Panel kontrolny rozwiązania Sterling Inventory Visibility

Dlaczego warto korzystać z IBM Sterling Inventory Visibility?

IBM Sterling Inventory Visibility współpracuje z dotychczasowymi systemami Twojego przedsiębiorstwa, oferując pojedyncze, skalowalne ujęcie informacji o jego zasobach i zapotrzebowaniu na nie w czasie rzeczywistym. Pomaga zwiększać sprzedaż, kontrolować marże i podnosić poziom zadowolenia klientów.
Nie trać kolejnej sprzedaży z powodu braku lub niedokładnych danych o zasobach. IBM Sterling Inventory Visibility pozwala częściej akceptować zlecenia klientów dzięki pojedynczemu ujęciu informacji o zasobach znajdujących się w rozproszonych i odrębnych systemach. Aktualizacje w czasie rzeczywistym umożliwiają dokładne zliczanie zasobów, co pozwala unikać niedotrzymywania obietnic, utraty sprzedaży czy ponoszenia niespodziewanych kosztów za wysyłkę w trybie ekspresowym. Rozwiązanie pomaga także osiągać maksymalny zwrot z inwestycji (ROI) w zasoby poprzez śledzenie zapotrzebowania na ich rotację tak, aby dostosować poziom nadmiarowych zapasów do konkretnej lokalizacji. Ponadto pozwala uzyskiwać informacje na temat poszczególnych kanałów w celu lepszego równoważenia zasobów. IBM Sterling Inventory Visibility działa w chmurze, dzięki czemu wykrywa fluktuacje w zapotrzebowaniu i skaluje się automatycznie, bez konieczności angażowania działu IT. Najlepsze zostawiliśmy jednak na koniec. Rozwiązanie można bezproblemowo zintegrować z dotychczasowym systemami zarządzania zamówieniami lub systemami ERP, jak również z nowymi kanałami sprzedaży. Nie trzeba więc realizować długofalowych lub kosztownych inicjatyw w sferze IT.

Częstsze akceptowanie zleceń klientów

 • Większa sprzedaż dzięki widoczności wszystkich zasobów dostępnych w rozproszonych i odrębnych systemach
 • Budowanie spersonalizowanych paneli kontrolnych w oparciu o lokalizację, marki lub obowiązki
 • Konfigurowanie alertów i progów na potrzeby prowadzonej działalności
 • Skuteczne dostosowywanie poziomu zasobów do zapotrzebowania
 • Większe przychody dzięki ułatwionym wysyłkom bezpośrednim i prostszemu inicjowaniu działań w nowych kanałach sprzedaży

Częstsze akceptowanie zleceń klientów
Dokładne, skalowalne ujęcia zasobów

Dokładne, skalowalne ujęcia zasobów

 • Dokładne informacje o stanie zasobów i możliwość ich skalowania w czasie rzeczywistym — pomaga to sprostać zapotrzebowaniu w okresach szczytowych, a także unikać niedotrzymywania obietnic, utraty sprzedaży czy ponoszenia nieoczekiwanych kosztów
 • Dokładne ujęcia zasobów i aktualizacje w czasie rzeczywistym dzięki bramom Akamai i bazom danych Cassandra
 • Automatyczne skalowanie w górę lub w dół w miarę zmieniającego się popytu (do 40 milionów wywołań zasobów na godzinę) bez angażowania działu IT

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w zasoby

 • Obniżenie poziomu nadmiarowych zapasów i zwiększenie rotacji zasobów dzięki wykorzystywaniu wszystkich dostępnych zasobów
 • Śledzenie prędkości rotacji zasobów według produktów pozwala dostosowywać poziom nadmiarowych zapasów w poszczególnych lokalizacjach
 • Możliwość uzyskiwania wglądu w czasie rzeczywistym we wszystkie kanały i lokalizacje w celu równoważenia zasobów
 • Architekturę usług biznesowych w chmurze można wdrażać, skalować i aktualizować niezależnie, jednocześnie integrując ją z dotychczasowymi systemami przedsiębiorstwa
 • Baza pod optymalizację z wykorzystaniem AI

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w zasoby