Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

FAQ

Wsparcie

Jakie typy plików są obsługiwane?

Oferowane oprogramowanie obsługuje ustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane zestawy danych. Obecnie są to następujące formaty: XLS, XLSX, CSV, JSON, Avro, Parquet, TXT i Tableau. Na tę chwilę nie są obsługiwane pliki wideo i w formacie PDF. 

Czy to rozwiązanie działa w chmurze?

Nie. Produkt IBM InfoSphere Advanced Data Preparation jest przeznaczony tylko do środowisk lokalnych. Rozwiązanie może jednak łączyć się z istniejącymi platformami chmurowymi i środowiskami chmury prywatnej.

Jak można zaimportować zestaw danych?

Pierwszy krok polega na utworzeniu przepływu, swoistego kontenera do organizowania zestawów danych i zarządzania nimi. Pozwoli to dodawać zestawy danych do przepływu poprzez importowanie danych z komputera lokalnego, relacyjnej bazy danych, systemu plików lub istniejącego przepływu.

Czy mogę łączyć ze sobą zestawy danych?

Tak. Oprogramowanie IBM InfoSphere Advanced Data Preparation umożliwia łącznie rozproszonych zestawów danych w ramach jednego przepływu.

Czy to rozwiązanie wykorzystuje próbkowanie?

Tak. Rozwiązanie może wykonać sześć typów próbkowania: pierwsze wiersze, losowo, w oparciu o filtry, w oparciu o anomalie, warstwowo i w oparciu o klastry. Należy pamiętać, że niektóre z nich są dostępne tylko po włączeniu Hadoop. Próbkę można także skalować w zależności od potrzeb, tak by obejmowała cały zestaw danych lub tylko pierwsze 2 GB danych.

Czy mogę przyznawać różne poziomy dostępu?

Tak. Dzięki temu Twoja organizacja może dostarczać odpowiednie dane do odpowiednich odbiorców. Istnieją konta administracyjne i konta użytkowników, które można dostosować do własnych potrzeb.

Czy oferowane oprogramowanie można w pełni zintegrować z rozwiązaniem IBM InfoSphere Information Server lub IBM Watson Knowledge Catalog?

Jeszcze nie, ale już wkrótce będzie to możliwe. Oprogramowanie IBM InfoSphere Advanced Data Preparation uzupełnia funkcje obu produktów w zakresie potoku danych, dlatego IBM dokłada starań, by oferowane rozwiązanie stanowiło część zintegrowanej platformy.