Dane, narzędzia i usługi zaprojektowane dla sektora biomedycznego

Firmy i instytucje z sektora biomedycznego muszą przedstawiać świadczeniodawcom, płatnikom i pacjentom uzasadnienia potrzeby i wartości prowadzenia określonych terapii. Uzasadnień takich nie sposób opracować bez zintegrowanej bazy dowodów sięgających poziomu pojedynczego pacjenta i obejmujących wszystkie aspekty opieki.

Bazy danych IBM® MarketScan® Research Databases to jedne z najdłużej prowadzonych i największych zbiorów zastrzeżonych, zdeidentyfikowanych danych o roszczeniach z tytułu prywatnych i publicznych ubezpieczeń medycznych w USA.  

  • Zdeidentyfikowane dane o roszczeniach dotyczących terapii (w tym stomatologicznych) i leków, obejmujące populację ponad 265 milionów pacjentów
  • Wyniki badań laboratoryjnych
  • Dane o wpływie na produktywność pracy — absencji chorobowej, krótko- i długookresowej niezdolności do pracy oraz wynagrodzeniach
  • Ocena ryzyka zdrowotnego (HRA)
  • Wypisy ze szpitali
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna (EMR)

Dane te można analizować w formatach dogodnych dla organizacji klienta — dostępne są m.in. prawa do korzystania z zastrzeżonych danych w powiązaniu z narzędziami analitycznymi IBM lub bez tych narzędzi, a także możliwość współpracy z zespołem usługowym IBM. Ten arsenał danych i narzędzi pomaga przekonująco i efektywnie wykazać kliniczną i komercyjną wartość oraz wykonalność terapii. 

Przeczytaj nowe opracowanie na temat MarketScan →

Kobieta patrząca na komputer i trzymająca książkę w dłoniach

Produkty i usługi

Bazy danych i zbiory danych

Poznaj szczegóły

Trzy bazy danych o roszczeniach, baza danych o wypisach ze szpitala i baza elektronicznej dokumentacji medycznej. Powiązane bazy danych, zbiory danych i pliki korelują roszczenia z innymi danymi.

Narzędzia analityczne

Poznaj szczegóły

Oprogramowanie działające w chmurze — niewymagające umiejętności programowania — które skraca czas potrzebny na przeprowadzenie badań, odwzorowuje terapie i pomaga w szacowaniu wielkości rynku i szans.

W badaniach z dziedziny ekonomiki zdrowia i badaniach wyników leczenia można wykorzystać rzeczywiste dowody w postaci globalnego, ściśle ustrukturyzowanego zasobu danych, a także zaawansowane metodyki.

Analiza różnicy kosztów

Przykład zastosowania: Badacze porównali rzeczywiste dane o kosztach (pochodzące z baz danych MarketScan Databases) dwóch alternatywnych farmakoterapii
stosowanych w leczeniu depresji: selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) i trójpierścieniowych leków przeciwdeprasyjnych (TCA). 

Wnioski: Na podstawie danych wykazano, że w okresie dwuletnim średni koszt terapii TCA był niższy, ale całkowity koszt leczenia pacjentów przyjmujących TCA był wyższy.

Siedzący mężczyzna, który patrzy na ekran komputera
Pielęgniarka pobierająca próbkę

Kwantyfikacja wyników szczepień

Przykład zastosowania: Badacze z amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób (CDC) wykorzystali rozwiązania MarketScan Databases w retrospektywnym badaniu wpływu populacyjnego szczepionki przeciwko ospie wietrznej.

Wnioski: Na podstawie danych wykazano, że w okresie od 1994 do 2002 roku liczba hospitalizacji zmniejszyła się o 88 procent, a liczba wizyt w przychodniach o 59 procent. Szacowane bezpośrednie wydatki medyczne zmniejszyły się o 74 procent — co oznacza oszczędność na poziomie 62,8 miliona USD.

Ocena kosztów ekonomicznych

Przykład zastosowania: Badacze wykorzystali bazy danych MarketScan HRA Database i Health and Productivity Management (HPM) Database do ilościowej oceny skutków ekonomicznych otyłości w USA. 

Wnioski: Przeprowadzona na poziomie poszczególnych pacjentów analiza pośrednich i bezpośrednich kosztów świadczeń z tytułu ubezpieczenia, a także analiza danych o wpływie stanu zdrowia na produktywność (HPM) wykazała, że ogólny koszt opieki zdrowotnej nad osobami ciężko otyłymi jest wyższy, a ich czas niezdolności do pracy jest dłuższy w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała.

Kobieta wybierająca puszkę z żywnością na stoisku
3 leki na stole

Szacowanie kosztów pośrednich

Przykład zastosowania: Badacze przeanalizowali związek między nieprzestrzeganiem zasad przyjmowania leków przeciwko zaburzeniom dwubiegunowym a czasem niezdolności pacjentów do pracy.  

Wnioski: Z danych wynika, że tylko 35,3 procenta pacjentów przestrzegało zasad przyjmowanie leków, a pacjenci nieprzestrzegający zasad generowali wyższe koszty pośrednie. Hipotetyczny pracodawca mógłby zaoszczędzić 578 378 USD, gdyby wszyscy pracownicy, którym przepisano leki na zaburzenia dwubiegunowe, przestrzegali zasad terapii.

Korzyści

Uproszczenie badań i analiz

Jedno źródło informacji zebranych z populacji ponad 265 milionów unikalnych pacjentów — z dokładnością do pojedynczego pacjenta — ułatwia dostęp do informacji i ich analizowanie. Ponieważ różne rodzaje danych, narzędzia i usługi oferowane są przez tego samego dostawcę, korzystanie z nich jest łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Eksploracja rzeczywistych kosztów

Informacje obejmują kompletne zapisy epizodów, od wizyt u lekarza po opiekę świadczoną w ramach planów niemedycznych, np. wsparcie psychologiczne. Odzwierciedlają rzeczywiście poniesione wydatki, także pośrednie, a przez to pomagają w prowadzeniu bardziej kompleksowych i dokładnych analiz terapii i kosztów.

Szerszy zakres i wyższa jakość badań

Skorelowane dane — w tym wypisy ze szpitala, elektroniczna dokumentacja medyczna, roszczenia, dane o nieobecnościach, niezdolności do pracy i wynagrodzeniach — mogą pomóc w poszerzeniu zasięgu badań nad chorobami, farmakoterapią, analizowaniu związków ze zdrowiem jamy ustnej i uwzględnieniu szeregu innych zagadnień.

Opracowywanie indywidualnych analiz

Pogłębione zastrzeżone dane zebrane u wielu świadczeniodawców można analizować za pomocą naszych intuicyjnych samoobsługowych narzędzi i/lub z pomocą naszego zespołu analityków. Uzyskane wyniki są dzięki temu dostosowane do unikalnych potrzeb badawczych klientów.

Większy zasięg i wyższa dokładność

Odporne, wysokiej jakości dane kodujące, np. wskazujące na roszczenia uwzględnione w całości i skorygowane, pełne dane o płatnościach i opłatach oraz kompletne informacje o świadczeniach ambulatoryjnych i lekach zwiększają zasięg i dokładność analizy.

Dane podążające za pacjentem

Ponieważ bazy danych MarketScan Databases zawierają informacje z różnych źródeł — od pracodawców, instytucji organizujących świadczenia zdrowotne, szpitali i z systemów Medicare/Medicaid — korelują dane z konkretnym pacjentem nawet wtedy, gdy ten zmienia plan ubezpieczeniowy.

Badania populacji unikalnych pacjentów

Bazy danych MarketScan Databases zawierają dane ponad 36,4 miliona pacjentów objętych ubezpieczeniem medycznym pracodawcy w ostatnim pełnym roku. Dzięki uwzględnieniu tak obszernej populacji możliwa jest bardzo szczegółowa segmentacja pacjentów z zachowaniem dużej wielkości próby.

Wiarygodny partner

Nasze zbiory danych, przywoływane w ponad 2400 badaniach i periodykach recenzowanych, charakteryzują się jakością, szczegółowością i wiarygodnością niezbędną do badań w sektorze biomedycznym, administracji publicznej i na uczelniach wyższych.

Zacznij już dziś

Pierwszym krokiem do zbudowania solidnego informacyjnego fundamentu dla badań jest umówienie się na rozmowę z konsultantem IBM, który… 

  • Odpowie na wstępne pytania i przedstawi więcej informacji o danych, narzędziach analitycznych i usługach MarketScan.
  • Zdefiniuje zakres Twojego projektu w kontekście produktów i usług MarketScan.
  • Zarekomenduje zbiory danych najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.
  • Doprecyzuje wybór opcji z uwzględnieniem Twojego budżetu i harmonogramu.