Dowiedz się więcej o tym, jak integracja sztucznej inteligencji i IBM Db2 for z/OS zwiększa wydajność operacyjną

Wykorzystaj sztuczną inteligencję w newralgicznych aplikacjach biznesowych na platformie IBM Z

Znajomi w biurze patrzący na telefon

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w sztuczną inteligencję zależy od Twojej zdolności do przeprowadzenia w czasie rzeczywistym oceny/wnioskowania dla każdej transakcji bez wywierania negatywnego wpływu na umowy dotyczące poziomu usług przetwarzania operacyjnego (SLA).

Dowolne narzędzie do analityki danych może pomóc Ci w tworzeniu modeli. Jednakże przekazanie modeli sztucznej inteligencji do produkcji w ramach podstawowych, rozbudowanych aplikacji biznesowych jest najistotniejszym wyzwaniem analityki danych.

Rozwiązanie IBM Watson® Machine Learning for z/OS® udostępnia sztuczną inteligencję aplikacjom transakcyjnym na platformie IBM Z®. Modele uczenia maszynowego i uczenia głębokiego łatwe do osadzania w aplikacjach transakcyjnych pozwalają uzyskać spostrzeżenia w czasie rzeczywistym. Wnioskowanie dla każdej transakcji ma minimalny wpływ na poziom usług przetwarzania operacyjnego. Efektem jest sztuczna inteligencja bez kompromisów.

Wypróbuj rozwiązanie IBM WMLz Online Scoring Community Edition. Ta lekka wersja usługi oceny WMLz zapewnia organizacjom łatwą w użyciu możliwość bezpłatnego pobrania i wypróbowania podejścia do oceny transakcji stosowanego w rozwiązaniu WMLz.

Wypróbuj rozwiązanie IBM WMLz Online Scoring Community Edition →

Korzyści

Elastyczność

Tworzenie modeli na wybranej platformie i łatwe wdrażanie w aplikacjach transakcyjnych.

Działanie w obrębie transakcji

Ocena/wnioskowanie każdej transakcji w czasie rzeczywistym dla optymalnych wyników.

Wydajność

Efektywne kosztowo wdrażanie modeli sztucznej inteligencji bez wpływu na procesy operacyjne.

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Elastyczne projektowanie modeli
  • Większa produktywność
  • Wdrożenie modelu sztucznej inteligencji gotowego do użytku korporacyjnego
  • Większa dokładność modelu
  • Gotowe do wykorzystania mechanizmy uczenia maszynowego
  • Gotowe do wykorzystania szablony rozwiązań

Ilustracje przedstawiające produkt

Next Steps

Zobacz, jak to działa