Usługi badawcze dla ochrony zdrowia

Usługi IBM® Watson Health® pomagają specjalistom prowadzącym badania w sektorze biomedycznym w analizowaniu wyników, komercjalizacji i uzyskiwaniu dostępu do szczegółowych danych rynkowych. Współpraca z ekspertami IBM w tych dziedzinach ułatwia planowanie i realizację badań oraz innych projektów w oparciu o rzeczywiste dane i zaawansowaną analitykę danych.

Dowiedz się więcej →

Pielęgniarka pobierająca próbkę

Usługi

Ekonomika zdrowia i badania nad wynikami

Przyjrzyj się bliżej (PDF, 1,6 MB)

Wyciągaj wnioski z rzeczywistego materiału opartego na rozbudowanych danych, rygorystycznych wytycznych i zaawansowanych metodach.

Zdobądź informacje na temat oferowanego leczenia — dotyczące jego skali, segmentacji i skuteczności, jak również ścieżki opieki nad pacjentem.

Badania poparte piśmiennictwem naukowym

Poznaj szczegóły (PDF, 4,7 MB)

Eksperci i naukowcy pomogą znajdować odpowiedzi na pytania badawcze, a także skuteczniej przeprowadzać badania pierwotne i analizy danych.

Modelowanie ekonomiczne

Więcej o modelach (PDF, 24,8 MB)

Dane epidemiologiczne, kliniczne i ekonomiczne jako wspólny zestaw informacji wejściowych, od których można zacząć budowę modeli ekonomicznych odpowiadających na pytania interesariuszy.

Bardziej przekonujące, naukowe dowody wartości.