Dołącz do forum społeczności IBM Master Data Management

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania danymi głównymi

IBM InfoSphere® Master Data Management (MDM) zarządza newralgicznymi danymi przedsiębiorstwa — bez względu na system lub model rozwiązania używany w firmie — i dostarcza je użytkownikom w postaci pojedynczego, wiarygodnego widoku. Udostępnia użyteczne spostrzeżenia, umożliwia natychmiastową korelację z wartościami biznesowymi i zapewnia zgodność z przepisami, regułami i politykami dotyczącymi ochrony danych w całym przedsiębiorstwie. Produkt InfoSphere Master Data Management koordynuje dane w całym cyklu życia informacji przy użyciu wysoce konfigurowalnej architektury obsługującej hybrydowe środowiska wielochmurowe. Dzięki niemu użytkownicy biznesowi i techniczni mogą ze sobą współpracować i opracowywać innowacje w każdym obszarze przedsiębiorstwa w oparciu o godne zaufania dane główne.

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania (PDF, 112 kB)

Korzyści z użytkowania rozwiązania InfoSphere Master Data Management

Możliwość wyboru edycji dopasowanej do potrzeb

Produkt InfoSphere Master Data Management jest oferowany w dwóch edycjach — Standard Edition (SE) i Advanced Edition (AE). Obie są dostępne zarówno jako instalacje lokalne, jak i rozwiązania utrzymywane na zdalnych serwerach bądź w pełni zarządzane w chmurze.

Samoobsługowy dostęp do wiarygodnych danych

Użytkownicy mogą udostępniać i wykorzystywać dane jak nigdy wcześniej — eksplorować je analitycznie przy użyciu wykresów, samodzielnie uzyskiwać do nich dostęp, sprawować nad nimi nadzór i używać funkcji panelu kontrolnego.

Szybkie i dokładne dostarczanie danych MDM

Możesz uzyskiwać dokładne ujęcia danych głównych w całej organizacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Produkt InfoSphere Master Data Management może być implementowany w modelu rejestru lub w modelu wirtualnym, a pierwsze korzyści pojawiają się bardzo szybko po wdrożeniu.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Funkcjonalny panel kontrolny upraszcza interpretowanie danych. Składają się na niego udoskonalone interfejsy użytkownika i widoki podsumowujące.

Większa innowacyjność

Użytkownicy odpowiedzialni za podstawową działalność przedsiębiorstwa mogą ze sobą współpracować, badać kluczowe encje, pozyskiwać nowe spostrzeżenia, wykrywać potencjalne zagrożenia i tworzyć innowacje.

Niższe koszty dzięki systemowi MDM w chmurze

Oferowane w modelu subskrypcyjnym rozwiązanie IBM Master Data Management on Cloud generuje mniejsze koszty.

Najważniejsze cechy i funkcje produktu InfoSphere MDM

Wiarygodne i kompleksowe ujęcie newralgicznych danych

Dzięki wysoce dokładnemu, wiarygodnemu i kompleksowemu dopasowywaniu danych można eliminować rozbieżności i błędy wynikające z natury rozproszonych źródeł danych. Produkt InfoSphere Master Data Management centralnie zarządza encjami danych głównych, ograniczając konieczność korzystania z niepełnych lub zduplikowanych danych i jednocześnie konsolidując informacje z całego przedsiębiorstwa. Zapewnia pojedyncze, wyjątkowo precyzyjne i godne zaufania ujęcie kluczowych danych biznesowych, które pomaga użytkownikom działać pewniej i sprawniej podejmować decyzje. Ponadto umożliwia migrację danych systemu MDM do chmury.

Rozszerzenie architektury MDM o chmurę

Dowiedz się więcej o IBM Master Data Management on Cloud

Wiele opcji wdrażania umożliwia dodawanie nowych aplikacji, danych i usług, a następnie umieszczanie ich w optymalnej lokalizacji — środowisku lokalnym, chmurowym lub hybrydowym. Edycja IBM Master Data Management on Cloud jest dostępna także w modelu subskrypcyjnym, który generuje niższe koszty i optymalizuje wykorzystanie zasobów IT.

Zarządzanie danymi w chmurze

Dowiedz się więcej o IBM Cloud Pak for Data

Użytkownicy mają dostęp do komplementarnych usług dla zarządzania danymi, analiz, analityki danych i sztucznej inteligencji. Oznacza to, że mogą publikować dane główne na potrzeby szybkiego i skalowalnego dostępu do kolejnych aplikacji. Produkt InfoSphere Master Data Management można wdrożyć w chmurze IBM Cloud® lub przy użyciu hiperkonwergentnych platform danych i AI, takich jak IBM Cloud Pak® for Data.

Implementacja w modelu rejestru lub w modelu wirtualnym

Oferowany produkt umożliwia dodawanie nowych domen danych i rozwiązywanie nowych problemów biznesowych. InfoSphere Master Data Management to w pełni wyposażone rozwiązanie MDM, które obsługuje wiele domen i dysponuje wbudowanymi wzorcami domen przydatnymi w wielu różnych branżach. Każdą edycję można bezproblemowo zintegrować z dotychczasowymi architekturami i procesami biznesowymi w Twoim przedsiębiorstwie. Wybierz tę, która spełni Twoje bieżące i przyszłe potrzeby, a następnie skup się na tym, co w największym stopniu decyduje o sukcesie działalności biznesowej: innowacjach.

Kompleksowe rozwiązanie MDM działające w całym przedsiębiorstwie

Korzystaj z kompletnego, wysoce dokładnego i dostępnego w czasie rzeczywistym ujęcia danych głównych za pośrednictwem konfigurowalnej architektury dla lokalnych i chmurowych modeli środowisk IT. Produkt InfoSphere Master Data Management zaprojektowano z myślą o implementacji w modelu rejestru lub w modelu wirtualnym. Udostępnia funkcje zarządzania strategiami, które pomagają zapewniać, monitorować i kontrolować wysoką jakość danych. Wirtualny rejestr danych głównych pozwala uzyskiwać wiarygodne, dopasowane do potrzeb ujęcie danych, a elastyczność rozwiązania MDM zwiększa możliwości działania jego użytkowników.

Rozwój przedsiębiorstwa dzięki funkcjom analitycznym

Udostępniaj i wykorzystuj dane MDM, by uzyskiwać wgląd w encje poprzez eksplorację wykresów danych głównych, danych transakcyjnych i modelu Hadoop. Pozwala to analizować encje i w ich oparciu pozyskiwać cenne spostrzeżenia.

Mechanizmy wysokiej dostępności i stabilna infrastruktura obsługi kopii zapasowych

Zyskaj pewność, że Twoje dane są dostępne dzięki skutecznie zoptymalizowanym mechanizmom zapewniającym wysoką dostępność i łatwość wykorzystania danych. Zadbaj o bezpieczeństwo danych na wypadek katastrofy, wybierając w pełni konfigurowalną, wbudowaną infrastrukturę sprzętową i programistyczną opartą na sprawdzonej technologii IBM Spectrum® Protect.

Kup teraz i postaw pierwszy krok