Charakterystyka rozwiązania IMS Database Utility Solution for z/OS

IMS Database Reorganization Expert

Odwiedź stronę IMS Database Reorganization Expert

Automatyzuje skomplikowaną diagnostykę baz danych niezbędną do monitorowania stanu poprawności i realizacji zadań reorganizacji. Gdy baza danych wymaga reorganizacji, IMS Database Reorganization Expert for z/OS automatycznie uruchamia zadanie reorganizacji i wysyła raport o statusie do użytkownika. Korzystając z narzędzia IMS Database Reorganization Expert, można zapewnić reorganizacje bazy danych mniejszym nakładem pracy, nawet nie dysponując specjalistyczną wiedzą. Ponadto nie są wymagane czasochłonne czynności techniczne i kosztowne szkolenia.

IMS High Performance Unload for z/OS

Odwiedź stronę IMS High Performance Unload

IMS High Performance Unload for z/OS służy do szybkiego wyjmowania baz danych IMS, przy mniejszym zużyciu zasobów systemowych. Narzędzie to korzysta z rozwiązań technicznych, które ograniczają wykorzystanie procesora i środowiska wykonawczego podczas wyjmowania danych z baz danych IMS. To oznacza wyższą dostępność bazy danych i niższe koszty.

IBM IMS High Performance Load for z/OS

Odwiedź stronę IMS High Performance Load

Szybkie ładowanie baz danych IMS zwiększa wydajność, a w konsekwencji dostępność. Narzędzie IMS High Performance Load przynosi oszczędność czasu i pieniędzy, ograniczając wykorzystanie procesora i środowiska wykonawczego w trakcie ładowania i reorganizacji baz danych IMS. Ponadto narzędzie umożliwia raportowanie na potrzeby analizy strojenia wydajności, obsługuje różne formaty plików wejściowych oraz formaty skompresowane, opcje sterowania użytkownika i punkty wyjścia.

IMS HALDB Toolkit for z/OS

Odwiedź stronę IMS HALDB Toolkit

Usprawnia zarządzanie środowiskiem IMS High Availability Large Database (HALDB) i jego eksploatację. IMS HALDB Toolkit for z/OS przyczynia się do ograniczenia kosztów administracji, udostępniając szereg usług przydatnych w eksploatacji i administrowaniu.

IMS Index Builder for z/OS

Odwiedź stronę IMS Index Builder

Oferuje intuicyjny interfejs i jednoetapową procedurę tworzenia wszystkich indeksów IMS, eliminując konieczność kopiowania obrazów zestawów danych indeksów. IMS Index Builder zwiększa dostępność systemu IMS i optymalizuje wykorzystanie jego zasobów. Oferuje także zaawansowane mechanizmy odtwarzania, konserwacji i tworzenia indeksów IMS. Znacząco skraca czas przetwarzania w porównaniu z metodami tradycyjnymi, które wymagają kopiowania obrazów zestawów danych indeksów.

IMS High Performance Image Copy for z/OS

Odwiedź stronę IMS High Performance Image Copy

IMS High Performance Image Copy szybko kopiuje i odtwarza zestawy danych. Narzędzie to może działać automatycznie, przełączając bazę danych w tryb bez połączenia przed wsadowym wykonaniem kopii obrazu i automatycznie restartując bazę po zakończeniu procesu. Możliwość umieszczenia więcej niż jednej kopii obrazu na tej samej taśmie ogranicza liczbę używanych taśm. Tworzy kopie zapasowe obrazów automatycznie w trakcie działania różnych narzędzi reorganizacyjnych, tak aby możliwe było używanie bazy danych natychmiast po zakończeniu reorganizacji.

IMS High Performance Pointer Checker

Odwiedź stronę IMS High Performance Pointer Checker

Monitoruje wykorzystanie miejsca i wykrywa lub raportuje fizyczne bądź logiczne problemy dotyczące wskaźników bezpośrednich. Takie raporty wskazują zarówno błędy, jak i ich lokalizacje w bazie danych IMS. Rozwiązanie generuje też raporty, które usprawniają strojenie baz danych IMS. Dba o to, by bazy danych IMS były sprawne, dobrze dostrojone i wolne od błędów dotyczących wskaźników.

IMS Library Integrity Utilities

Odwiedź stronę IMS Library Integrity Utilities

Pomaga porównywać, odwzorowywać, odzyskiwać i regenerować wiele zasobów IMS niezbędnych do pracy, generować dotyczące ich raporty oraz sprawdzać ich poprawność. Dba, aby biblioteki ACB (Application Control Block), DBD (Database Description), PSB (Program Specification Block) i MFS (Message Format Service) zachowywały należyty poziom spójności i integracji.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.