Poznaj Maximo Mobile

Zapewnij technikom inteligentne, mobilne narzędzie EAM do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu i czasie

IBM Maximo Monitor: Usprawnia monitorowanie i reagowanie

Dzięki IBM Maximo® Monitor zdalne monitorowanie w oparciu o sztuczną inteligencję w całym przedsiębiorstwie zapewnia generowanie alertów w mniejszej liczbie, ale za to o większej użyteczności, a także lepszą analizę przyczyn źródłowych. Zapobiegając zakłóceniom procesów, można ograniczać przestoje produkcyjne, optymalizować cykle życia zasobów i inteligentnie monitorować całe przedsiębiorstwo.

→ Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania Maximo Monitor (PDF, 292 kB)

→ Poznaj Maximo Monitor

Najważniejsze zalety rozwiązania Maximo Monitor

Agregacja i widoczność danych w całym przedsiębiorstwie

Integruj dane z wielu źródeł w celu uzyskiwania informacji na temat stanu operacyjnego.

Skalowanie operacji pod kątem procesów i ośrodków

Skaluj i wizualizuj operacje w całym przedsiębiorstwie przy użyciu pojedynczego panelu kontrolnego.

Wykrywanie problemów i anomalii z wykorzystaniem AI

Zaawansowane analizy i nowoczesna technologia AI pomagają w szybkim wykrywaniu problemów i wykorzystywaniu danych z przeszłości.

Analiza zstępująca na potrzeby zespołów rozwiązujących problemy

Skracaj czas rozwiązywania problemów dzięki konfigurowalnym funkcjom analizy zstępującej, które można zintegrować z dotychczasowymi przepływami systemu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie (EAM).

Możliwość rozbudowy platformy IoT

Przeprowadź szybkie i ekonomiczne wdrożenie w chmurze, aby szybciej osiągnąć korzyści. Dostępne rozwiązania w dziedzinie integracji i zbierania danych umożliwiają stopniową rozbudowę środowiska o algorytmy oceniania stanu i algorytmy predykcyjne.

Maximo Monitor pozwala programistom monitorować całe przedsiębiorstwo

IBM Maximo Visual Inspection: Skalowanie analiz operacyjnych

Spraw, by nad operacjami czuwały inteligentne „oczy”, a jednocześnie ułatw użytkownikom biznesowym rozpoznawania obrazów bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej. Intuicyjny zestaw narzędzi usprawnia etykietowanie, szkolenie i wdrażanie modeli uczenia głębokiego. W połączeniu z gotowymi urządzeniami mobilnymi i urządzeniami brzegowymi przedsiębiorstwo może wdrożyć w pełni zoptymalizowaną platformę, podnosić produktywność i wykrywać wady produkcyjne.

→ Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania Maximo Visual Inspection (PDF, 521 kB)

→ Poznaj Maximo Visual Inspection

Najważniejsze zalety rozwiązania Maximo Visual Inspection

Poprawa ciągłości działania i mniejsza liczba wad

Stosowanie technik uczenia głębokiego do analizowania procesów i danych wyjściowych w celu skuteczniejszego wykrywania błędów i wad oraz analizowania przyczyn źródłowych.

Elastyczność, dzięki której wszędzie można szkolić i wdrażać

Inspekcja i monitorowanie w każdym miejscu — zarówno w fabryce, jak i w terenie. Rozwijanie modeli i wdrażanie ich w środowisku lokalnym, w chmurze lub na urządzeniach brzegowych.

Szybkie reagowanie i rozwiązywanie problemu

Sztuczna inteligencja potrafi wykrywać problemy w ciągu milisekund i szybko alarmować właściwe osoby, dzięki czemu można badać, diagnozować i naprawiać wszystkie problemy w dowolnym miejscu.

Inspiracja dla każdego eksperta w danej dziedzinie

Uproszczony interfejs użytkownika umożliwia ekspertom z danej dziedziny łatwe wprowadzanie danych i rozwijanie modeli. Użytkownicy o ograniczonych umiejętnościach w zakresie technik uczenia głębokiego mogą teraz tworzyć modele rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Łatwe wdrażanie innowacji

Za innowacje w zakresie sztucznej inteligencji odpowiadają rzetelni profesjonaliści wysokiej klasy.

Większe zdolności adaptacyjne dzięki obsłudze modeli niestandardowych

Importuj modele niestandardowe, tak aby analitycy danych nie musieli ich już rozwijać, dostrajać ani wdrażać.