Znajdź i połącz najbardziej istotne dane klientów

IBM InfoSphere® Big Match for Hadoop pomaga analizować masowe ilości danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych w celu uzyskania głębszych informacji o klientach. Umożliwia szybkie, efektywne łączenie danych z wielu źródeł w celu zapewnienia bardziej kompletnych i dokładnych informacji o klientach — bez ryzyka przenoszenia danych ze źródła do źródła. Rozwiązanie obsługuje platformy działające na Apache Hadoop, takie jak Cloudera.

Korzyści

Zdobywanie unikalnych informacji o klientach

Umożliwia znajdowanie informacji zakopanych w danych, takich jak kanały Twittera, poczta elektroniczna, rejestry połączeń oraz dopasowanie ich do podmiotów, takich jak klienci z innych źródeł, w celu uzyskania pełniejszego obrazu.

Łączenie i analizowanie mas danych

Wykorzystuje technologię dopasowania probabilistycznego, w połączeniu z akceleratorami big data i analizami tekstowymi, w celu wyodrębnienia istotnych informacji i pomocy w połączeniu tożsamości klientów z profesjonalną prędkością.

Użyj mocy przetwarzania Hadoop

Zmniejsza utrudnienia w przetwarzaniu danych i integracji poprzez ładowanie wszystkich danych w środowisku Hadoop w celu szybszej analizy i integracji z mniejszymi ograniczeniami.

Cechy

Zgodne algorytmy

Wykorzystuje algorytmy statystycznego uczenia oraz probabilistyczny mechanizm dopasowujący silnik działający w środowisku Hadoop w celu szybkiego i dokładniejszego dopasowania danych klienta.

Szybkie przetwarzanie i wdrażanie

Udostępnia konfigurowalne, wstępnie stworzone algorytmy i szablony, które ułatwiają wdrażanie w ciągu godzin zamiast rozwijania kodu w ciągu tygodni czy miesięcy. Korzysta z rozproszonego przetwarzania w celu przyspieszenia dopasowania dużych ilości danych.

Obsługa interfejsów API

Zapewnia obsługę interfejsów API opartych na języku Java i REST, które mogą być używane przez aplikacje innych firm.

Możliwość wyszukiwania i eksportowania

Udostępnia funkcje wyszukiwania, a także eksportowanie — z ID jednostki — oraz możliwość wyodrębniania w celu umożliwienia wykorzystania danych przez systemy niższego szczebla.

Obsługa środowiska Apache Spark

Udostępnia narzędzia i wizualizacje oparte na Spark, aby umożliwić dalszą analizę wyników. Zaawansowane funkcje analizy i analityki wielkich zbiorów danych firmy Spark obejmują przesyłanie strumieniowe w czasie bliskim rzeczywistemu poprzez przetwarzanie mikroseryjne i analizę obliczeniową grafów.

Zobacz także

IBM InfoSphere Global Name Management

Ułatwia zarządzanie, wyszukiwanie, analizowanie i porównywanie zestawów danych nazw wielokulturowych.

IBM InfoSphere Identity Insight

Przewiduje i zapobiega działalności przestępczej oraz ryzyku związanemu z rozwiązywaniem problemów i analizą jednostek.

IBM InfoSphere Master Data Management

Zarządzanie danymi korporacyjnymi, prezentacja w postaci pojedynczego, wiarygodnego widoku, zwiększanie możliwości użytkowników biznesowych i dostęp do funkcji analitycznych.

Informacje prawne

Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo dotyczące języka Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle i/lub firm partnerskich Oracle.