IMS 15 może pomóc Ci w migracji do chmury

Jeśli chodzi o transakcyjne bazy danych na platformie IBM Z®, rozwiązanie IBM® Information Management System (IMS™) cieszy się ogromnym zaufaniem. A IMS 15 daje Ci jeszcze większą pewność. Zapewnia dostępność, skalowalność i wydajność środowisk korporacyjnych i zintegrowanych środowisk chmur hybrydowych i lokalnych. IMS to otwarty, połączony, sprzyjający innowacjom system, który wykorzystuje zaufane aplikacje, transakcje i dane IMS, przetwarzając miliardy bezpiecznych transakcji dziennie.

Korzyści

Zarządzanie ryzykiem i poufnością danych

Szyfruj dane systemów IMS i IBM Db2® przy minimalnym narzucie na procesor, bez zmian w aplikacjach, zgodnie z umowami SLA. Redaguj dane klientów ze zrzutów baz danych, by chronić ich prywatność na etapie diagnostyki.

Tworzenie rozwiązań od początku przeznaczonych dla chmury

Wykorzystuj popularne narzędzia do tworzenia i eksploatacji oprogramowania, w tym Zowe, by uprościć programowanie. Poszerz możliwości środowisk Java® dzięki dynamicznej konfiguracji zmiennych i opcji, by zwiększyć bezpieczeństwo, elastyczność i kontrolę.

Wykrywanie anomalii w działaniu aplikacji

Dzięki współzależnościom między wieloma systemami i rozwiązaniu IBM z/OS Workload Interaction Correlator możesz bezpośrednio korelować przypadki nietypowego działania obsługujących dane aplikacji IMS, by ograniczyć koszty generowane przez zasoby procesorowe.

Otwarta, zintegrowana i opłacalna baza danych

Rozwiązanie ułatwia optymalizację inwestycji w system IMS i generowanie zysków z eksploatacji interfejsów API. Aplikacje IMS mogą swobodnie korzystać z interfejsów REST API, co pozwala na szybkie wprowadzanie nowych aplikacji i usług.

Przyspieszenie odtwarzania danych i zwiększenie skalowalności

Odtwarzaj dane nawet o 50% szybciej, korzystając z rozwiązania IBM z15 Instant Recovery. Odzyskuj wykazy operacji transakcyjnych nawet do dwóch razy szybciej. IMS Connect i inne udoskonalenia usprawniają obsługę rosnącej liczby obciążeń.

Wykorzystanie potencjału transformacji cyfrowej

Dzięki systemowi IMS transformacja cyfrowa przynosi zyski. Według raportu IDC proporcja zysków do kosztów w przedsiębiorstwach, które na wczesnym etapie wprowadziły strategię wykorzystania serwerów mainframe zintegrowanych z szerszym środowiskiem, wynosi 6:1.

Cechy i funkcje rozwiązania IBM Information Management System 15

  • Uniwersalne szyfrowanie danych
  • Skuteczniejsza ochrona prywatności danych na etapie diagnostyki
  • Identyfikacja anomalii w działaniu aplikacji IMS
  • Przejrzystość rozwiązań mobilnych i raportowanie
  • Obsługa haseł RACF
  • Obsługa 64-bitowych serwerów JVM i śledzenie maszyn JVM
  • Usprawnione przetwarzanie komunikatów OTMA
  • Większa wydajność i skuteczniejsze strojenie
  • Udoskonalenia w rozwiązaniu IMS Connect
  • Opcje płatności dla edycji Value Unit

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

IMS 15

Tradycyjny pakiet rozwiązań IMS Database Manager i IMS Transaction Manager oferowany w modelu licencji miesięcznej.

IMS Database Value Unit Edition

Efektywnie zarządzaj rozwojem dzięki odpowiednio pojemnym serwerom dla danych IMS, oferowanym za jednorazową opłatą.

IMS Transaction Manager Value Unit Edition

IMS Transaction Management zapewnia ekonomiczne przetwarzanie, ułatwiając zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa oraz nowymi aplikacjami i obciążeniami na platformie IBM Z.