Analizuj schematy leczenia i sytuację na rynkach

Chmurowe narzędzia IBM® MarketScan® pomagają specjalistom z sektora biomedycznego — zajmującym się badaniem wyników leczenia, komercjalizacją i analizą rynku — w wykorzystaniu zestawów danych MarketScan, i nie tylko, w szybki i intuicyjny sposób, bez konieczności dysponowania umiejętnościami programowania. Pozwalają m.in. śledzić informacje o pacjentach na wszystkich etapach leczenia, tworzyć mapę tych informacji, szacować popyt, a także lepiej rozumieć potrzeby płatników i panujące trendy.

Ulice i budynki widziane od góry

Narzędzia

IBM MarketScan Treatment Pathways

Dowiedz się więcej

Monitoruje pacjentów na wszystkich etapach leczenia i przedstawia ścieżkę opieki w postaci graficznej mapy. Możesz m.in. zobaczyć, jak zmieniał się stan pacjentów i stosowane metody leczenia, analizować sekwencje terapii i oceniać zdarzenia prowadzące do konkretnego rozpoznania.

IBM MarketScan Inpatient View

Dowiedz się więcej

Zapewnia dostęp do katalogu danych o pacjentach hospitalizowanych w USA, wśród których znajdują się informacje o liczbie poszczególnych rozpoznań i terapii oraz najważniejsze statystyki za ostatni rok. Dane pochodzą z 28 milionów rzeczywistych rekordów hospitalizowanych pacjentów.

IBM MarketScan Outpatient View

Dowiedz się więcej

Udostępnia szczegółowe informacje na temat całkowitej rocznej liczby rozpoznań i terapii wśród pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Dane za okres ostatniego roku są uporządkowane według regionów, przedziałów wiekowych, płci, przychodni i płatników.

IBM MarketScan Sample Select

Dowiedz się więcej (PDF, 1,6 MB)

Zapewnia dostęp do danych z baz MarketScan Commercial, MarketScan Medicare Supplemental i Medicaid. Możesz określać liczność kohort pacjentów na podstawie zapytań o choroby, rozpoznania i/lub terapie. Raporty podsumowujące zawierają szczegóły dotyczące kwestii demograficznych, klinicznych i wykorzystania świadczeń.

IBM Facility Targeting Reports

Dowiedz się więcej

Identyfikuje potencjalne szanse sprzedaży w amerykańskich szpitalach i ośrodkach chirurgii. Koreluje informacje o liczbie rozpoznań i terapii w szpitalach z danymi o zatrudnieniu lekarzy, pomagając odkryć kluczowe czynniki stymulujące rozwój rynków w różnych regionach USA.

IBM Study Advance

Dowiedz się więcej

Wykorzystaj gromadzone od dawna dane MarketScan o pacjentach w połączeniu z IBM Study Advance —narzędziem do tworzenia protokołów, które pomaga podejmować już na pierwszych etapach planowania badań lepsze decyzje, co z kolei przekłada się na mniejsze opóźnienia i koszty badań klinicznych.