Poznaj Maximo Mobile

Zapewnij technikom inteligentne, mobilne narzędzie EAM do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu i czasie

Przewidywanie awarii zasobów

Dzięki oprogramowaniu IBM Maximo Predict dotychczasową konserwację opartą na harmonogramach możesz rozszerzyć o działania podejmowane w oparciu o bieżące potrzeby — przewidywać prawdopodobieństwo przyszłych awarii zasobów, ograniczać je oraz redukować koszty, stosując techniki uczenia maszynowego i analizy danych. Oprogramowanie Maximo Predict, wchodzące w skład zintegrowanych rozwiązań IBM Maximo Application Suite, wyszukuje wzorce w danych o zasobach, informacjach o ich wykorzystaniu oraz ich środowisku, a następnie koreluje je z wszelkimi znanymi problemami, aby ułatwiać inżynierom ds. niezawodności i menedżerom konserwacji prognozowanie występowania usterek oraz udostępnianie danych i dokonywanych ocen.

Najważniejsze możliwości oprogramowania Maximo Predict

  • Wykorzystuje dane z czujników internetu rzeczy (IoT) oraz systemów operacyjnych, IT i EAM
  • Zawiera pięć gotowych, popularnych szablonów modeli predykcyjnych i powiązanych z nimi wizualizacji
  • Zawiera bogatą bibliotekę analitycznych interfejsów API do budowy modeli niestandardowych
  • Ocenia modele predykcyjne z pomocą usługi Watson Machine Learning
  • Oceny modelu można łatwo zintegrować z produktem Maximo Health, tak by usprawniać monitorowanie bieżących potrzeb

Najważniejsze zalety rozwiązania Maximo Predict

Ograniczenie nieplanowanych przestojów i czynników ryzyka

Przewiduj awarie zasobów i inicjuj działania, tak aby unikać przestojów.

Niższe koszty utrzymania

Koniec z podejmowaniem zbędnych działań — system wczesnego ostrzegania pomaga planować konserwację tak, aby zapobiegać awariom.

Lepsze wykorzystanie zasobów

Możliwość przewidywania i ograniczania awarii zasobów sprzyja ich efektywniejszemu wykorzystywaniu.

Wydłużenie czasu życia zasobów

Identyfikacja czynników wpływających na wydajność operacyjną pozwala doskonalić działania w zakresie konserwacji i osiągać wyższy poziom niezawodności.

Większa wydajność produkcji

Rozwiązanie zwiększa efektywność i niezawodność przetwórstwa przemysłowego, procesów produkcyjnych i samych produktów. A to przekłada się na lepsze wyniki.

Przeprowadzaj konserwację w oparciu o bieżące potrzeby

Oprogramowanie Maximo Health umożliwia zarządzanie stanem zasobów z wykorzystaniem danych internetu rzeczy (IoT) pozyskiwanych z czujników umieszczonych przy zasobach i z innych źródeł, takich jak prognozy pogody, rejestry zasobów czy historia pracy. Pozwala to zwiększać dostępność zasobów i łatwiej planować ich wymianę. Oprogramowanie Maximo Health, stanowiące teraz część zintegrowanych rozwiązań IBM Maximo Application Suite, umożliwia uzyskiwanie skonsolidowanego, globalnego ujęcia. Wgląd w stan zasobów pomaga zwiększać ich dostępność i rozpoznawać te, na które należy zwrócić baczniejszą uwagę.

Najważniejsze możliwości oprogramowania Maximo Health

  • Pojedynczy, intuicyjny w obsłudze panel kontrolny z widokiem całej floty zasobów i możliwością analizy zstępującej ich stanu 
  • Integracja danych z czujników
  • Powiadomienia i działania oparte na stanie zasobów
  • Elastyczne wskaźniki stanu zasobów (według typu lub grupy)

Najważniejsze zalety rozwiązania Maximo Health

Ograniczenie kosztów związanych z awariami zasobów i częstości ich występowania

Możesz monitorować potrzeby zasobów za pomocą zarejestrowanych urządzeń internetu rzeczy, które wysyłają dane z czujników i podejmują zautomatyzowane działania pomagające zapobiegać kosztownym awariom.

Większa dostępność zasobów

Monitoruj potrzeby, koszty, wydajność i pozostały czas przydatności, tak by ograniczać awarie zasobów i przestoje do minimum.

Optymalizacja konserwacji zapobiegawczej

Łącz rekordy zasobów i dane z czujników, tak aby podejmować działania w oparciu o informacje o stanie zasobów zamiast przeprowadzać zbędną konserwację predykcyjną.

Ograniczanie ryzyka operacyjnego

Szczegółowy wgląd w status zasobów pomaga skupić się na tych najważniejszych.

Szybsze podejmowanie decyzji o wymianie

Dzięki zaawansowanym analizom, które zapewniają czytelne ujęcie informacji o Twoich zasobach możesz dokładniej i efektywniej planować ich wymianę.