Komponenty IBM IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS

IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

Odwiedź stronę IMS High Performance SysGen Tools

Oferowane narzędzia umożliwiają aktualizowanie definicji zasobów generowania systemu IMS bez jego ponownego uruchamiania. Użytkownik może sporządzić listę wpisów aktualizujących zasoby, zweryfikować je i zainstalować bez powodowania przestojów, utrudniania toczących się prac i używania komend zmian w trybie online. Aktualizacje zasobów można zainstalować w jednym systemie IMS lub w kilku systemach jednocześnie. Aby rozwiązanie zaczęło usprawniać przepływ pracy podczas wprowadzania zmian, wystarczy je tylko zainstalować.

IMS Sysplex Manager for z/OS

Odwiedź stronę IMS Sysplex Manager

Pojedynczy punkt sterowania operacjami w systemie IMS, który umożliwia zarządzanie wieloma systemami IMS w syspleksie lub środowisku zespołów IMSplex. IMS Sysplex Manager pozwala na wyświetlanie informacji o syspleksie IMS i zespołach IMSplex w czasie rzeczywistym i za pośrednictwem jednego, scentralizowanego interfejsu, a ponadto automatyzuje reagowanie na określone błędy, upraszczając tym samym pracę programistów systemowych.

IMS Connect Extensions for z/OS

Odwiedź stronę IMS Connect Extensions

Zwiększa dostępność, niezawodność i wydajność produktu IMS Connect. Dzięki IMS Connect Extensions systemy przedsiębiorstwa wyróżnia większa transparentność, obciążeniami łatwiej się zarządza, a problemy można łatwiej wyeliminować.

IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Odwiedź stronę IMS Extended Terminal Option Support

IMS Sysplex Manager for z/OS pełni funkcję pojedynczego punktu sterowania operacjami w systemie IMS. Umożliwia zarządzanie wieloma systemami IMS w syspleksie lub środowisku zespołów IMSplex. Pozwala na wyświetlanie informacji o syspleksie IMS i zespołach IMSplex w czasie rzeczywistym i za pośrednictwem jednego, scentralizowanego interfejsu, a ponadto automatyzuje reagowanie na określone błędy, upraszczając tym samym pracę programistów systemowych.

IMS Queue Control Facility for z/OS

Odwiedź stronę IMS Queue Control Facility

Narzędzie do zarządzania kolejkami w systemie IMS, które umożliwia manipulowanie lokalnymi, aktywnymi kolejkami komunikatów IMS w środowiskach kolejek współużytkowanych i niewspółużytkowanych. W każdym z tych środowisk rozwiązanie to pozwala tworzyć zapytania dotyczące komunikatów, przeglądać, ładować i wyjmować komunikaty, a także ponownie je przetwarzać lub odtwarzać.

IMS Configuration Manager for z/OS

Odwiedź stronę Configuration Manager

Umożliwia analizowanie, porównywanie i aktualizowanie parametrów systemu IMS. Automatycznie tworzy wykaz topologii systemu IMS i umożliwia dotarcie do szczegółowych informacji o zasobach i parametrach każdego systemu IMS.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.