pomocą IBM Maximo Application Suite

IBM Maximo® Application Suite podnosi poziom odporności operacyjnej i zapewnia niezawodność dzięki zarządzaniu zasobami w oparciu o ich stan. Dzięki rozszerzonemu dostępowi do systemów CMMS i EAM oraz aplikacji do zarządzania wydajnością zasobów Twoje zespoły mogą ujednolicać działania i utrzymywać ciągłość biznesową w każdym obszarze przedsiębiorstwa, nawet w obliczu szybko zmieniających się lub niesprzyjających warunków.

Najważniejsze cechy i funkcje Maximo Application Suite

  • Zintegrowany zestaw aplikacji
  • Uproszczone licencjonowanie — jedna umowa, jeden cennik
  • Możliwość wdrażania w wielu chmurach
  • Kompleksowe ujęcie informacji o zasobach
 

kobieta przeprowadzająca diagnostykę sprzętu w fabryce

Jak działa Maximo Application Suite

Uproszczone wdrażanie sprzyjające rozwojowi biznesowemu

Dodatkowe aplikacje łatwo się instaluje, co ułatwia skalowanie w górę w miarę rosnących potrzeb biznesowych.

Płatności według użycia

Pracownicy mają dostęp do całego zestawu rozwiązań, a Ty płacisz tylko za te, z których faktycznie korzystają.

Wdrażanie w każdej chmurze

Pracuj w środowisku lokalnym lub w dowolnie wybranej chmurze, korzystając z wszechstronnego modułu platformy Red Hat OpenShift.

Osiągnięcia klientów

Zobacz Maximo w działaniu