Komponenty i funkcje pakietu IMS Fast Path Solution Pack

Zmiany strukturalne w otwartej bazie danych DEDB

Zmieniaj opisy DBD, moduł randomizujący i procedury edycji/kompresji segmentów bez zamykania obszarów DEDB. Do zmiany obszarów zestawów danych wystarczy pojedyncza komenda /DBR.

Autonomics Director

Zawarty w pakiecie IBM Tools Base program Autonomics Director pomaga zapewniać poprawne, wydajne działanie systemu IMS, automatyzując powtarzalne zadania związane z monitorowaniem i konserwacją baz danych. Automatycznie wykrywa bazy danych i istniejące grupy baz danych oraz inicjuje analizę w oparciu o statystyki dotyczące działania. Ponadto omija okresy szczytowej aktywności. Umożliwia ponadto korzystanie z mechanizmów automatycznego przełączania awaryjnego oraz zarządzania obciążeniami syspleksu IMS. Rozwiązanie Autonomics Director oferowane w ramach IMS Fast Path Solution Pack obsługuje również bazy danych Fast Path.

IMS High Performance Image Copy umożliwia szybkie tworzenie kopii zapasowych baz danych i znacząco usprawnia proces odzyskiwania zawartych w nich zestawów danych. Mechanizmy te mogą automatycznie zamykać bazę danych przed wsadowym wykonaniem kopii obrazu i restartować bazę po zakończeniu procesu. Możliwość umieszczenia więcej niż jednej kopii obrazu na tej samej taśmie ogranicza liczbę używanych taśm. Kopie zapasowe obrazów są automatycznie tworzone w trakcie działania różnych narzędzi reorganizacyjnych, co pozwala na użycie bazy danych natychmiast po zakończeniu reorganizacji.

IMS Database Repair Facility

Szybszy przebieg napraw pozwala zwiększyć integralność i dostępność baz danych IMS organizowanych przy użyciu systemu VSAM lub OSAM. Interaktywne funkcje rozwiązania IMS Database Repair Facility umożliwiają błyskawiczne naprawianie błędów dotyczących wskaźników i danych, dzięki czemu dotknięta takim problemem baza danych musi zostać wyłączona tylko na chwilę.

Usprawnij weryfikowanie, porównywanie, odwzorowywanie, odzyskiwanie i regenerowanie zasobów IMS kluczowych dla realizacji procesów, a także bezproblemowo generuj dotyczące ich raporty. Zadbaj o integralność i spójność bibliotek ACB (Application Control Block), DBD (Database Description), PSB (Program Specification Block) i MFS (Message Format Service).

IMS Fast Path Advanced Tool

Oferuje zintegrowane funkcje, które znacząco poprawiają wydajność i redukują czas operacji związanych z zarządzaniem oraz wykorzystanie zasobów. IMS Fast Path Advanced Tool umożliwia jednoetapowe i współbieżne wyjmowanie, przeładowywanie, reorganizowanie, restrukturyzowanie i analizowanie obszarów DEDB, korzystanie z funkcji wydruków DMAC i wyodrębnianie wielu obszarów DEDB bez oddziaływania na wszystkie obszary bazy danych.

Bazy danych DEDB można teraz analizować, utrzymywać, dostrajać i przenosić bez korzystania ze środowiska online systemu IMS. Wszechstronne narzędzia, takie jak DEDB Pointer Checker, DEDB Tuning Aid i DEDB Unload/Reload, oferują liczne funkcje, w tym m.in. możliwość weryfikowania integralności baz danych oraz generowania ogólnych i szczegółowych raportów analitycznych — aby usprawnić zarządzanie bazami danych, ich utrzymywanie, a także dostrajanie ich wydajności.

Narzędzia IMS Fast Path Online Tools, w tym Online Pointer Checker, Online Data Extract, Online Area Extender, Online Expert Reorganization i Online DMAC Print, ułatwiają utrzymywanie wydajności bazy danych IMS DEDB i zarządzanie nią. Z funkcji można korzystać bez konieczności przełączania bazy danych IMS w tryb offline.

Obsługa Management Console for IMS and Db2

Odwiedź stronę produktu Management Console for IMS and Db2

IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS upraszcza zarządzanie złożonymi środowiskami systemowymi i poszerza możliwości oferowanego rozwiązania. Pakiet IMS Fast Path Solution Pack umożliwia ewaluację baz danych Fast Path w interfejsie przeglądarki WWW dzięki komponentowi Management Console for IMS and Db2.

Narzędzie Online Space Management

Usprawnij zadania dotyczące reorganizacji i powiększenia obszarów w bazach danych IMS DEDB w trybie online. Dzięki temu zaawansowanemu rozwiązaniu ułatwisz administratorom baz danych IMS zarządzanie wykorzystaniem obszarów DEDB w trybie online.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.