Co QRadar Vulnerability Manager może zmienić w Twojej firmie

IBM® QRadar® Vulnerability Manager wykrywa słabe punkty zabezpieczeń, wzbogaca zebrane informacje o kontekst i pomaga w ustaleniu priorytetów oraz realizacji działań naprawczych. Jest rozwiązaniem w pełni zintegrowanym z platformą QRadar Security Intelligence Platform i korzysta z zaawansowanego aparatu analitycznego, by wzbogacać wyniki poszukiwań słabych punktów w celu ograniczenia ryzyka i spełnienia wymagań formalnych. QRadar Vulnerability Manager koreluje dane o słabych punktach zabezpieczeń z informacjami o topologii sieci i połączeniach, aby inteligentnie zarządzać ryzykiem. Mechanizm zarządzania strategiami automatyzuje kontrole jej przestrzegania. Informacje, których dostarcza QRadar Vulnerability Manager, pomagają zespołowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo w opracowaniu zoptymalizowanego planu działań.

Zapobieganie naruszeniom zabezpieczeń

Wykrywa i sygnalizuje ponad 70 000 znanych niebezpiecznych ustawień domyślnych, błędów w konfiguracji i błędów w oprogramowaniu, pozwalając na podjęcie działań naprawczych jeszcze zanim dojdzie do ataku.

Zaawansowany mechanizm IBM Sense Analytics

Wykrywa najważniejsze słabe punkty zabezpieczeń i wzbogaca wyniki poszukiwania słabych punktów o informacje na temat zasobów sieciowych, konfiguracji zabezpieczeń, dane o przepływach, dane z dzienników oraz analityczne informacje istotne dla bezpieczeństwa.

Łączenie i rozdzielanie danych

Produkt łączy dane pochodzące z programów skanujących IBM i innych firm. Oddziela mniej groźne słabe punkty zabezpieczeń, np. występujące w nieaktywnych aplikacjach, od newralgicznych problemów wymagających interwencji.

Najważniejsze cechy

  • Zapobieganie naruszeniom zabezpieczeń
  • Jedno skonsolidowane ujęcie słabych punktów zabezpieczeń
  • Ustalanie priorytetów działań naprawczych i łagodzących
  • Automatyzacja egzekwowania wymagań

Przykładowe obrazy

Opinie klientów