Poznaj Maximo Mobile

Zapewnij technikom inteligentne, mobilne narzędzie EAM do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu i czasie

Ochrona newralgicznych zasobów infrastruktury publicznej dzięki ukierunkowanej konserwacji predykcyjnej

Zarządzanie infrastrukturą w oparciu o sztuczną inteligencję pozwala monitorować jej zasoby i na wczesnym etapie wykrywać sygnały ostrzegające o potencjalnych problemach. To z kolei pozwala wydłużać żywotność autostrad, mostów i obiektów komunalnych.

Metalowa konstrukcja mostu

Energetyka i usługi komunalne

Przemysł chemiczny i naftowy

Transport

Produkcja

Zobacz Maximo w działaniu