Inteligentniejsze monitorowanie

Maximo Monitor umożliwia zdalne monitorowanie zasobów w całym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem AI. Przyda się liderom ds. eksploatacji i utrzymania zasobów, którzy chcą optymalizować efektywność ich wykorzystywania, generując rzadsze i dokładniejsze alerty oraz uzyskując wgląd w przyczyny awarii.

Najważniejsze możliwości rozwiązania Asset Monitor

  • Konfigurowalne panele kontrolne, alerty i analizy
  • Widoczność operacji w całym przedsiębiorstwie
  • Przepływ pracy pozwalający przypisać odpowiedzialność za poszczególne problemy
  • Automatyczne generowanie zleceń pracy
  • Szybka integracja danych
  • Hierarchiczne filtrowanie danych i zarządzanie nimi

→  Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania (PDF, 607 kB)

 

Maszyny przemysłowe do obróbki metalu sypiące iskrami

Skuteczniejsze monitorowanie i reagowanie w ramach strategii opartej na przewidywaniach

Starsze systemy, odseparowane dane i rozproszone strategie często sprawiają, że zespoły ds. konserwacji muszą borykać się z niepełną widocznością działań opartych na danych. Dlatego liderzy przemysłu coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję i internet rzeczy, by zapewnić wsparcie w skutecznym przewidywaniu problemów i zapobieganiu im. Dzięki IBM Maximo Asset Monitor — oprogramowaniu do zdalnego monitorowania na skalę korporacyjną, które działa na bazie technologii AI — alertów jest mniej, a gdy już występują, sprzyjają podejmowaniu bardziej proaktywnych działań i zapewniają szczegółowy wgląd w główne przyczyny problemów. Zapobiegając awariom procesów, można ograniczać przestoje produkcyjne, optymalizować cykle życia zasobów i inteligentnie monitorować całe przedsiębiorstwo.

Najważniejsze korzyści z rozwiązania Maximo Monitor

Agregacja i widoczność danych w całym przedsiębiorstwie

Integruj dane z wielu źródeł w celu uzyskiwania informacji na temat stanu operacyjnego.

Skalowanie operacji pod kątem procesów i ośrodków

Zyskaj możliwość skalowania i wizualizowania operacji w całym przedsiębiorstwie za pośrednictwem pojedynczego panelu kontrolnego.

Wykrywanie problemów i anomalii z wykorzystaniem AI

Zaawansowane analizy i nowoczesna technologia AI pomagają w szybkim wykrywaniu problemów i wykorzystywaniu danych z przeszłości.

Analiza zstępująca na potrzeby zespołów rozwiązujących problemy

Skracaj czas rozwiązywania problemów dzięki konfigurowalnym funkcjom analizy zstępującej, które można zintegrować z dotychczasowymi przepływami systemu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie (EAM).

Możliwość rozbudowy platformy IoT

Przeprowadź szybkie i ekonomiczne wdrożenie chmury, aby szybciej osiągnąć korzyści. Dostępne rozwiązania w dziedzinie integracji i zbierania danych umożliwiają stopniową rozbudowę środowiska o algorytmy oceniania stanu i algorytmy predykcyjne.

Maximo Monitor pozwala programistom monitorować całe przedsiębiorstwo

Produkt Maximo Monitor na zdjęciach

Ucz się od ekspertów w dziedzinie zarządzania zasobami — bezpłatnie i gdziekolwiek jesteś