Dołącz do forum społeczności Optim

Dołącz do forum społeczności Optim Nawiąż kontakt

Właściwe pokrycie testowe. Właściwe dane. Na żądanie.

Testowanie w trybie ciągłym wymaga, by odpowiednie dane testowe były dostępne i dostarczane we właściwym czasie dokładnie tak, jak zakładają scenariusze testowe. Rozwiązanie IBM InfoSphere® Optim™ Test Data Orchestrator używa łatwych do zdefiniowania atrybutów określających, wartości określających i zasad filtrowania, by za ich pomocą obliczać macierz pełnego pokrycia danych testowych wraz z dokładnym przekrojem wartości danych, które są potrzebne do testów. Automatycznie wyodrębnia pasujące dane ze zanonimizowanych wersji pierwotnych, a w razie braku danych sztucznie je generuje. Ponadto z łatwością współdziała z innymi narzędziami do tworzenia i eksploatacji oprogramowania, co pozwala na generowanie zautomatyzowanych testów i odświeżanie danych testowych na żądanie.

Współdzielenie wymagań dotyczących użytkowników

Upraszcza rejestrowanie wymogów testowych dzięki funkcjom współpracy dla użytkowników biznesowych, które ułatwiają tworzenie sprawniejszych środowisk danych testowych.

Określenie optymalnego pokrycia danych testowych

Pozwala utworzyć macierz pokrycia danych testowych, która dokładnie wylicza dane testowe potrzebne do sprawdzenia wszystkich ważnych elementów przy użyciu jak najmniejszej ilości danych.

Repozytorium pokrycia testowego, które ułatwia ponowne wykorzystywanie

Na bazie pokrycia tworzona jest macierz, która dokładnie określa, co należy przetestować. Zdefiniowaną macierz pokrycia można następnie wykorzystywać w innych środowiskach i wersjach programów lub zintegrować z innymi narzędziami testowymi.

Wsparcie różnych wariantów kodu dzięki funkcji przechowywania wersji

Narzędzie Optim Test Data Orchestrator pozwala przechowywać dane testowe w hurtowni, w której twórcy i testerzy oprogramowania mogą tworzyć, aktualizować i odświeżać ich kolejne wersje, tak by z łatwością odpowiadały potrzebom różnych wariantów kodu.

Interfejs API do bezproblemowej integracji testów

Specjalne narzędzia przyspieszają testowanie, automatycznie wykonując testy przy użyciu odpowiednich danych testowych.

Ograniczenie usterek oprogramowania produkcyjnego

Narzędzie pozwala udostępniać dokładne dane testowe potrzebne do przeprowadzania testów i integracji w trybie ciągłym, dzięki czemu można przetestować wszystko, co wymaga sprawdzenia, i ograniczyć w ten sposób ewentualne usterki.

Najważniejsze cechy i funkcje

Szybkie wdrażanie prostych środowisk testowych

Pozwól twórcom i testerom oprogramowania na szybkie tworzenie środowisk danych testowych z łatwymi do zdefiniowania regułami.

Zautomatyzowana integracja danych i testów

Możesz generować zautomatyzowane testy i odświeżać dane testowe na żądanie, dzięki czemu potok integracji będzie działał sprawnie i w trybie ciągłym.

Interfejs API REST do integracji z innymi narzędziami

Możesz swobodnie korzystać z rozwiązań do zarządzania danymi i za pomocą zaawansowanej platformy dla interfejsów API zintegrować potok dostarczania w trybie ciągłym z narzędziami do zautomatyzowanego testowania.

Stała jakość i mniejsze ryzyko

Narzędzie pozwala korzystać z kopii tylko tych danych produkcyjnych, które są potrzebne, a pozostałe luki wypełniać danymi syntetycznymi. Błędy da się wyłapać jeszcze przed napisaniem choćby jednego scenariusza testowego, a do zintegrowania nowych danych testowych wystarczy naciśnięcie przycisku.

Hurtownia danych testowych do przechowywania kopii na potrzeby testów

Możesz tworzyć, aktualizować i odświeżać kolejne wersje danych testowych, tak by z łatwością odpowiadały potrzebom różnych wariantów kodu.

Rejestrowanie wymagań biznesowych

Bez trudu będziesz współpracować z użytkownikami biznesowymi i przechwytywać wymagania testowe, które można przechowywać w repozytorium pozwalającym na ich edytowanie i ponowne wykorzystanie.

Zobacz także

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Optymalizuje i automatyzuje proces zarządzania danymi testowymi, wraz z przepływami i usługami na żądanie, pozwalając na prowadzenie prac programistycznych i testów w modelu zwinnym.

IBM InfoSphere Optim Test Data Fabrication

Pozwala tworzyć wysokiej jakości dane testowe, niwelując tym samym ryzyko wykorzystania wrażliwych danych produkcyjnych.

IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline

W kilka minut udostępnia i odświeża wirtualne środowiska danych testowych.

IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Chroń prywatność i zapewniaj zgodność z obowiązującymi przepisami dzięki rozbudowanym funkcjom deidentyfikacji wrażliwych informacji w aplikacjach, bazach danych i systemach operacyjnych.