Bezpłatne edycje do tworzenia i testowania oprogramowania

Informix Developer Edition

Bezpłatny serwer bazodanowy IBM® Informix® do indywidualnego tworzenia, testowania i prototypowania aplikacji. Najważniejsze cechy i funkcje:
• Mechanizm replikacji klasy korporacyjnej (ER)
• Nieograniczona liczba klastrów o wysokiej dostępności (H/A)
• Wbudowane funkcje autonomiczne
• Nie wymaga administrowania
• Łatwa modernizacja
• Wieloplatformowość (systemy UNIX, macOS, Microsoft Windows i ARM)

Informix Innovator-C Edition

Zaawansowane środowisko bazodanowe, które ułatwia przetwarzanie niedużych obciążeń produkcyjnych. Przeznaczone do bezpłatnego użytku na potrzeby tworzenia i testowania oprogramowania (przy małych wymogach produkcyjnych). Najważniejsze cechy i funkcje:
• Brak konieczności ponoszenia kosztów wstępnych związanych z przetwarzaniem systemów wbudowanych lub grup roboczych
• Działa praktycznie bez nadzoru dzięki funkcjom samokonfiguracji i samozarządzania
• Obsługa NoSQL
• Szyfrowanie w spoczynku
• Ograniczenie do jednego rdzenia i łącznie 2 GB pamięci RAM
• Dostępność na systemy Linux®, macOS i Microsoft Windows

Edycje korporacyjne Informix odpowiadające Twoim potrzebom biznesowym

Informix Express Edition


IBM Informix Express Edition to idealne rozwiązanie dla zewnętrznych twórców aplikacji, którzy chcą mieć w swoich produktach wbudowaną bazę danych. Ta wersja jest dostępna dla wszystkich obsługiwanych platform. Ograniczona do maksymalnie czterech rdzeni i 8 GB pamięci RAM. Najważniejsze elementy i parametry:

 • Wszechstronny zestaw opcji umożliwiających zapewnianie wysokiej dostępności pomaga w wykorzystaniu niedrogiego sprzętu
 • Brak kosztów wstępnych — rozwiązanie idealne dla programistów aplikacji i firm zewnętrznych
 • Elastyczność wdrażania w różnych środowiskach dzięki podstawowej funkcjonalności i skalowalności

Informix Workgroup Edition


Informix Advanced Workgroup Edition oferuje małym i średnim firmom, których liderzy szukają gotowych do użycia rozwiązań, optymalną sprawność hurtowni danych. Rozwiązanie to obejmuje produkt Informix Warehouse Accelerator, który zapewnia wyjątkową szybkość działania i upraszcza administrowanie. Najważniejsze elementy i parametry:

 • Możliwość błyskawicznego wdrażania pomaga w szybkim i skutecznym opracowaniu gotowej hurtowni danych
 • Wszechstronny zestaw opcji umożliwiających zapewnianie wysokiej dostępności pomaga w wykorzystaniu niedrogiego sprzętu
 • Łatwe i wydajne tworzenie aplikacji opartych na danych czasowych i przestrzennych bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub instalacji

Informix Enterprise Edition


Enterprise Edition umożliwia przechowywanie wszystkich danych, uzyskiwanie do nich dostępu i wysyłanie o nie zapytań w sposób wydajny i elastyczny. Rozwiązanie oferuje analizy w czasie rzeczywistym, zawsze dostępne usługi transakcyjne i bezproblemową integrację danych, pomagając znajdować odpowiedzi na ważne pytania i szybciej wchodzić na rynek z nowymi produktami i usługami. Poza narzędziem Informix Warehouse Accelerator oferuje wszystkie funkcje bazy danych Informix na wszystkich obsługiwanych platformach. Najważniejsze elementy i parametry:

 • Udoskonalona integracja z narzędziami i aplikacjami zapewnia szybszy dostęp do inteligentnych analiz biznesowych
 • Nieprzerwana dostępność w całej architekturze grid pozwala ją modernizować, utrzymywać i konfigurować bez przestojów
 • Hybrydowy system bazodanowy obsługuje dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane, dzięki czemu zapewnia większą elastyczność i swobodę podczas tworzenia oprogramowania

Informix Advanced Enterprise Edition


Advanced Enterprise Edition oferuje pełną gamę funkcji Informix — w tym narzędzie Informix Warehouse Accelerator — na wszystkich obsługiwanych platformach. Gwarantuje niemal nieograniczoną skalowalność i błyskawicznie przeprowadzane inteligentne analizy biznesowe. Najważniejsze elementy i parametry:

 • Szybki dostęp do danych i zapytań, nawet w przypadku rozbudowanych zapytań dotyczących hurtowni i działań operacyjnych
 • Głęboka kompresja tabel, indeksów i dużych obiektów binarnych (BLOB)
 • Wydajne tworzenie i wdrażanie aplikacji opartych na danych czasowych i przestrzennych bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub instalacji

Informix on Cloud

IBM Informix on Cloud oferuje te same funkcje, co edycja Informix do wdrożenia środowiska lokalnego, a jednocześnie pozwala uniknąć kosztów, złożoności i ryzyka związanego z zarządzaniem własną infrastrukturą. Najważniejsze elementy i parametry:
 • Wstępnie skonfigurowana instancja, którą zoptymalizowano pod kątem aplikacji wykorzystujących przetwarzanie transakcyjne OLTP
 • Konfigurowalny akcelerator przyspieszający obsługę zapytań do pamięci wewnętrznej na potrzeby analiz predykcyjnych
 • Rodzime funkcje szyfrowania we wszystkich konfiguracjach, zapewniające pełną kontrolę nad danymi w spoczynku i podczas przesyłania
Dowiedz się więcej o Informix on Cloud

Next Steps

Rozpocznij bezpłatnie

Wypróbuj Informix Developer Edition

Porozmawiaj z ekspertem