Wyróżnione funkcje

Odtwarzanie, krok po kroku, działań cyberprzestępców

IBM® QRadar® Incident Forensics skraca czas badania incydentów związanych z bezpieczeństwem i umożliwia szybsze reagowanie na takie incydenty. Jest rozwiązaniem prostym w użyciu i wymaga minimalnego przeszkolenia, pozwalając zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informatyczne szybko i efektywnie analizować dane związane z incydentami. W swoim działaniu dalece wykracza poza analizę dzienników i przepływów danych — operuje zarówno na przechwyconych w całości danych z pakietów, jak i na dokumentach i obiektach w postaci cyfrowej. Pomaga kontekstowo odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących ataku: kto?, co?, kiedy?, gdzie? i jak?

Rekonstrukcja danych i dowodów związanych z incydentem

Rozwiązanie oferuje funkcje przestawiania danych, które pomagają w odkrywaniu relacji sieciowych istotnych dla przebiegu incydentu. Tworzy wskaźniki na podstawie metadanych sieciowych i plikowych oraz zawartości przechwyconych pakietów, w tym tekstu ze stron WWW i dokumentów. Pomaga analitykom w filtrowaniu wyników wyszukiwania, tak by zawierały tylko pakiety związane z określonym naruszeniem wykrytym przez QRadar, a tym samym ułatwia szybkie zlokalizowanie szkodliwego ruchu. Wspomaga testy ukierunkowane na ataki zidentyfikowane przez serwisy informujące o nowych zagrożeniach, takie jak IBM X-Force®.

Integracja z platformą IBM QRadar Security Intelligence Platform

Rozwiązanie korzysta z interfejsu użytkownika QRadar z jedną konsolą i umożliwia wprowadzanie zapytań o dane z przechwyconych pakietów po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Zawiera narzędzia do pogłębionej analizy i wizualizacji relacji obsługiwane na zasadzie wskazywania i klikania. Tworzy również cyfrowe „odciski palców” na podstawie adresów IP lub MAC, adresów e-mail i tożsamości na czacie oraz w mediach społecznościowych.

Współpraca przy zapobieganiu zagrożeniom

Dostęp do IBM Security App Exchange.

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Zrzut ekranu: Analiza incydentu

  Możliwość odtworzenia kolejnych kroków cyberprzestępcy

  Problem

  Określenie, które z podejrzanych działań ma naprawdę znaczenie dla danego incydentu.

  Rozwiązanie

  Identyfikowanie działań cyberprzestępców w celu przeprowadzania pogłębionych analiz konsekwencji włamania i sprawnego zapobiegania jego powtórzeniu.

 • Zrzut ekranu przedstawiający określanie skali incydentu w IBM QRadar

  Rekonstrukcja danych wykorzystanych w ataku

  Problem

  Określenie pełnej skali incydentu dotyczącego bezpieczeństwa

  Rozwiązanie

  Eliminowanie zagrożeń dzięki kompilowaniu profili ewidencyjnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa. Umożliwia zrekonstruowanie danych wykorzystanych podczas incydentu, a tym samym szczegółowe odtworzenie przebiegu naruszenia. Uproszczone przetwarzanie zapytań dzięki interfejsowi przypominającemu wyszukiwarkę internetową.

 • Zrzut ekranu przedstawiający wykres analizy incydentu

  Oszczędność czasu i niższe koszty

  Problem

  Dochodzenia są przeprowadzane ręcznie, wymagają profesjonalnych narzędzi i specjalistycznych umiejętności technicznych.

  Rozwiązanie

  Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT mogą szybko przeprowadzać dochodzenia i uzyskiwać wgląd w szczegółowe informacje o naruszeniu zabezpieczeń. Nie muszą przy tym dysponować żadnymi szczególnymi kompetencjami ani przechodzić dodatkowych szkoleń.

 • Zrzut ekranu przedstawiający przegląd incydentów

  Wykorzystanie istniejącej infrastruktury

  Problem

  Konieczność korzystania z rozproszonych systemów i narzędzi oraz nadzieja na znalezienie rozwiązania, które umożliwi obronę.

  Rozwiązanie

  Klient może opcjonalnie korzystać z istniejącej już infrastruktury PCAP lub nabyć nowe systemy przeznaczone do obsługi rozwiązania QRadar Incident Forensics.

Szczegóły techniczne

Dane techniczne

Systemy operacyjne: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 6. Oprogramowanie wymagane wstępnie: IBM Security QRadar SIEM 7.2.2 i późniejsze pakiety poprawek.

Wymagania programowe

Informacje o kompatybilności sprzętu zawiera sekcja dotycząca wymagań systemowych w podręczniku instalowania rozwiązania IBM Security QRadar Incident Forensics.

Wymagania sprzętowe

Rozwiązanie QRadar® Incident Forensics jest dostępne jako dedykowane urządzenie sprzętowe, oprogramowanie lub urządzenie wirtualne. Należy zapewnić dostęp do następujących komponentów sprzętowych:

 • Monitor i klawiatura lub konsola z interfejsem szeregowym