Dołącz do forum społeczności użytkowników Optim

Dołącz do forum społeczności użytkowników Optim Nawiąż kontakt

Precyzyjne zarządzanie testami, szybsze dostarczanie aplikacji

Wyniki organizacji są uzależnione od newralgicznych aplikacji. Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje metodologie zwinne, by szybko dostarczać niezawodne funkcje. IBM InfoSphere® Optim™ Test Data Management pomaga organizacjom w optymalizacji i automatyzacji procesów, które warunkują tworzenie danych wykorzystywanych w środowisku nieprodukcyjnym i zarządzanie takimi danymi. Dzięki efektywnym i ekonomicznym strategiom testowania produkt Optim Test Management ułatwia szybkie rozpoznawanie problemów, ograniczając w ten sposób ryzyko wprowadzenia wadliwych danych testowych i niedokładności — nierzadko prowadzących do awarii aplikacji. Oferowane rozwiązanie usprawnia każdy etap procesu testowania aplikacji.

Korzyści

Tworzenie środowiska testowego zbliżonego do produkcyjnych

Optim ułatwia tworzenie fikcyjnych baz danych testowych o optymalnej wielkości, które odzwierciedlają procesy biznesowe w Twoim przedsiębiorstwie. Kosztowne klonowanie jest ograniczone do minimum, dzięki czemu usterkami można zająć się już na początku prac programistycznych.

Wykorzystanie pojedynczego, skalowalnego rozwiązania

Rozwiązanie Optim do zarządzania danymi testowymi można skalować adekwatnie do bieżących wymogów programistycznych i testowych. Współpracuje z popularnymi aplikacjami, bazami danych, systemami operacyjnymi i platformami sprzętowymi.

Ochrona wrażliwych danych i niwelowanie ryzyka

Wrażliwe dane — takie jak numery kart kredytowych, adresy e-mail czy poufne informacje przedsiębiorstwa — mogą być maskowane, tak aby pomagać chronić je przed nadużyciami i oszustwami przy zachowaniu ich znaczenia kontekstowego.

Sprawniejsza realizacja procesów

Optim pozwala prowadzić prace programistyczne i testy zgodnie z wymogami metodologii zwinnych. Oznacza to, że programiści i testerzy mają dostęp do najnowszych danych na żądanie, co przekłada się na większą efektywność operacyjną i więcej czasu na testy.

Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązania IBM Optim Test Data Management

Zarządzanie danymi na poziomie obiektu biznesowego

Dzięki zarządzaniu danymi na poziomie obiektu biznesowego rozwiązanie IBM Optim™ zachowuje integralność relacyjną danych i ich pierwotny kontekst biznesowy. Obiekty biznesowe mogą być pobierane z pojedynczej bazy danych lub z kilku powiązanych aplikacji i baz danych. Możliwość wyodrębniania „stowarzyszonego” ułatwia tworzenie środowisk typu produkcyjnego, które dokładnie i od początku do końca odzwierciedlają scenariusze testowe.

Funkcje analizy danych

Szeroka gama funkcji analitycznych pozwala wykrywać i ujawniać korelacje ukryte w danych. Dostępne techniki obejmują analizę nakładania się danych w jednym źródle i wielu źródłach, zaawansowane dopasowywanie, wykrywanie kluczy i wykrywanie logiki transformacji.

Egzekwowanie strategii zarządzania danymi testowymi

Nadzór nad danymi to priorytetowe zadanie każdej organizacji. Dzięki ponad 30 predefiniowanym klasyfikacjom danych i 40 predefiniowanym regułom ochrony prywatności danych rozwiązanie Optim umożliwia zestandaryzowaną kontrolę procesu zarządzania danymi testowymi i sprawdzanie, czy strategie i normy są przestrzegane w całym cyklu życia danych. Integracja z produktem Governance Catalog pozwala użytkownikom na przeciąganie i upuszczanie klasyfikacji i reguł do map kolumn, tak aby automatycznie przydzielać procedurę maskowania danych wykonywalnych.

Automatyzacja porównywania danych i analiza wyników

Intuicyjny, internetowy interfejs i w pełni funkcjonalne narzędzie do przeglądania eliminują czasochłonny i podatny na błędy proces porównywania danych tabela po tabeli. Rozwiązanie Optim identyfikuje przewidywane zmiany w bazie danych i wskazuje różnice, które mogłyby pozostać niezauważone.

Szczegółowe dane techniczne dotyczące produktu Optim Test Data Management

Dane techniczne

Wymagania systemowe dla komponentów znajdują się w tym dokumencie.

Wymagania programowe

Informacje dotyczące oprogramowania do obsługi produktu Optim Test Data Management można znaleźć pod tym odsyłaczem.

Wymagania sprzętowe

Informacje dotyczące sprzętu do obsługi produktu Optim Test Data Management można znaleźć pod tym odsyłaczem.

Zobacz także

IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline

Udostępnianie i odświeżanie wirtualnych środowisk danych testowych w zaledwie kilka minut.

IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Chroń prywatność i zapewniaj zgodność z obowiązującymi przepisami dzięki rozbudowanym funkcjom deidentyfikacji wrażliwych informacji w aplikacjach, bazach danych i systemach operacyjnych.

IBM InfoSphere Optim Data Privacy for Unstructured Data

Chroń nieustrukturyzowane dane w środowiskach testowych, programistycznych i analitycznych w całym przedsiębiorstwie.

IBM InfoSphere Optim Test Data Fabrication

Pozwala tworzyć wysokiej jakości dane testowe, niwelując tym samym ryzyko wykorzystania wrażliwych danych produkcyjnych.

IBM InfoSphere Optim Test Data Orchestrator

Dostarcza dokładnie te dane testowe, które są potrzebne do testowania w trybie ciągłym.

IBM InfoSphere Optim Archive

Ogranicza koszty sprzętu, pamięci masowej i konserwacji poprzez archiwizowanie lub wycofywanie danych historycznych z aplikacji i systemów.