Co IBM Spectrum Protect Plus może zmienić w Twojej firmie

IBM Spectrum Protect Plus to nowoczesne rozwiązanie do ochrony danych, które umożliwia odtwarzanie, replikację, zachowywanie i powtórne wykorzystanie danych w środowiskach maszyn wirtualnych (VM), baz danych, aplikacji, systemów plików, obciążeń w modelach SaaS i kontenerów w chmurach hybrydowych. Można je łatwo wdrożyć w postaci urządzenia wirtualnego lub aplikacji kontenerowej, a niewymagająca agentów architektura jest prosta w utrzymaniu. Rozwiązanie uwalnia potencjał kryjący się w Twoich danych poprzez podnoszenie jakości i szybkości, z jaką odbywa się tworzenie oprogramowania, testowanie i analizowanie. Ekonomika przechowywania danych, zapewnianie ich zgodności z wymogami oraz odtwarzanie w przypadku katastrofy są zapewnione dzięki kopiowaniu danych zarówno do lokalnej pamięci obiektowej w chmurze, jak i do rozwiązania IBM Spectrum Protect, które obsługuje taśmy fizyczne.

Korzyści

Łatwość obsługi

Strategie oparte na umowach SLA upraszczają zarządzanie. Panel analizy zstępującej ułatwia monitorowanie wykorzystania pamięci masowej i zgodności z wymogami.

Proste wdrożenie

Łatwe do wdrożenia jako urządzenie wirtualne lub aplikacja kontenerowa. Interfejsy API RESTful pozwalają na bezproblemową integrację aplikacji i swobodny dostęp do danych.

Gotowe do pracy w chmurze

IBM Spectrum Protect Plus zapewnia ekonomiczne, bezpieczne i długotrwałe przechowywanie danych oraz zachowywanie zgodności z wymogami formalno-prawnymi w środowiskach chmury hybrydowej.

Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązania IBM Spectrum Protect Plus

Kompleksowe strategie

Zautomatyzowane procesy tworzenia kopii zapasowych, w tym odzyskiwanie danych operacyjnych, replikacja danych i długookresowe przechowywanie danych.

Uproszczone zarządzanie

Panel kontrolny, strategie bazujące na umowach SLA i kontrola dostępu w oparciu o role (RBAC) usprawniają działania i zapewniają bezpieczny, samoobsługowy dostęp do danych.

Obsługa szerokiego spektrum obciążeń

Unifikuje tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie i replikację maszyn wirtualnych, systemów plików Windows, baz danych, aplikacji, obciążeń w modelach SaaS i kontenerów.

Efektywność pamięci masowej

Obrazy stanu zajmujące niewiele miejsca oraz funkcje kompresji i deduplikacji przekładają się na niższe koszty przechowywania danych.

Uproszczona ochrona danych dla kontenerów

IBM Spectrum Protect Plus unifikuje tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych w środowiskach fizycznych, kontenerowych i maszynach wirtualnych, umożliwiając użytkownikom łatwe tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie trwałych danych kontenera. IBM Spectrum Protect Plus zapewnia głęboką integrację z usługami API Kubernetes, takimi jak obrazy stanu kontenerów (Container Storage Interface-CSI), jak również Red Hat OpenShift API Data Protection OADP, dostarczając kompleksowe rozwiązanie do ochrony danych. IBM Spectrum Protect Plus chroni metadane klastra aplikacji, obsługując przełączanie awaryjne w przypadku awarii. Ponadto, integracja IBM Spectrum Protect Plus z IBM Cloud Pak for Multicloud Management (MCM) pozwala bezproblemowo chronić dane i zarządzać aplikacjami.

Architektura szybka we wdrożeniu i niewymagająca agentów

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania (PDF, 637 kB)

IBM Spectrum Protect Plus można z łatwością wdrożyć jako urządzenie wirtualne lub aplikację kontenerową, a niewymagająca agentów architektura jest prosta w utrzymaniu.

Szybkie odtwarzanie danych i globalne wyszukiwanie

Technologia nielimitowanych kopii przyrostowych, natywne formaty plików, globalny katalog maszyn wirtualnych, baz danych i plików z możliwością przeszukiwania umożliwiają błyskawiczne odtwarzanie danych.

Elastyczne przechowywanie danych

Dane można kopiować do usług w chmurze publicznej, takich jak IBM Cloud Object Storage, Amazon Web Services (AWS) lub Microsoft Azure, do lokalnej, masowej pamięci obiektowej IBM Cloud Object Storage, Red Hat Ceph oraz IBM Spectrum Protect, co zapewnia ekonomiczne i bezpieczne długoterminowe przechowywanie danych.

Wsparcie dla zapewnienia odporności cybernetycznej

Zabezpieczanie danych w obiektowej pamięci masowej dzięki technologii WORM (zapisz raz, odczytuj wiele razy) i fizycznemu odseparowaniu danych na taśmach poprzez integrację z rozwiązaniem IBM Spectrum Protect oferuje dodatkową ochronę przed cyberatakami. Ponadto klienci mogą korzystać z logicznego odseparowania fizycznego za pośrednictwem chmury.

Efektywne powtórne wykorzystywanie danych

Twórz, śledź i błyskawicznie montuj kopie danych na potrzeby analiz, tworzenia oprogramowania, testów, opracowywania raportów i wielu innych zastosowań.

Dostępne w serwisach IBM Cloud, Amazon Web Services i Microsoft Azure

Upraszcza elastyczność i dostępność danych dzięki zautomatyzowanemu wdrożeniu IBM Spectrum Protect Plus bezpośrednio z platform IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure, dostępnych w modelu wykorzystania własnej licencji (BYOL).

Nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony danych przedsiębiorstwa i ponownego ich wykorzystania w aplikacjach działających w chmurze.

IBM Spectrum Protect Plus można wdrożyć w całości w chmurze jako usługę ochrony danych typu „wszystko w chmurze” lub w środowiskach hybrydowych, w których klienci chronią obciążenia w chmurze za pomocą zainstalowanego lokalnie serwera IBM Spectrum Protect Plus.

Przykłady z praktyki klientów

Osoby pijące kawę przy stoliku.

Dzięki IBM Spectrum Protect Plus firma Huhtamaki skróciła czas poświęcany na tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych z 12 do 3 godzin

Zrównoważony lider w branży pakowania żywności tworzy stabilne środowisko przechowywania danych za pośrednictwem rozwiązań IBM Cloud Object Storage i IBM Spectrum Protect Plus.

siedząca kobieta, czytająca gazetę

PT Wings Surya wdraża IBM Spectrum Protect Plus

Firma skróciła czas tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, co zwiększyło odporność jej infrastruktury i wzmocniło jej pozycję lidera rynku.

mężczyzna przy biurku, spoglądający na laptop i rozmawiający przez telefon komórkowy

Tectrade zabezpiecza setki petabajtów danych za pomocą usług tworzenia kopii zapasowych

Tectrade korzysta z rozwiązań IBM® Spectrum Protect™ i IBM Spectrum Protect Plus, by każdego miesiąca wykonywać ponad dwa miliony kopii zapasowych.