Rozwiązanie Instana® otrzymało wyróżnienie Gartner Peer Insights Customers' Choice 2021 w dziedzinie monitorowania wydajności aplikacji.

Przegląd

Co to jest IBM Observability by Instana APM

Instana zapewnia obserwowalność przedsiębiorstwa w celu usprawnienia zarządzania wydajnością aplikacji oraz przyspieszenia potoków ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) niezależnie od tego, gdzie znajdują się aplikacje – w chmurze publicznej, w chmurze prywatnej, w chmurze hybrydowej, w środowisku lokalnym, na komputerze IBM Z® i nie tylko. Dzięki IBM® Observability by Instana użytkownicy mogą łączyć zarządzanie APM z możliwościami automatyzacji i wdrażać w środowisku lokalnym lub jako rozwiązanie SaaS.

IBM Observability by Instana APM

IBM Observability by Instana APM (02:46)

Monitorowanie wydajności aplikacji (APM) i obserwowalność

Opinia eksperta: czym się różnią i dlaczego to ma znaczenie.

Sposób wykorzystania przez klientów

Monitorowanie APM

Wykres monitorowania APM

Monitorowanie APM

Monitoruj dowolne aplikacje, usługi lub żądania dzięki funkcjom monitorowania wydajności aplikacji (APM) dostępnym w rozwiązaniu Instana.

Przyspieszenie potoków CI/CD

Wykresy ilustrujące przyspieszenie potoków CI/CD

Przyspieszenie potoków CI/CD

Sprawdzaj wpływ zmian kodu w ciągu kilku sekund od wdrożenia, aby utrzymać wysoką wydajność i stabilność usług, niezależnie od częstotliwości wdrożeń.

Śledzenie rozproszone

Wykres ilustrujący śledzenie rozproszone

Śledzenie rozproszone

Śledź każde żądanie w każdej usłudze, aby ułatwić rozwiązywanie problemów z aplikacją i optymalizację wydajności.

Analiza podstawowych przyczyn problemów

Wykres z analizą podstawowych przyczyn problemów

Analiza podstawowych przyczyn problemów

Natychmiast identyfikuj podstawowe przyczyny problemów i oceniaj ich wpływ na poszczególne usługi.

Od urządzeń mobilnych po komputery mainframe

Wykres przedstawiający panel kontrolny zHybrid

Od urządzeń mobilnych po komputery mainframe

Uzyskaj wiodącą w branży funkcję obserwowalności za pomocą środowisk aplikacji IBM Z udostępniającą właścicielom aplikacji i zespołom inżynierów niezawodności serwisów (SRE) możliwość uzyskania pojedynczego rozwiązania kompleksowej obserwowalności od urządzeń mobilnych po komputery mainframe.

Korzyści

Korzyści ze stosowania rozwiązania IBM Observability by Instana APM

Najważniejsze informacje o rozwiązaniu IBM Observability by Instana APM

Zwiększenie wydajności APM

Czołowe w branży możliwości automatyzacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Dokładne dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym

Zyskaj pełne funkcje śledzenia rozproszonego, pomiary wykonywane w ciągu jednej sekundy, natychmiastowe potoki wdrażania oprogramowania i informacje zwrotne z procesów CI/CD.

Ciągłe wykrywanie w czasie rzeczywistym

Uzyskaj dostęp do jednolitej architektury agentów mikrousług i infrastruktury obejmującej ponad 250 czujników specyficznych dla poszczególnych dziedzin.

Zaawansowane i łatwe w użyciu analizy danych

Pozyskuj nowe analizy z nieporównywalną elastycznością dzięki pełnemu repozytorium danych dotyczących śledzenia żądań aplikacji.

Odwzorowywanie zależności aplikacji

Automatyzuj odwzorowywanie zależności w całym stosie i poznawaj aplikacje z różnych perspektyw.

Automatyzacja analiz podstawowych przyczyn problemów

Automatyzuj proces znajdowania korelacji między zdarzeniami, które dotyczą między innymi wydajności, błędów, zmian i analiz naruszeń umów SLA.

Wsparcie dla rozwiązania IBM Observability by Instana APM

Firma Instana należy do IBM i odpowiada za wsparcie rozwiązania Observability by Instana APM. Klienci mogą rejestrować się w portalu wsparcia Instana (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM) i tworzyć oraz monitorować swoje zgłoszenia.

Rozwiązania IBM AIOps

Turbonomic ARM for IBM Cloud Paks

Automatycznie dostarczaj zasoby, których aplikacje potrzebują do działania, jednocześnie realizując strategie biznesowe.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

Wdrażaj zaawansowaną sztuczną inteligencję we wszystkich narzędziach operacji IT, aby oceniać, diagnozować i rozwiązywać incydenty w całej infrastrukturze informatycznej.