Znajdź zagrożenia i słabe punkty zabezpieczeń ukryte w danych

IBM InfoSphere ® Identity Insight to zaawansowana platforma do analizy tożsamości i sieci społecznościowych, która pomaga w znalezieniu słabych punktów w organizacji. Platforma łączy algorytmy rozpoznawania i analizy z możliwościami przetwarzania zdarzeń w celu uzyskania wglądu w zagrożenia i nieuczciwe działania. Analizując dane w całym przedsiębiorstwie, rozwiązanie może odkrywać relacje i wystąpienia obejmujące zidentyfikowane jednostki lub grupy. W razie stwierdzenia wątpliwej sytuacji lub wzorca, system proaktywnie generuje alerty.

Dopasowanie tożsamości

Uzgadnia unikalne lub wielokrotne tożsamości w systemach. Ocenia, czy dwie lub więcej osób to ta sama osoba, i oznacza powiązane rekordy unikalnym identyfikatorem.

Analiza relacji

Przeprowadza analizę sieci relacji w celu ustalenia, czy zidentyfikowane osoby lub grupy są w jakikolwiek sposób powiązane.

Analizy transakcji

Ocenia aktywność i powiązania obejmujące tę samą osobę lub grupę. Identyfikuje relacje podejrzane lub nietypowe, w tym te, które są ukryte lub ukrywane, a także wysyła alerty.

Najważniejsze cechy produktu InfoSphere Identity Insights

Narzędzia do analizy encji

Zapewnia możliwości wykrywania, dopasowania i znajdowania encji oraz nieoczywistych relacji w celu uzyskania lepszego wglądu. Usprawniony interfejs i zintegrowana platforma ułatwiają i rozszerzają możliwość identyfikowania podejrzanych działań w danych rozproszonych.

Rozszerzalny model zabezpieczeń

Włącza zabezpieczenia za pomocą integracji LDAP i profili zabezpieczeń IBM WebSphere®. Zintegrowany model uwierzytelniania serwera WebSphere Application Server Liberty może być skonfigurowany pod kątem pracy z innymi dostawcami uwierzytelniania.

Zarządzanie zdarzeniami

Wykorzystuje przetwarzanie zdarzeń do generowania alertów dotyczących podejrzanych zdarzeń lub wybranych zdarzeń, co pozwala na szybkie podjęcie odpowiednich działań biznesowych w celu ograniczenia zagrożenia i uniknięcia oszustwa.

Przetwarzanie prawie w czasie rzeczywistym

Analizuje i integruje dane prawie w czasie rzeczywistym z różnych źródeł, takich jak bazy danych klientów, listy dostawców, bazy danych pracowników, listy zgodności z przepisami i kanały strumieniowo przesyłanych danych. Pomaga chronić wrażliwe dane i prywatność w systemach.

Zobacz także

IBM InfoSphere Global Name Management

Ułatwia zarządzanie, wyszukiwanie, analizowanie i porównywanie zestawów danych nazw wielokulturowych.

IBM InfoSphere Big Match for Hadoop

Korelacja i analiza odrębnych wolumenów strukturyzowanych i niestrukturyzowanych danych klientów do celów lepszego wglądu w informacje o konsumentach.

IBM InfoSphere Master Data Management

Zarządzanie danymi korporacyjnymi, prezentacja w postaci pojedynczego, wiarygodnego widoku, zwiększanie możliwości użytkowników biznesowych i dostęp do funkcji analitycznych.