Przeprowadzanie kontroli w czasie rzeczywistym na urządzeniu iPhone lub iPad

IBM Services Software Inspector Portable to stworzona z myślą o systemie iOS lub iPadOS aplikacja mobilna, która wykorzystuje możliwości produktu IBM Maximo Visual Inspection do uruchamiania modeli Core ML na urządzeniu iPhone lub iPad, co pozwala na przeprowadzanie kontroli wizualnych na urządzeniach kieszonkowych. Aplikacja IBM Inspector Portable wprowadza procedury kontroli, które umożliwiają użytkownikom przeprowadzanie wielu kontroli przez podejmowanie kolejnych sekwencji kroków. Procedury można łatwo tworzyć w aplikacji stowarzyszonej IBM Service Software Inspection Workbench działającej na urządzeniu iPhone lub iPad.

ekran laptopa, tabletu i telefonu komórkowego

Funkcje

Określa defekty bez połączenia sieciowego

Umożliwia użytkownikom podejmowanie działań w czasie rzeczywistym w celu wykrywania defektów, uszkodzeń lub innych anomalii — nawet w trybie bez połączenia — dzięki wykorzystaniu modeli Core ML działających na urządzeniach iPhone lub iPad

Wdraża modele sztucznej inteligencji na iPhonie za pomocą połączenia 5G

Dostarcza modele rozpoznawania obrazów Core ML równocześnie wielu pracownikom za pomocą połączenia 5G, co pozwala użytkownikom na przeprowadzanie kontroli i strumieniowanie wyników w czasie rzeczywistym

Umożliwia przeprowadzanie wielu kontroli

Przeprowadza wiele kontroli w określonej kolejności w ramach procedury

Umożliwia wykonywanie procedur ręcznych

Umożliwia ręczne rozpoczęcie procedury poprzez wprowadzenie unikalnego kodu referencyjnego, zeskanowanie kodu paskowego lub zastosowanie funkcji optycznego wykrywania znaków (OCR)

Automatycznie inicjuje procedury

Umożliwia ciągłą kontrolę za pomocą wyzwalaczy w systemach zewnętrznych, które inicjują procedury przy użyciu protokołu MQ Telemetry Transport (MQTT)

Monitoruje postęp użytkownika

Zapewnia użytkownikom możliwość monitorowania swojego postępu za pomocą widoku podsumowania wszystkich wyników zaliczenia lub niezaliczenia dla każdego kroku procedury

Szybka identyfikacja anomalii i defektów

Aplikacja IBM Inspector Portable używa złożonych modeli rozpoznawania obrazów opracowanych na platformie uczenia głębokiego IBM Maximo Visual Inspection, aby umożliwić szybką identyfikację anomalii i defektów przez przechwytywanie obrazów za pomocą urządzeń iPhone lub iPad. Aplikacja IBM Inspector Portable może również uruchamiać modele Core ML wyeksportowane z produktu Maximo Visual Inspection, co umożliwia lokalne wnioskowanie na urządzeniu bez połączenia sieciowego.

Trzy ekrany urządzeń iPhone
Mężczyzna pracujący na dachu w pobliżu panelu słonecznego

Wykonywanie zdjęć i wnioskowanie w czasie rzeczywistym

Aplikacja IBM Inspector Portable zwiększa korzyści z użytkowania bezpiecznego środowiska implementacji i szkolenia modeli rozpoznawania obrazów produktu Maximo Visual Inspection, używając kamer zintegrowanych z urządzeniami iPhone lub iPad do wykonywania zdjęć i wnioskowania w czasie rzeczywistym. Konfigurowalne reguły biznesowe można wyświetlać na zintegrowanym panelu kontrolnym i zastosować w celu określenia, czy wymagane jest podjęcie dalszych działań.

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji urządzeń iPhone i iPad

Aplikacja IBM Inspector Portable została zaprojektowana pod kątem wykorzystania zaawansowanych funkcji urządzeń z systemem iOS lub iPadOS, w tym zintegrowanej kamery o wysokiej rozdzielczości do przechwytywania obrazów na potrzeby szkolenia i uruchamiania modeli wizualnych, a także wielu opcji łączności (Wi-Fi, 5G, LTE, Bluetooth i Ethernet — za pomocą zewnętrznych adapterów), które zapewniają elastyczność kontroli.

Mężczyzna pracujący na iPadzie w pobliżu furgonetki

Pokrewne aplikacje i rozwiązania

Mężczyzna i kobieta patrzący na tablet

IBM Inspection Workbench

Za pomocą tej aplikacji można tworzyć, edytować i publikować procedury oraz modele rozpoznawania obrazów Core ML w celu uruchamiania ich w aplikacji IBM Inspector Portable.

Mężczyzna rozmawiający przez telefon na hali produkcyjnej

Maximo Visual Inspection

Za pomocą tej zaawansowanej i łatwej w użyciu platformy można szkolić modele rozpoznawania obrazów Core ML w celu uruchamiania ich w aplikacji IBM Inspector Portable.

kontenery

Maximo Visual Inspection Mobile

Za pomocą tej aplikacji można wykonywać kontrole wizualne w stałym miejscu, uruchamiając modele rozpoznawania obrazów Core ML na urządzeniu iPhone lub iPad.

Jak uzyskać produkt

IBMAplikacja Inspector Portable jest dostępna do pobrania ze sklepu App Store firmy Apple na dowolne urządzenie z systemem iOS 14 lub nowszym. Licencję na używanie aplikacji można uzyskać za pośrednictwem programu Passport Advantage, składając zamówienie na aplikację IBM Services Software Inspector Portable lub IBM Services Software Inspector Portable z protokołem MQTT. Zamówienie tej aplikacji za pośrednictwem programu Passport Advantage zapewnia uprawnienia do korzystania z licencji i wsparcia aplikacji.