Co może zrobić dla Twojej firmy

IBM InfoSphere® Information Server for Data Warehousing zapewnia integrację informacji dla dedykowanych urządzeń do obsługi hurtowni danych. Pomaga w analizie, profilowaniu, czyszczeniu i integracji danych pochodzących z heterogenicznych źródeł, wpływając na obniżenie kosztów i przyspieszenie pozyskiwania informacji biznesowych.

Korzyści

Akceleracja wdrożeń

Zapewnia dostęp do intuicyjnych narzędzi, architektury integracji oraz wbudowanych mechanizmów analizy źródeł danych i łączności.

Większe zaufanie do hurtowni danych

Oferuje funkcje czyszczenia danych i monitorowania ich jakości. Pomaga w pełnym zrozumieniu sytuacji biznesowej związanej z danymi i ich pochodzeniem, by usprawnić nadzór nad danymi.

Niższe całkowite koszty użytkowania

Oferuje sprawdzone procedury, mechanizmy profilowania danych i samoobsługowe narzędzia zorientowane na użytkownika, przez co pomaga w tworzeniu odpowiednich urządzeń do obsługi hurtowni danych.

Najważniejsze funkcje

Modernizacja i konsolidacja interfejsu użytkownika

IBM DataStage® Flow Designer oferuje automatyczną propagację schematów, wyróżnia błędy kompilacji, podpowiada słowa kluczowe wyszukiwania i zapewnia zgodność wstecz. Zapewnia także kompatybilność z istniejącymi zadaniami DataStage.

Udoskonalona komunikacja

Automatyczne wdrażanie za pośrednictwem platform Docker lub Kubernetes z myślą o szybkim i elastycznym zarządzaniu środowiskami wykonawczymi.

Lepsze mechanizmy zarządzania i środowisko wykonawcze dla jezior danych

Zapewnia wysoką dostępność serwera Information Server na platformie Hadoop poprzez zastosowanie takich środków, jak udoskonalone mechanizmy wysokiej dostępnosci, większa precyzja szacowania kontenerów i zarządzanie kolejkami pod kątem szybkiego, niezawodnego wykonania.

Modernizacja i uproszczenie platformy

Tworzy przepływy integracji danych, sprawuje nadzór nad danymi i zapewnia wysoką jakość dzięki mechanizmom kognitywnym, które rozpoznają i sugerują wzorce zużycia.

Sprawdź, co nowego w wersji IBM InfoSphere Information Server 11.7.1

Dodatkowe produkty umożliwiające integrację danych

IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition

Zyskaj wszechstronne możliwości w dziedzinie integracji informacji, pomagające w analizowaniu, generowaniu, utrzymywaniu, przekształcaniu i dostarczaniu danych wysokiej jakości oraz w sprawowaniu nad nimi nadzoru.

InfoSphere Information Server for Data Integration

Zoptymalizuj interpretację, oczyszczanie, przekształcanie, monitorowanie i dostarczanie wiarygodnych danych o bogatym kontekście.

InfoSphere Information Server for Data Quality

Wykorzystaj możliwość oczyszczania danych i monitorowania ich jakości w trybie ciągłym, by mogły stanowić źródło wiarygodnych informacji.

IBM InfoSphere DataStage

To skalowalne narzędzie integracji danych jest przeznaczone do projektowania, programowania i wykonywania zadań, które przenoszą i przekształcają dane lokalnie i w chmurze.