Szczegółowe informacje na temat rozwiązania IMS Recovery Solution Pack for z/OS

IMS Database Recovery Facility for z/OS

Równoległe przetwarzanie danych i funkcja jednoczesnego odtwarzania zestawów danych przechowywanych w bazach usprawniają i skracają proces odtwarzania baz danych. IBM® IMS™ Database Recovery Facility for z/OS® integruje się z innymi narzędziami IMS, pozwalając na tworzenie nowych kopii obrazów, odbudowywanie indeksów i sprawdzanie poprawności odzyskanych baz danych.

IMS High Performance Change Accumulation

Rozwiązanie to pozwala na szybkie, bezpieczne i dokładne scalanie zmian w bazach danych i umożliwia szybkie tworzenie grup kumulujących zmiany dzięki wykorzystaniu mechanizmu przetwarzania równoległego. IMS High Performance Change Accumulation można w prosty sposób dostosować do swoich potrzeb, skonfigurować i uruchomić za pośrednictwem interfejsu Interactive System Productivity Facility (ISPF). Dostępny jest także dodatkowy interfejs wsadowy.

IMS Index Builder for z/OS

Odwiedź stronę produktu IMS Index Builder

To narzędzie upraszcza tworzenie, reorganizowanie, utrzymywanie i odtwarzanie indeksów. Wykonując jednoetapowe zadanie, może utworzyć wiele indeksów jednocześnie. Pozwala odbudowywać indeksy IMS, eliminując potrzebę odtwarzania i reorganizowania ich za pomocą tradycyjnych procesów wyjmowania i ponownego ładowania stosowanych w wypadku głównych składnic danych.

IMS High Performance Image Copy for z/OS

Odwiedź stronę produktu IMS High Performance Image Copy

Narzędzie oferuje funkcje szybkiego kopiowania baz danych i odtwarzania zestawów danych w nich przechowywanych. Mechanizmy te mogą automatycznie zamykać bazę danych przed wsadowym wykonaniem kopii obrazu i restartować bazę po zakończeniu procesu. Ponadto dostępna jest opcja tworzenia kopii ze standardowych zestawów danych kopii obrazów IMS lub z zestawów danych skompresowanych kopii obrazów. Narzędzie umożliwia umieszczenie więcej niż jednej kopii obrazu na tej samej taśmie, co ogranicza liczbę używanych taśm i pozwala na tworzenie kopii zapasowych w trakcie pracy programów reorganizacyjnych.

IMS Recovery Expert for z/OS

Ogranicz ryzyko niezamierzonej utraty danych lub ich nieumyślnego uszkodzenia, korzystając z najszybszych i najbardziej ekonomicznych metod tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. IMS Recovery Expert udostępnia zintegrowane menedżery służące do inteligentnego odtwarzania kopii zapasowych i usuwania skutków katastrof. Analizują one zasoby w celu ustalenia optymalnych procedur, tak aby przyspieszyć cały proces i zapewnić wymaganą dokładność odtwarzania.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.