Urządzenie dedykowane IBM Integrated Analytics System w wersji mini jest już dostępne.

Czym jest IBM Integrated Analytics System?

IBM Integrated Analytics System to zunifikowane hybrydowe rozwiązanie analityczne do zarządzania danymi zapewniające możliwość przetwarzania masowo równoległego. System obejmuje wydajną platformę sprzętową oraz zoptymalizowane oprogramowanie mechanizmu zapytań bazy danych, których współdziałanie zapewnia wiele możliwości analizy danych i raportowania biznesowego. Składniki systemu zostały opracowane, wyregulowane i przetestowane tak, aby ograniczyć czas i koszty związane z konfiguracją i administracją.

→ Przeczytaj opracowanie: IDC przedstawia argumenty na korzyść IBM Integrated Analytics System

Przyspiesz tempo analiz

Uprość instalację, zarządzanie i administrację

Skorzystaj z hurtowni danych zapewniającej skuteczne analizy dzięki wstępnej konfiguracji i optymalizacji pod kątem dużych ilości danych.

Zyskaj elastyczność dzięki gotowości do pracy w chmurze

Przenoś obciążenia pomiędzy chmurą publiczną, chmurą prywatną a środowiskiem lokalnym w zależności od wymagań aplikacji.

Udostępnij analitykom lepsze narzędzia

Daj swoim analitykom możliwość zespołowej analizy danych za pomocą wbudowanego rozwiązania IBM Watson® Studio lub korzystania z istniejących notebooków Jupyter i zapewnij im dostęp do danych organizacji.

Korzystaj z możliwości przetwarzania w czasie rzeczywistym dzięki uczeniu maszynowemu

Uczenie maszynowe umożliwia przepływ i analizę zestawów danych oraz wyciąganie z nich wniosków bez konieczności programowania, dzięki czemu analitycy danych mogą opracowywać i ulepszać modele uczenia maszynowego na platformie, na której rezydują dane.

Uzyskuj dostęp do danych, analizuj je i formułuj zapytania w całej hurtowni danych i na platformie Hadoop

Silnik IBM Common SQL Engine umożliwia przenoszenie obciążeń i dzielenie się kompetencjami pomiędzy chmurą publiczną a chmurą prywatną.

Zmniejszaj liczbę zakłóceń dzięki możliwości skalowania w górę

Zwiększaj moc obliczeniową i dostępną pamięć masową i ograniczaj liczbę zakłóceń w systemach analitycznych.

Opinie klientów