Pracownik przeprowadzający kontrolę silnika obrabiarki

Mniejsza ilość zasobów. Większa automatyzacja i wyższa jakość.

Niezależnie od tego, czy operacje produkcyjne są realizowane w sposób ciągły, wsadowy czy dyskretny, udoskonalone sposoby monitorowania i konserwowania zasobów oraz zarządzania nimi zawsze okazują się potrzebne.

IBM Maximo oferuje rozwiązania ułatwiające osiągnięcie tych celów przy jednoczesnym wsparciu cyfrowej transformacji firmy. Możesz skorzystać z opartych na technologii internetu rzeczy i sztucznej inteligencji rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie (EAM), optymalizacji produkcji poprzez zarządzanie wydajnością zasobów (APM) oraz kontroli wizualnej na potrzeby zapewniania jakości.

Maximo to również niestandardowe rozwiązania spełniające konkretne wymagania biznesowe Twojej firmy. Dowiedz się, w jaki sposób możesz:

 • zmniejszyć czas przestoju i dbać o prawidłowe funkcjonowanie kluczowych zasobów,
 • udoskonalić mechanizmy przewidywania problemów w celu zwiększenia przewidywalności łańcucha dostaw,
 • poprawić jakość produktów dzięki kontroli wizualnej opartej na sztucznej inteligencji,
 • identyfikować problemy w czasie rzeczywistym z pomocą mechanizmów zdalnego monitorowania opartych na sztucznej inteligencji,
 • optymalizować wydajność techników przy użyciu narzędzi mobilnych nowej generacji.

→ Raport IDC Info Snapshot na temat niezawodnej produkcji (PDF, 117 kB)

→ Tworzenie inteligentnych operacji produkcyjnych (1:02:10)

Korzyści z rozwiązania Maximo dla producentów

Udoskonalone procedury i harmonogramy konserwacji

Analizuj dane historyczne i uzyskiwane w czasie rzeczywistym, aby określać stan zasobów, przewidywać zbliżające się awarie oraz planować konserwację i harmonogramy w oparciu o stan techniczny zasobów.

Analizy zasobów w kontekście środowiska pracy

Korzystaj z danych dotyczących stanu i wydajności zasobów, aby umożliwiać personelowi operacyjnemu, serwisowemu i finansowemu podejmowanie inteligentnych decyzji dotyczących planowania konserwacji, wymiany zasobów i nowych inwestycji.

Początek transformacji do Przemysłu 4.0

Wdrażaj funkcje o niskich lub zerowych wymaganiach w zakresie kodowania, aby rozszerzać istniejące narzędzia produkcyjne o oparte na sztucznej inteligencji mechanizmy zdalnego monitorowania zasobów i kontroli wizualnej.

IBM Maximo dla producentów: rozwiązanie zaprojektowane pod kątem różnych działań

IBM Maximo Application Suite oferuje producentom z różnych obszarów – od zasobów naturalnych po produkty przemysłowe – newralgiczne aplikacje EAM, które pomagają usprawniać działania, podnosić niezawodność oraz wydajność operacyjną i środowiskową, a także zmniejszać ryzyko i zwiększać zwrot z zasobów.

Bazując na ponad 30 latach doświadczeń związanych z czołową na rynku technologią, oferowane aplikacje zapewniają możliwość centralnego zarządzania wszystkimi zasobami, takimi jak pompy, linie produkcyjne, procesy RPA bądź całe zakłady, w sposób efektywny i skuteczny, a wszystko to w ramach jednej platformy i bazy danych. Newralgiczne informacje o zasobach są integrowane z systemami zarządzania przedsiębiorstwem, takimi jak ERP i MES. Dzięki wykorzystaniu najlepszych praktyk branżowych rozwiązanie Maximo umożliwia:

 • obsługę wszystkich typów klas zasobów,
 • automatyzację przepływów pracy konserwacji, inspekcji i napraw,
 • zarządzanie realizacją celów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSE),
 • podnoszenie wskaźnika naprawy przy pierwszej interwencji z zastosowaniem najlepszych w swojej klasie planów pracy, danych o zasobach i nie tylko,
 • zaawansowane planowanie i tworzenie harmonogramów w oparciu o wiele kryteriów.

→ Pobierz czteroczęściowy przegląd EAM

Pracownik kontrolujący obrabiarkę

Udoskonalony sposób monitorowania, konserwacji i wymiany zasobów

IBM Maximo Asset Performance Management, część pakietu IBM Maximo Application Suite, udostępnia funkcje zarządzania wydajnością zasobów (APM) umożliwiające optymalizację działań związanych z monitorowaniem, konserwacją i wymianą na podstawie bieżącego stanu zasobów oraz przewidywanych czynników ryzyka. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz technologii internetu rzeczy można podejmować inteligentniejsze decyzje, ograniczać niespodziewane prace naprawcze do minimum, zwiększać czas dostępności oraz ograniczać ryzyko awarii sprzętu. Można także:

 • korzystać z gotowych modeli danych dla kluczowych kategorii zasobów i procesów, charakterystycznych dla konkretnych działań,
 • określać ryzyko przy stosowaniu popularnej w branży metodologii oceny stanu, newralgiczności, ryzyka, prawdopodobieństwa zakończenia eksploatacji oraz faktycznego wieku,
 • agregować i analizować bieżące i historyczne dane operacyjne i pogodowe w celu wizualizacji stanu zasobów.

→ Zobacz demo APM

Skuteczniejszy sposób monitorowania produkcji i diagnozowania problemów

IBM Maximo Visual Inspection, część pakietu IBM Maximo Application Suite, zapewnia Twoim procesom operacyjnym inteligentne „oczy” korzystające z technologii rozpoznawania obrazów opartej na sztucznej inteligencji. Wdrożenie dla użytkowników biznesowych jest łatwe do przeprowadzenia i nie wymaga dysponowania wiedzą w zakresie kodowania. Maximo Visual Inspection udostępnia intuicyjny zestaw narzędzi, który usprawnia procesy etykietowania, uczenia i wdrażania modeli wizualnych głębokiego uczenia. W połączeniu z gotowymi urządzeniami mobilnymi i brzegowymi Twoje przedsiębiorstwo może wdrożyć w pełni zoptymalizowaną platformę, podnieść produktywność oraz identyfikować wady produkcyjne w trybie całodobowym. Można także:

 • identyfikować potencjalne problemy z jakością i wydajnością w czasie rzeczywistym,
 • skonfigurować natychmiastowe powiadamianie kluczowych interesariuszy,
 • przeprowadzić integrację z przepływami pracy konserwacji i jakości,
 • stale poprawiać wykrywanie błędów i defektów dzięki technologii uczenia głębokiego.

→ Dowiedz się więcej o IBM Maximo Visual Inspection (01:38)

Robotnik w kasku kontrolujący rury pod ciśnieniem

Przykładowe wdrożenia w przemyśle wytwórczym

Obwód drukowany i płyta główna

SMART Modular Technologies

Dzięki kontroli wizualnej opartej na sztucznej inteligencji producent mikroelektroniki zwiększył wydajność produkcji o 10%, przy jednoczesnym wzroście przepustowości o 20%.

Dłoń na urządzeniu elektronicznym podczas kontroli

Novate

Firma Novate Solutions zyskała całodobową niezawodność procesów przy wykorzystaniu rozwiązania do zdalnego monitorowania zasobów mającego na celu dostrzeżenie problemów, zanim spowodują przestój.

Spot, przemysłowy cobot z czujnikami i czterema nogami

Boston Dynamics

Oto Spot, przemysłowy „cobot” będący ruchomym urządzeniem granicznym do zbierania i analizy danych oraz wykonywania zadań uciążliwych i niebezpiecznych.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?