IBM Maximo Monitor: usprawnienie monitorowania i reagowania

Dzięki programowi IBM Maximo Monitor — części pakietu IBM Maximo® Application Suite — zdalne monitorowanie zasobów w całym przedsiębiorstwie w oparciu o sztuczną inteligencję zapewnia generowanie mniejszej liczby alertów, ale o większej użyteczności, a także skuteczniejszą analizę przyczyn źródłowych. Zapobiegając zakłóceniom procesów, można ograniczać przestoje produkcyjne, optymalizować cykle życia zasobów i inteligentnie monitorować całe przedsiębiorstwo.

Najważniejsze zalety rozwiązania Maximo Monitor

Agregacja i widoczność danych w całym przedsiębiorstwie

Integruj dane z wielu źródeł w celu uzyskiwania informacji na temat stanu operacyjnego.

Skalowanie operacji pod kątem procesów i ośrodków

Skaluj i wizualizuj operacje w całym przedsiębiorstwie przy użyciu pojedynczego panelu kontrolnego.

Wykrywanie problemów i anomalii z wykorzystaniem AI

Zaawansowane analizy i nowoczesna technologia AI pomagają w szybkim wykrywaniu problemów i wykorzystywaniu danych z przeszłości.

Analiza zstępująca na potrzeby zespołów rozwiązujących problemy

Skracaj czas rozwiązywania problemów dzięki konfigurowalnym funkcjom analizy zstępującej, które można zintegrować z dotychczasowymi przepływami systemu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie (EAM).

Możliwość rozbudowy platformy IoT

Przeprowadź szybkie i ekonomiczne wdrożenie w chmurze, aby szybciej osiągnąć korzyści. Dostępne rozwiązania w dziedzinie integracji i zbierania danych umożliwiają stopniową rozbudowę środowiska o algorytmy oceniania stanu i algorytmy predykcyjne.

Maximo Monitor pozwala programistom monitorować całe przedsiębiorstwo

IBM Maximo Visual Inspection: skalowanie analiz operacyjnych

Spraw, by nad operacjami czuwały inteligentne „oczy”, a jednocześnie ułatw użytkownikom biznesowym rozpoznawania obrazów bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej. Maximo Visual Inspection — część pakietu Maximo Application Suite — dostarcza intuicyjny zestaw narzędzi, który usprawnia proces etykietowania, trenowania i wdrażania modeli widzenia komputerowego bazujących na technologii uczenia głębokiego. W połączeniu z gotowymi urządzeniami mobilnymi i urządzeniami brzegowymi przedsiębiorstwo może wdrożyć w pełni zoptymalizowaną platformę, podnosić produktywność i wykrywać wady produkcyjne.

→ Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania Maximo Visual Inspection (PDF, 521 kB)

Najważniejsze zalety rozwiązania Maximo Visual Inspection

Poprawa ciągłości działania i mniejsza liczba wad

Stosowanie technik uczenia głębokiego do analizowania procesów i danych wyjściowych w celu skuteczniejszego wykrywania błędów i wad oraz analizowania przyczyn źródłowych.

Elastyczność, dzięki której wszędzie można szkolić i wdrażać

Inspekcja i monitorowanie w każdym miejscu — zarówno w fabryce, jak i w terenie. Rozwijanie modeli i wdrażanie ich w środowisku lokalnym, w chmurze lub na urządzeniach brzegowych.

Szybkie reagowanie i rozwiązywanie problemu

Sztuczna inteligencja potrafi wykrywać problemy w ciągu milisekund i szybko alarmować właściwe osoby, dzięki czemu można badać, diagnozować i naprawiać wszystkie problemy w dowolnym miejscu.

Inspiracja dla każdego eksperta w danej dziedzinie

Uproszczony interfejs użytkownika umożliwia ekspertom z danej dziedziny łatwe wprowadzanie danych i rozwijanie modeli. Użytkownicy o ograniczonych umiejętnościach w zakresie technik uczenia głębokiego mogą teraz tworzyć modele rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Łatwe wdrażanie innowacji

Za innowacje w zakresie sztucznej inteligencji odpowiadają rzetelni profesjonaliści wysokiej klasy.

Większe zdolności adaptacyjne dzięki obsłudze modeli niestandardowych

Importuj modele niestandardowe, tak aby analitycy danych nie musieli ich już rozwijać, dostrajać ani wdrażać.

Chcesz dowiedzieć się więcej?