Dlaczego warto wybrać IBM® Maximo® Application Suite

14,6 mln USD

Organizacje mogą uzyskać 14,6 mln USD rocznie w ramach korzyści biznesowych¹

43%

Potwierdzone zmniejszenie nieplanowanych przestojów o 43%²

7,5 mln USD

Całkowita oszczędność kosztów sprzętu może osiągnąć 7,5 mln USD rocznie³

Zestaw trzech zrzutów ekranu przedstawiający różne aspekty pakietu IBM Maximo Application Suite

Usprawnienie operacji na zasobach dzięki pakietowi Maximo Application Suite

Uwolnij potencjał zasobów korporacyjnych za pomocą pakietu Maximo Application Suite. To pojedyncza, zintegrowana, działająca w chmurze platforma, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, internet rzeczy i analitykę w celu optymalizacji wydajności, wydłużenia cyklu życia zasobów oraz zmniejszenia przestojów i kosztów operacyjnych.

Dzięki czołowej na rynku technologii IBM Maximo® masz dostęp do konfigurowalnych aplikacji CMMS, EAM i APM, usprawnionych narzędzi instalacyjnych i administracyjnych, a także do środowiska użytkownika ulepszonego dzięki współużytkowanym danym i przepływom pracy.

Najważniejsze cechy pakietu Maximo Application Suite:

  • Dostęp do czołowych na rynku rozwiązań EAM, mobilności, dodatków i modeli branżowych.
  • Większa niezawodność dzięki monitorowaniu, inspekcji i konserwacji predykcyjnej opartych na sztucznej inteligencji.
  • Opłaty pobierane tylko za rozwiązania, z których faktycznie korzystasz dzięki uproszczonym licencjom.
  • Korzystanie z wdrożeń wielochmurowych w celu zwiększenia elastyczności.

Korzyści z użytkowania pakietu Maximo Application Suite

Uproszczone wdrażanie sprzyjające rozwojowi biznesowemu

Dodatkowe aplikacje łatwo się instaluje, co ułatwia skalowanie w górę w miarę rosnących potrzeb biznesowych.

Płatności według użycia

Pracownicy mają dostęp do całego zestawu rozwiązań, a Ty płacisz tylko za te, z których faktycznie korzystają.

Wdrażanie w każdej chmurze

Pracuj w środowisku lokalnym lub w dowolnie wybranej chmurze, korzystając z wszechstronnego modułu Red Hat OpenShift.

Dowiedz się więcej o Maximo

Zbliżenie wiatraka w oceanie

Przegląd pakietu IBM Maximo Application Suite

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu, w tym o sposobie jego działania i aplikacjach dostępnych w pakiecie.

Inżynier w fabryce sprawdzająca maszynę

Rynkowy przewodnik 2021 dla oprogramowania Asset Performance Management

Zapoznaj się z aktualnym stanem oprogramowania APM i dowiedz się, dlaczego te narzędzia są niezbędne do osiągnięcia wyższych poziomów możliwości konserwacji.

Widok z góry na panoramę dużego miasta

Dlaczego globalni liderzy branż intensywnie korzystających z zasobów wybierają Maximo

Czy wiesz, że oprogramowanie Maximo jest używane przez 9 z 10 największych przedsiębiorstw usług komunalnych? Poznaj więcej ciekawostek.

Branże

Energetyka i usługi komunalne

Twórz wydajne, niezawodne i zrównoważone systemy usług komunalnych. Dowiedz się, jak obliczyć potencjalny wpływ na sieć, monitorować stan zasobów, przewidywać awarie i lepiej planować procedury konserwacji.

Produkcja

Rozpocznij transformację z produktem Industry 4.0, uzyskaj najwyższą wydajność swoich aktywów produkcyjnych oraz zredukuj liczbę usterek i przestojów. Dowiedz się, jak można tworzyć bardziej zrównoważone operacje.

Gaz i ropa naftowa

Twórz bezpieczniejsze, bardziej wydajne, zrównoważone i niezawodne procesy eksploatacji. Dowiedz się, w jaki sposób można usprawnić procedury i plany konserwacji, udoskonalić procedury BHP i ochrony środowiska oraz zapewnić wzrost ponad utowarowienie produktów.

Sektor publiczny

Zwiększ bezpieczeństwo i skuteczniej monitoruj infrastrukturę krytyczną. Dowiedz się, jak można zarządzać zasobami, podejmować szybsze i trafniejsze decyzje oraz równoważyć oczekiwania obywateli dzięki uproszczonym operacjom.

Turystyka i transport

Utrzymuj świat w ruchu, poprawiając produktywności swoich zasobów. Dowiedz się, w jaki sposób można zarządzać zasobami i konserwacją w celu spełnienia wymagań z zakresu bezpieczeństwa, wymogów regulacyjnych i oczekiwań klientów.

Przykładowe wdrożenia

Betonowy most

Infrastruktura lądowa i wodna: Sund & Baelt

Globalna firma pomaga IBM w opracowaniu rozwiązania internetu rzeczy opartego na sztucznej inteligencji, aby przedłużyć trwałość mostów, tuneli, autostrad i linii kolejowych.

Widok przestrzenny na wagon metra

Turystyka: MARTA

Agencja ds. tranzytu masowego stanęła przed potrzebą usprawnienia działań związanych z zarządzaniem zasobami. Usługa IBM Maximo APM pomogła przewidzieć stan, bezpieczeństwo i wydajność zasobów.

Zbliżenie dłoni regulującej urządzenie

Produkcja: Novate Solutions

Aby uzyskać informacje pochodzące z tradycyjnych systemów sterowania procesami, firma wykorzystała program IBM Maximo Monitor w celu wyświetlania danych na temat wydajności zasobów w czasie rzeczywistym.

Co wchodzi w skład Maximo Application Suite

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?

Źródła

1, 2, 3. Wartość biznesowa produktu IBM Maximo IDC Research, Inc, styczeń 2022 r.