Co IBM Spectrum Protect Plus może zmienić w Twojej firmie

IBM Spectrum Protect Plus to nowoczesne rozwiązanie do ochrony danych, które umożliwia odtwarzanie, replikację, zachowywanie i powtórne wykorzystanie danych w środowiskach maszyn wirtualnych (VM), baz danych, aplikacji, systemów plików, obciążeń w modelach SaaS i kontenerów w chmurach hybrydowych. Można je łatwo wdrożyć w postaci urządzenia wirtualnego lub aplikacji kontenerowej, a niewymagająca agentów architektura jest prosta w utrzymaniu. Rozwiązanie uwalnia potencjał kryjący się w Twoich danych poprzez podnoszenie jakości i szybkości, z jaką odbywa się tworzenie oprogramowania, testowanie i analizowanie. Ekonomika przechowywania danych, zapewnianie ich zgodności z wymogami oraz odtwarzanie w przypadku katastrofy są zapewnione dzięki kopiowaniu danych zarówno do lokalnej pamięci obiektowej w chmurze, jak i do rozwiązania IBM Spectrum Protect, które obsługuje taśmy fizyczne.

Korzyści

Łatwość obsługi

Strategie oparte na umowach SLA upraszczają zarządzanie. Panel analizy zstępującej ułatwia monitorowanie wykorzystania pamięci masowej i zgodności z wymogami.

Prostota wdrażania

Łatwe do wdrożenia jako urządzenie wirtualne lub aplikacja kontenerowa. Interfejsy API RESTful pozwalają na bezproblemową integrację aplikacji i swobodny dostęp do danych.

Gotowość do pracy w chmurze

IBM Spectrum Protect Plus zapewnia ekonomiczne, bezpieczne i długotrwałe przechowywanie danych oraz zachowywanie zgodności z wymogami formalno-prawnymi w środowiskach chmury hybrydowej.

Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązania IBM Spectrum Protect Plus

Kompleksowe strategie

Zautomatyzowane procesy tworzenia kopii zapasowych, w tym odzyskiwanie danych operacyjnych, replikacja danych i długookresowe przechowywanie danych.

Uproszczone zarządzanie

Panel kontrolny, strategie bazujące na umowach SLA i kontrola dostępu w oparciu o role (RBAC) usprawniają działania i zapewniają bezpieczny, samoobsługowy dostęp do danych.

Obsługa szerokiego spektrum obciążeń

Unifikuje tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie i replikację maszyn wirtualnych, systemów plików Windows, baz danych, aplikacji, obciążeń w modelach SaaS i kontenerów.

Efektywność pamięci masowej

Obrazy stanu zajmujące niewiele miejsca oraz funkcje kompresji i deduplikacji przekładają się na niższe koszty przechowywania danych.

Uproszczone zapewnianie odporności danych w rozwiązaniach kontenerowych

IBM Spectrum Protect Plus zapewnia odporność danych na potrzeby kontenerów obsługiwanych w środowiskach Red Hat OpenShift i Kubernetes. Rodzima integracja IBM Spectrum Protect Plus z platformami Kubernetes i Red Hat OpenShift zwiększa produktywność programistów i oferuje możliwość zabezpieczenia zarówno trwałych woluminów, jak i metadanych zasobów Kubernetes w celu zapewnienia kompletnego odtwarzania. Obsługa obrazów stanu Red Hat OpenShift Container Storage Ceph RDB i CephFS CSI oraz obrazów stanu IBM Spectrum Scale i IBM Spectrum Virtualize CSI zapewnia wsparcie dla rozwiązań z dziedziny pamięci masowych opracowanych z myślą o kontenerach i gotowych do pracy z nimi. Ponadto integracja produktu IBM Spectrum Protect Plus z rozwiązaniem IBM Cloud Pak for Multicloud Management (MCM) pozwala bezproblemowo chronić dane i zarządzać aplikacjami.

Architektura szybka we wdrożeniu i niewymagająca agentów

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania (PDF, 886 kB)

IBM Spectrum Protect Plus można z łatwością wdrożyć jako urządzenie wirtualne lub aplikację kontenerową, a niewymagająca agentów architektura jest prosta w utrzymaniu.

Szybkie odtwarzanie danych i globalne wyszukiwanie

Technologia nielimitowanych kopii przyrostowych, natywne formaty plików, globalny katalog maszyn wirtualnych, baz danych i plików z możliwością przeszukiwania umożliwiają błyskawiczne odtwarzanie danych.

Elastyczne przechowywanie danych

Dane można kopiować do usług w chmurze publicznej, takich jak IBM Cloud Object Storage, Amazon Web Services (AWS) lub Microsoft Azure, do lokalnej, masowej pamięci obiektowej IBM Cloud Object Storage, Red Hat Ceph oraz IBM Spectrum Protect, co zapewnia ekonomiczne i bezpieczne długoterminowe przechowywanie danych.

Wsparcie dla zapewnienia odporności cybernetycznej

Zabezpieczanie danych w obiektowej pamięci masowej dzięki technologii WORM (zapisz raz, odczytuj wiele razy) i fizycznemu odseparowaniu danych na taśmach poprzez integrację z rozwiązaniem IBM Spectrum Protect oferuje dodatkową ochronę przed cyberatakami. Ponadto klienci mogą korzystać z logicznego odseparowania fizycznego za pośrednictwem chmury.

Efektywne powtórne wykorzystywanie danych

Twórz, śledź i błyskawicznie montuj kopie danych na potrzeby analiz, tworzenia oprogramowania, testów, opracowywania raportów i wielu innych zastosowań.

Dostępne w serwisach IBM Cloud, Amazon Web Services i Microsoft Azure

Upraszcza elastyczność i dostępność danych dzięki zautomatyzowanemu wdrożeniu IBM Spectrum Protect Plus bezpośrednio z platform IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure, dostępnych w modelu wykorzystania własnej licencji (BYOL).

Nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony danych przedsiębiorstwa i ponownego ich wykorzystania w aplikacjach działających w chmurze.

IBM Spectrum Protect Plus można wdrożyć w całości w chmurze jako usługę ochrony danych typu „wszystko w chmurze” lub w środowiskach hybrydowych, w których klienci chronią obciążenia w chmurze za pomocą zainstalowanego lokalnie serwera IBM Spectrum Protect Plus.

Przykłady wdrożeń u klientów

siedząca kobieta, czytająca gazetę

Firma PT Wings Surya wdraża IBM Spectrum Protect Plus

Firma skróciła czas tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, co zwiększyło odporność jej infrastruktury i wzmocniło jej pozycję lidera rynku.

mężczyzna przy biurku, spoglądający na laptop i rozmawiający przez telefon komórkowy

Tectrade zabezpiecza setki petabajtów danych za pomocą usług kopii zapasowych

Tectrade korzysta z rozwiązań IBM® Spectrum Protect™ i IBM Spectrum Protect Plus, by każdego miesiąca wykonywać ponad dwa miliony kopii zapasowych.