Dlaczego warto wybrać IBM® Maximo® Application Suite

20%

niższy całkowity koszt użytkowania zasobów (TCO)¹

10-procentowy

wzrost wydajności konserwacji²

30-procentowa

poprawa jakości produktów dzięki monitorowaniu opartemu na sztucznej inteligencji³

Zestaw trzech zrzutów ekranu przedstawiający różne aspekty pakietu IBM Maximo Application Suite

Usprawnienie operacji na zasobach dzięki pakietowi Maximo Application Suite

Uwolnij potencjał zasobów korporacyjnych z pomocą pakietu Maximo Application Suite. To pojedyncza, zintegrowana, działająca w chmurze platforma, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, internet rzeczy i analitykę w celu optymalizacji wydajności, wydłużenia cyklu życia zasobów oraz zmniejszenia przestojów i kosztów operacyjnych.

Dzięki czołowej na rynku technologii IBM Maximo® masz dostęp do konfigurowalnych aplikacji CMMS, EAM i APM, usprawnionych narzędzi instalacyjnych i administracyjnych, a także do środowiska użytkownika ulepszonego dzięki współużytkowanym danym i przepływom pracy.

Najważniejsze cechy pakietu Maximo Application Suite:

  • Dostęp do czołowych na rynku rozwiązań EAM, mobilności, dodatków i modeli branżowych
  • Większa niezawodność dzięki monitorowaniu, inspekcji i konserwacji predykcyjnej opartych na sztucznej inteligencji
  • Opłaty pobierane tylko za rozwiązania, z których faktycznie korzystasz dzięki uproszczonym licencjom
  • Korzystanie z wdrożeń wielochmurowych w celu zwiększenia elastyczności

Korzyści z użytkowania pakietu Maximo Application Suite

Uproszczone wdrażanie sprzyjające rozwojowi biznesowemu

Dodatkowe aplikacje łatwo się instaluje, co ułatwia skalowanie w górę w miarę rosnących potrzeb biznesowych.

Płatności według użycia

Pracownicy mają dostęp do całego zestawu rozwiązań, a Ty płacisz tylko za te, z których faktycznie korzystają.

Wdrażanie w każdej chmurze

Pracuj w środowisku lokalnym lub w dowolnie wybranej chmurze, korzystając z wszechstronnego modułu Red Hat OpenShift.

Dowiedz się więcej o Maximo

Inżynier patrząca na tablet w pobliżu fabryki

IBM na pozycji lidera w raporcie IDC MarketScape na temat rozwiązań EAM

Dowiedz się, w jaki sposób wiedza branżowa, konfigurowalność, elastyczność i partnerski ekosystem czynią z IBM lidera w zastosowaniach EAM.

Inżynier w fabryce sprawdzająca maszynę

Przewodnik Market Guide for Asset Performance Management Software z 2020 r.

Zyskaj dostęp do analiz rozwiązań do zarządzania wydajnością zasobów, które pomogą Ci wybrać najlepsze technologie wspierające zarządzanie zasobami.

Widok z góry na panoramę dużego miasta

Dlaczego globalni liderzy branż intensywnie korzystających z zasobów wybierają Maximo

Czy wiesz, że oprogramowanie Maximo jest używane przez 9 z 10 największych przedsiębiorstw usług komunalnych?Poznaj więcej ciekawostek.

Branże

Energetyka i usługi komunalne

Analizuj dane historyczne i pozyskiwane w czasie rzeczywistym, aby monitorować stan zasobów, ostrzegać o zbliżających się awariach oraz planować procedury i harmonogramy konserwacji. Wykorzystuj analizy narażenia na ryzyko, aby pozyskiwać informacje dotyczące funkcjonowania sieci. Oblicz potencjalny wpływ na sieć poprzez agregację i analizę danych dotyczących wydajności zasobów.

Administracja publiczna

Chroń newralgiczne zasoby infrastruktury lądowej i wodnej dzięki ukierunkowanej konserwacji prewencyjnej. Zarządzanie infrastrukturą w oparciu o sztuczną inteligencję pozwala monitorować jej zasoby i na wczesnym etapie wykrywać sygnały ostrzegające o potencjalnych problemach. To z kolei pozwala wydłużać żywotność autostrad, mostów i obiektów komunalnych.

Produkcja

Zwiększ widoczność wydajności zasobów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i niezawodności oraz poprawy produktywności. Korzystaj z danych opartych na sztucznej inteligencji w celu zidentyfikowania problemów z jakością i ustalenia priorytetów konserwacji, aby zapobiegać występowaniu awarii.

Ropa i gaz

Analizuj dane historyczne i pozyskiwane w czasie rzeczywistym, aby monitorować stan zasobów, ostrzegać o zbliżających się awariach oraz planować procedury i harmonogramy konserwacji. Wykorzystaj procesy oparte na sztucznej inteligencji w celu zapewnienia zróżnicowania i nowego podejścia do produktów.

Turystyka i transport

Zarządzaj newralgicznymi zasobami w celu wydłużenia okresu eksploatacji zasobów, a także skuteczniejszego planowania procedur i harmonogramów konserwacji, aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wymogi regulacyjne oraz oczekiwania klientów.

Przykładowe wdrożenia

Betonowy most

Infrastruktura lądowa i wodna: Sund & Baelt

Globalna firma pomaga IBM w opracowaniu rozwiązania internetu rzeczy opartego na sztucznej inteligencji, aby przedłużyć trwałość mostów, tuneli, autostrad i linii kolejowych.

Widok przestrzenny na wagon metra

Turystyka: MARTA

Agencja ds. tranzytu masowego stanęła przez potrzebą usprawnienia działań związanych z zarządzaniem zasobami. Usługa IBM Maximo APM pomogła przewidzieć stan, bezpieczeństwo i wydajność zasobów.

Zbliżenie dłoni regulującej urządzenie

Produkcja: Novate Solutions

Aby uzyskać informacje pochodzące z tradycyjnych systemów sterowania procesami, firma wykorzystała program IBM Maximo Monitor w celu wyświetlania danych na temat wydajności zasobów w czasie rzeczywistym.

Co wchodzi w skład Maximo Application Suite

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?