Funkcje archiwizacji, dzięki którym odniesiesz korzyści biznesowe

IBM InfoSphere® Optim™ Archive to skalowalne rozwiązanie, które może pomóc Twojej organizacji w zarządzaniu strategiami archiwizacji baz danych oraz w ich realizacji. Ułatwia również sprawowanie kontroli nad rosnącą ilością danych i kosztami związanymi z ich przechowywaniem, jednocześnie zwiększając wydajność aplikacji, ograniczając ryzyko, jakie niesie za sobą przechowywanie danych, i pomagając zachować zgodność z wymogami formalno-prawnymi. Rozwiązanie InfoSphere Optim Archive może zostać zastosowane w odniesieniu do aplikacji pakietowych lub niestandardowych albo hurtowni danych, przynosząc korzyści zarówno zespołom IT, jak i jednostkom organizacyjnym. Pozwala na inteligentną archiwizację danych historycznych oraz na zarządzanie nimi w całym cyklu ich życia.

Korzyści

Sprawniejsze zarządzanie cyklem życia danych

Narzędzia do zarządzania dają możliwość konsolidacji lub wycofywania starszych lub zbędnych aplikacji. Archiwizowanie przyspiesza aktualizację aplikacji dzięki ograniczeniu ilości przenoszonych danych.

Przestrzeganie wymogów dotyczących przechowywania danych

Optim Archive pomoże Ci wdrożyć strategie biznesowe w zakresie przechowywania danych, uzyskiwania dostępu do nich oraz ich usuwania. Strategia przechowywania danych pozwala na bezpieczne usuwanie zarchiwizowanych danych po zakończeniu wymaganego okresu ich przechowywania.

Kontrola i nadzór nad rosnącą ilością danych

Zaawansowane funkcje archiwizacji danych ustrukturyzowanych oferowane przez rozwiązanie InfoSphere Optim Archive zapewniają lepszą kontrolę nad danymi i pomagają ograniczyć koszty związane ze sprzętem, pamięcią masową i konserwacją.

Najważniejsze cechy i funkcje Optim Archive

Niezależne od aplikacji metody dostępu do danych

Gdy konieczne jest utworzenie obrazu stanu historycznych czynności biznesowych w związku z badaniem danych lub audytem, niezależne metody dostępu do danych mają kluczowe znaczenie. Umożliwiają one kompleksową obsługę zarchiwizowanych danych w całym cyklu ich życia. Niezależny dostęp do danych pomaga wyeliminować konieczność przechowywania aplikacji lub ich wersji, z których takie dane pochodzą. Oprócz tego daje użytkownikom wgląd w zarchiwizowane dane, pozwala kierować zapytania dotyczące takich danych i tworzyć raporty w oparciu o nie. Wszystko za sprawą zgodnych ze standardami branżowymi metod i narzędzi do raportowania.

Raportowanie w oparciu o wykorzystanie

InfoSphere Optim Archive tworzy raporty dotyczące procesów archiwizacji, usuwania i przywracania, zawierające szczegółowe dane o połączeniach z bazami danych, próbach uzyskania do nich dostępu, przepustowości danych, wykorzystaniu indeksów i innych stosownych statystykach. Dane te są wartościowe z punktu widzenia parametrów wydajnościowych i niezwykle przydatne na etapie projektowania i rozwiązywania problemów.

Odrębne poziomy usług

Definiuj poziomy usług dla każdej klasy lub poziomu aktywności danych, aby osiągnąć założoną wydajność hurtowni danych. Określaj odpowiednie poziomy usług dla danych bieżących (najbardziej aktywnych), służących do tworzenia raportów (średnio aktywnych) oraz historycznych (mało aktywnych).

Obsługa środowisk korporacyjnych

Jako pojedyncze, skalowalne rozwiązanie, InfoSphere Optim Archive obsługuje powszechnie wykorzystywane aplikacje, technologie baz danych i systemy operacyjne. Współpracuje z aplikacjami Oracle E-Business Suite, PeopleSoft Enterprise, Siebel Customer Relationship Management (CRM) i JD Edwards EnterpriseOne. Może również być stosowane w odniesieniu do baz danych IBM Db2®, IBM Informix®, Oracle, Sybase, SQL Server oraz XML. Obsługuje systemy operacyjne Microsoft Windows, Unix, Linux® i IBM z/OS®.

Zobacz także

IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline

Udostępnianie i odświeżanie wirtualnych środowisk danych testowych w zaledwie kilka minut.

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Optymalizuj i automatyzuj proces zarządzania danymi testowymi, uzupełniając go o przepływy pracy i usługi dostępne na żądanie, aby usprawnić prace programistyczne i testowanie

IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Chroń prywatność i zapewniaj zgodność z obowiązującymi przepisami dzięki rozbudowanym funkcjom deidentyfikacji wrażliwych informacji w aplikacjach, bazach danych i systemach operacyjnych.

IBM InfoSphere Optim Data Privacy for Unstructured Data

Chroń dane nieustrukturyzowane w środowiskach testowych, programistycznych i analitycznych w całym przedsiębiorstwie.

Informacje prawne

Zarejestrowany znak towarowy Linux®, którego właścicielem na całym świecie jest Linus Torvalds, jest używany na mocy sublicencji udzielanej przez Linux Foundation, wyłącznego licencjobiorcę.