Jak działa IBM Security Directory Suite

Elastyczna konsolidacja katalogów

IBM Security Directory Suite umożliwia zbudowanie autorytatywnej infrastruktury danych, która przyspieszy wdrażanie newralgicznych aplikacji biznesowych „na żądanie”, np. rozwiązań portalowych oraz służących do zarządzania tożsamością i dostępem. Sprzyja szybkiej i efektywnej integracji danych rezydujących w heterogenicznych katalogach, bazach danych, plikach, systemach pracy grupowej i aplikacjach, zapewniając federacyjne uwierzytelnianie w pierwotnych źródłach danych.

Postać wirtualnego urządzenia dedykowanego

Wirtualne urządzenie dedykowane charakteryzuje się krótkim czasem wdrożenia, łatwością utrzymania i aktualizacji. Uwalnia organizację od uciążliwości związanych z zarządzaniem skomplikowanym stosem oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego, pozwalając skupić się na podstawowej działalności wspartej stabilną platformą tożsamościową.

Skalowalny szkielet usług katalogowych

Security Directory Suite oferuje wysoką elastyczność skalowania od małych do bardzo dużych implementacji i umożliwia obsługę setek milionów wpisów w oparciu o technologię IBM DB2 i wbudowany serwer proxy. Pozwala na zapewnienie nieprzerwanej (24x7) dostępności dzięki stabilnej i elastycznej replikacji, w tym możliwości zdefiniowania więcej niż jednej kopii wzorcowej.

Uproszczona integracja w chmurze

Rozwiązanie upraszcza zarządzanie użytkownikami w aplikacjach i usługach działających w chmurze dzięki obsłudze protokołu SCIM. Umożliwia realizację niezbędnych operacji tworzenia, odczytu, aktualizacji (CRUD) i usuwania za pośrednictwem interfejsu API opartego na protokole REST (Representational State Transfer), a także korzysta z istniejącej infrastruktury, eliminując tym samym potrzebę prowadzenia dodatkowych prac programistycznych.

Elastyczne, zautomatyzowane manipulacje danymi

Oprogramowanie Security Directory Suite ułatwia migrację danych, transformację na inne formaty plików i synchronizację między dwoma lub większą liczbą systemów; obsługuje synchronizację według harmonogramu i przepływy pracy sterowane zdarzeniami. Eliminuje konieczność modyfikowania istniejących systemów, ponieważ integruje dotychczas używane zasoby.

Inteligentne funkcje wyszukiwania i społecznościowe

Inteligentna wyszukiwarka danych katalogowych z funkcjami społecznościowymi jest natychmiast gotowa do użytku. Ułatwia wyszukiwanie danych kontaktowych, zdjęć, schematów organizacyjnych i innych informacji.

Pogłębione analizy informacji o użytkownikach

Security Directory Suite współdziała z rozwiązaniem IBM QRadar SIEM w zaawansowanej kontroli, zapewnieniu przejrzystości oraz ujawnianiu nowych zagrożeń. Oferuje przykładowe raporty dotyczące obiektów, grup i użytkowników, tworzone z zastosowaniem oprogramowania IBM Cognos.