Widok miasta z lotu ptaka

Gotowość do działania dzięki danym, automatyzacji, analityce i sztucznej inteligencji

„Większe efekty przy mniejszych nakładach” to mantra agencji rządowych na całym świecie. Jak zmodernizować systemy, zarządzać starszymi inwestycjami i spełniać oczekiwania zarówno obywateli, jak i pracowników, a wszystko to przy kurczących się budżetach?

Pakiet IBM Maximo Application Suite pozwala optymalnie wykorzystać środki otrzymane od podatników, realizując jednocześnie transformację działań z zastosowaniem produktów opartych na internecie rzeczy i sztucznej inteligencji. Zarządzaj zasobami korporacyjnymi, korzystaj z analiz wydajności w celu szybszego podejmowania lepszych decyzji, podnieś bezpieczeństwo i popraw jakość usług. Możesz też znaleźć niestandardowe rozwiązania, które spełnią Twoje specyficzne potrzeby. Dowiedz się, w jaki sposób możesz:

 • zmniejszyć koszty za pomocą optymalnych harmonogramów zasobów i konserwacji;
 • zwiększyć poziom predykcji usterek i skrócić czas przestojów;
 • poprawić jakość eksploatacyjną dzięki kontroli wizualnej;
 • identyfikować problemy w czasie rzeczywistym dzięki zdalnemu monitorowaniu;
 • zapewnić technikom narzędzia mobilne nowej generacji.

Korzyści z zastosowania produktu IBM® Maximo® dla sektora publicznego

Udoskonalone procedury i harmonogramy konserwacji

Analizuj dane historyczne i pobierane w czasie rzeczywistym, aby określić stan zasobów, przewidzieć zbliżające się awarie oraz zautomatyzować konserwację i harmonogramy w oparciu o stan techniczny.

Szybkie przejście do nowej generacji działań

Wdrażaj funkcje o niskich lub zerowych wymaganiach w zakresie kodowania, aby rozszerzyć istniejące operacje o oparte na sztucznej inteligencji zdalne monitorowanie zasobów i kontrolę wizualną.

Przejrzystość i odpowiedzialność operacyjna

Scentralizuj informacje o zasobach na jednej platformie w celu lepszego zarządzania ryzykiem oraz zgodnością z przepisami rządowymi, środowiskowymi i w zakresie bezpieczeństwa.

Rozwiązania IBM Maximo EAM dla wszelkich działań sektora publicznego

W przypadku dowolnego typu agencji rządowej rozwiązanie IBM Maximo Application Suite oferuje aplikacje do zarządzania krytycznymi zasobami przedsiębiorstwa (EAM) pozwalające podnieść poziom gotowości do działania, usprawnić operacje, zwiększyć niezawodność oraz wspierać inicjatywy poprawy stanu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

Bazując na ponad 30 latach doświadczeń technologii wiodących na rynku, aplikacje te zapewniają możliwość centralnego zarządzania wszystkimi zasobami, takimi jak silniki, pompy, ciężarówki, drogi, mosty, tunele i obiekty – w sposób sprawny i skuteczny – na jednej platformie. Produkt Maximo umożliwia:

 • obsługę wszystkich typów klas zasobów;
 • automatyzację przepływów pracy konserwacji, inspekcji i napraw;
 • integrację z systemami do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania kapitałem ludzkim (HCM);
 • osiąganie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSE);
 • stosowanie zaawansowanego planowania i harmonogramowania.

Widok z powietrza na zbiorniki dużej miejskiej oczyszczalni ścieków
Mechanik lotniczy dokonujący inspekcji helikoptera MH-60S Sea Hawk

Rozwiązania IBM Maximo APM umożliwiające monitorowanie, konserwowanie zasobów i zarządzanie nimi

Pakiet IBM Maximo Application Suite oferuje aplikacje do zarządzania wydajnością zasobów (APM) umożliwiające optymalizowanie działań w zakresie monitorowania, konserwacji i wymiany z użyciem funkcji zarządzania kondycją zasobów, konserwacji predykcyjnej, zdalnego monitorowania i kontroli wizualnej. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz technologii internetu rzeczy można podejmować inteligentniejsze decyzje, ograniczać niespodziewane prace naprawcze do minimum, zwiększać czas dostępności oraz ograniczać ryzyko awarii sprzętu. Można także:

 • korzystać ze wstępnie zbudowanych modeli danych dla klas i procesów zasobów w celu zaoszczędzenia czasu;
 • określać poziom narażenia na ryzyko i zagrożenia zdrowia dla kluczowych zasobów;
 • ograniczać przestoje poprzez wykrywanie anomalii i przewidywanie awarii z użyciem sztucznej inteligencji;
 • zapewnić technikom terenowym instrukcje działań i zdalne wsparcie.

Infrastruktura cywilna następnej generacji

Wiele obiektów infrastruktury cywilnej osiągnęło lub przekroczyło swój okres eksploatacji. Nadanie priorytetu inwestycjom oraz uwzględnienie danych analitycznych w realizowanych działaniach ma kluczowe znaczenie.

Rozwiązanie IBM Maximo for Civil Infrastructure łączy cyfrowe analizy z wiedzą inżynieryjną na potrzeby inżynierów, operatorów i zespołów konserwacyjnych. Zastosowanie pojedynczej platformy pomaga w bezpieczny sposób monitorować i konserwować zasoby infrastruktury oraz zarządzać nimi, przewidywać awarie i priorytetyzować naprawy. Można także:

 • integrować zespoły, korzystając ze sprawdzonych przepływów pracy;
 • podejmować decyzje w czasie rzeczywistym z zastosowaniem sztucznej inteligencji i internetu rzeczy;
 • mobilizować pracowników dzięki sztucznej inteligencji, wsparciu z zastosowaniem wzbogaconej oraz pełnemu obrazowi realizowanych operacji.

Most nad wodą widziany od dołu

Przykładowe wdrożenia w sektorze publicznym

Duński most nad cieśniną Wielki Bełt

Infrastruktura lądowa i wodna: Sund & Bælt

Sund & Bælt optymalizuje utrzymanie infrastruktury cywilnej, korzystając z rozwiązania IBM Maximo w celu konsolidowania i analizy danych pochodzących z elementów infrastruktury.

Szpitalny korytarz

Opieka zdrowotna: UCSF Health

UCSF Health wzmacnia zarządzanie obiektami z użyciem rozwiązania IBM Maximo w celu zapewnienia bezpieczniejszego środowiska opieki nad pacjentami.

Zbliżenie na lekarza mierzącego ciśnienie krwi pacjenta

Opieka zdrowotna: NHS Highland

NHS Highland oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie opieki zdrowotnej dzięki zastosowaniu rozwiązania IBM Maximo w celu zapewnienia sprawnego działania obiektów opieki zdrowotnej w odległych lokalizacjach.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?