Komponenty pakietu IMS Database Solution Pack

IBM® IMS™ Administration Tool pozwala na scentralizowanie kluczowych funkcji administracyjnych związanych z bazami danych IMS, zapewniając narzędzia potrzebne do zarządzania zasobami bibliotek DBD i PSB systemu IMS.

IMS High Performance Prefix Resolution

Odwiedź stronę IMS High Performance Prefix Resolution

Usprawnia zarządzanie bazami danych, upraszczając zadania związane z rozstrzyganiem przedrostków i przeprowadzaniem aktualizacji. Przyspiesza reorganizowanie baz danych i skraca czas przetwarzania przez procesor CPU dzięki technologiom, które szybko rozstrzygają punkty logicznie powiązanych baz danych, ograniczając przy tym wykorzystanie zasobów. Rozstrzyga relacje między wskaźnikami tak, by po wczytaniu i reorganizacji logicznie powiązane bazy danych były gotowe do wykorzystania w procesie produkcji.

IMS Database Reorganization Expert

Odwiedź stronę IMS Database Reorganization Expert

Automatyzuje skomplikowaną diagnostykę baz danych niezbędną do monitorowania stanu poprawności i realizacji zadań reorganizacji. Gdy baza danych wymaga reorganizacji, IMS Database Reorganization Expert for z/OS automatycznie uruchamia zadanie reorganizacji i wysyła raport o statusie do użytkownika. Korzystając z narzędzia IMS Database Reorganization Expert, można zapewnić reorganizacje bazy danych mniejszym nakładem pracy, nawet nie dysponując specjalistyczną wiedzą. Ponadto nie są wymagane czasochłonne czynności techniczne i kosztowne szkolenia.

IMS High Performance Unload

Odwiedź stronę IMS High Performance Unload

Umożliwia błyskawiczne wyjmowanie danych z baz danych i udostępnia funkcje, których nie zapewniają podstawowe narzędzia. Redukuje stopień wykorzystania procesora i środowiska wykonawczego podczas wyjmowania danych z baz danych IMS. Udostępnia aplikacyjny interfejs programistyczny (API), który pozwala określonym aplikacjom klienta na korzystanie z mechanizmu błyskawicznego odczytywania.

Usprawnia eksploatację środowiska IMS HALDB i pomaga w zarządzaniu nim. Ogranicza koszty administracyjne, oferując wiele rożnych usług ułatwiających korzystanie ze środowiska HALDB i upraszczających administrowanie nim.

Oferuje intuicyjny interfejs i jednoetapową procedurę tworzenia wszystkich indeksów IMS, eliminując konieczność kopiowania obrazów zestawów danych indeksów. IMS Index Builder zwiększa dostępność systemu IMS i optymalizuje wykorzystanie jego zasobów. Oferuje także zaawansowane mechanizmy odtwarzania, konserwacji i tworzenia indeksów IMS. Znacząco skraca czas przetwarzania w porównaniu z metodami tradycyjnymi, które wymagają kopiowania obrazów zestawów danych indeksów.

IMS High Performance Image Copy

IMS High Performance Image Copy

IMS High Performance Image Copy szybko kopiuje i odtwarza zestawy danych. Mechanizmy te mogą automatycznie zamykać bazę danych przed wsadowym wykonaniem kopii obrazu i restartować bazę po zakończeniu procesu. Możliwość umieszczenia więcej niż jednej kopii obrazu na tej samej taśmie ogranicza liczbę używanych taśm. Tworzy kopie zapasowe obrazów automatycznie w trakcie działania różnych narzędzi reorganizacyjnych, tak aby możliwe było używanie bazy danych natychmiast po zakończeniu reorganizacji.

IMS Library Integrity Utilities

Odwiedź stronę IMS Library Integrity Utilities

Pomaga porównywać, odwzorowywać, odzyskiwać i regenerować wiele zasobów IMS niezbędnych do pracy, generować dotyczące ich raporty oraz sprawdzać ich poprawność. Dba, aby biblioteki ACB (Application Control Block), DBD (Database Description), PSB (Program Specification Block) i MFS (Message Format Service) zachowywały należyty poziom spójności i integracji.

IMS High Performance Load

Odwiedź stronę IMS High Performance Load

Szybkie ładowanie baz danych IMS zwiększa wydajność, a w konsekwencji dostępność. Narzędzie IMS High Performance Load przynosi oszczędność czasu i pieniędzy, ograniczając wykorzystanie procesora i środowiska wykonawczego w trakcie ładowania i reorganizacji baz danych IMS. Ponadto narzędzie umożliwia raportowanie na potrzeby analizy strojenia wydajności, obsługuje różne formaty plików wejściowych oraz formaty skompresowane, opcje sterowania użytkownika i punkty wyjścia.

IMS Online Reorganization Facility

Odwiedź stronę IMS Online Reorganization Facility

Przeprowadza jednoetapową reorganizację baz danych IMS, w minimalnym stopniu wpływając na ich dostępność. Obsługuje wewnętrzne relacje logiczne, dodatkowe indeksy i bazy danych HALDB. Zapewnia użytkownikom pełen dostęp do baz danych w czasie reorganizowania danych, zwiększa ogólną dostępność baz danych i zmniejsza liczbę planowanych przestojów.

IMS High Performance Pointer Checker

Odwiedź stronę IMS High Performance Pointer Checker

Monitoruje wykorzystanie miejsca i wykrywa lub raportuje fizyczne bądź logiczne problemy dotyczące wskaźników bezpośrednich. Takie raporty wskazują zarówno błędy, jak i ich lokalizacje w bazie danych IMS. Rozwiązanie generuje też raporty, które usprawniają strojenie baz danych IMS. Dba o to, by bazy danych IMS były sprawne, dobrze dostrojone i wolne od błędów dotyczących wskaźników.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.