Dołącz do społeczności użytkowników rozwiązań do integracji danych

Zamieniaj dane w wiarygodne informacje

IBM InfoSphere® Information Server for Data Quality umożliwia czyszczenie danych i monitorowanie ich jakości na bieżąco, dzięki czemu pomaga zamieniać dane w wiarygodne informacje. Rozwiązanie oferuje kompleksowe narzędzia kontroli jakości danych, które pomagają w interpretacji danych i zachodzących między nimi relacji, regularnym analizowaniu i monitorowaniu jakości danych, czyszczeniu, standaryzowaniu i dopasowywaniu danych oraz śledzeniu pochodzenia danych.

Korzyści z rozwiązania IBM InfoSphere Information Server for Data Quality

Funkcje czyszczenia danych

Automatyzuje badanie danych źródłowych, standaryzację informacji i dopasowywanie rekordów zgodnie z regułami biznesowymi definiowanymi przez użytkownika.

Monitorowanie i utrzymywanie jakości danych

Umożliwia analizowanie i monitorowanie jakości danych w sposób ciągły, tak by zmniejszać objętość niepoprawnych lub niespójnych danych.

Elastyczne opcje wdrożenia

Umożliwia szybkie dodawanie nowych aplikacji, danych i usług, a następnie umieszczanie ich w optymalnej lokalizacji — środowisku lokalnym, chmurowym lub hybrydowym.

Sprawdź, co nowego w produkcie IBM InfoSphere Information Server 11.7.1

Najważniejsze funkcje

Jakość danych i zarządzanie nimi

Ujawnia problemy dotyczące jakości danych i w oparciu o wskaźniki odpowiadające Twoim celom biznesowym ustala optymalny plan naprawczy. Pomaga zarządzać programem nadzorowania danych. Dopasowuje rekordy w celu eliminowania duplikatów, a także wykonuje wiele innych działań.

Standaryzacja i weryfikacja danych

Pomaga utrzymywać sprawnie działające, skoncentrowane na zadaniach biznesowych środowisko, które umożliwia dopasowanie procesów standaryzacji danych do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa, na przykład w zakresie wzbogacania lub czyszczenia danych. Oferuje funkcje sprawdzania poprawności danych, w tym elastyczne konfigurowanie tabeli wyjściowej pod kątem reguł sprawdzania poprawności danych, sekwencjonowania i analizy wpływu.

Funkcje klasyfikacji

Wskazuje, gdzie są przechowywane informacje umożliwiające identyfikację osób, wrażliwe dane i inne klasy danych. Ponadto w oparciu o przeszło 30 wstępnie zdefiniowanych klas określa typ danych znajdujących się w wybranej kolumnie (m.in. karta kredytowa, numer identyfikacji podatkowej czy numer telefonu w formacie amerykańskim). Umożliwia tworzenie i dostosowywanie trzech typów klas danych: lista poprawnych wartości, wyrażenie regularne (regex) i Java™.

Certyfikaty

Rozwiązanie umożliwia profilowanie, klasyfikowanie, badanie, standaryzowanie, dopasowywanie i zapamiętywanie danych oraz weryfikowanie i monitorowanie adresów bezpośrednio w klastrze Apache Hadoop. Pozwala także na czyszczenie i sprawdzanie poprawności adresów USAC i AVI w klastrze Hadoop. Zawiera certyfikat Oracle Connector na potrzeby IADB.

Dostępne lokalnie i w chmurze

Osiągaj korzyści szybciej i używaj dostępnych w chmurze funkcji Data Quality w ramach rozwiązania InfoSphere Information Server on Cloud.

Dodatkowe produkty umożliwiające integrację danych

IBM InfoSphere DataStage®

Skalowalne narzędzie integracji danych idealne do projektowania i opracowywania zadań, które przenoszą i przekształcają dane lokalnie i w chmurze, oraz do zarządzania nimi.

IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition

Zyskaj wszechstronne możliwości w dziedzinie integracji informacji, pomagające w analizowaniu, generowaniu, utrzymywaniu, przekształcaniu i dostarczaniu danych wysokiej jakości oraz w sprawowaniu nad nimi nadzoru.

IBM InfoSphere Information Server for Data Integration

Pomaga w interpretacji, oczyszczaniu, przekształcaniu, monitorowaniu i dostarczaniu wiarygodnych danych o bogatym kontekście.

InfoSphere Information Server on Cloud

W pełni konfigurowalna, kompleksowa platforma integracji i nadzorowania danych, oparta na infrastrukturze IBM Cloud®.