Uproszczone zarządzanie tożsamościami i katalogami

IBM Security Directory Suite to skalowalna platforma bazująca na standardach branżowych, która upraszcza zarządzanie tożsamościami i katalogami. Directory Suite pomaga połączyć odrębne kontenery danych tożsamościowych w jedno, autorytatywne źródło takich informacji. Unifikacja źródeł danych tożsamościowych umożliwia szybsze i bardziej elastyczne wdrażanie aplikacji, jak również poprawia komfort pracy użytkowników. Directory Suite zbiera także informacje analityczne o użytkownikach na potrzeby audytów i sprawozdawczości formalnej.

Pojedynczy widok tożsamości

Elastyczna konsolidacja katalogów pozwala na wyeliminowanie barier między bazami danych tożsamościowych i uzyskanie jednolitego ujęcia tych danych.

Łatwość wdrożenia i utrzymania

Postać wirtualnego urządzenia dedykowanego sprawia, że rozwiązanie jest łatwe do wdrożenia i utrzymania.

Ogólnokorporacyjne zarządzanie tożsamościami

Skalowalny szkielet usług katalogowych wykorzystuje istniejącą infrastrukturę do ogólnokorporacyjnego zarządzania tożsamościami i dostępem.

Najważniejsze cechy i funkcje IBM Security Directory Suite

  • Elastyczna konsolidacja katalogów
  • Postać wirtualnego urządzenia dedykowanego
  • Skalowalny szkielet usług katalogowych
  • Uproszczona integracja w chmurze
  • Elastyczne, zautomatyzowane manipulacje danymi
  • Inteligentne funkcje wyszukiwania i społecznościowe
  • Pogłębione analizy informacji o użytkownikach