Chcesz sprawdzić, jak Guardium wypada na tle innych rozwiązań? Tutaj dowiesz się wszystkiego.

Chcesz sprawdzić, jak Guardium wypada na tle innych rozwiązań? Tutaj dowiesz się wszystkiego. Porównaj nowoczesne zabezpieczenia danych

Jak działa IBM Guardium Data Protection for Databases

Monitorowanie i kontrola wszelkiej aktywności na plikach

Zapewnia widoczność i pomaga w interpretacji wszystkich transakcji realizowanych przez użytkowników, w tym administratorów baz danych, programistów, zewnętrzny personel kontraktowy oraz aplikacje — na wszystkich platformach i niezależnie od protokołu. Identyfikuje użytkowników aplikacji, którzy dokonują nieautoryzowanych zmian ze wspólnych kont usługowych. Monitoruje dostęp użytkowników i aplikacji niezależnie od funkcji rejestrowania i kontroli realizowanych przez serwer bazy danych. Zwiększa poziom bezpieczeństwa danych poprzez wykrywanie — przy użyciu technik analitycznych — nietypowych dostępów do danych.

Egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

Monitoruje i egzekwuje strategie dotyczące ochrony newralgicznych danych, działań użytkowników uprzywilejowanych, zmian, działań użytkowników aplikacji oraz wyjątków i naruszeń zabezpieczeń. Wykorzystuje analizy wartości odstających, aby zidentyfikować nietypowe zachowanie przez automatyczne porównywanie działań podejmowanych na danych z założeniami dotyczącymi normalnego zachowania. Obsługuje strategie reagowania na wyjątki oparte na definiowanych progach, takich jak błędy SQL. Analizuje dane wychodzące z bazy danych w poszukiwaniu charakterystycznych wzorców, takich jak numery kart kredytowych.

Przyspieszanie zapewniania zgodności z wymogami i przeprowadzanie kontroli

Agreguje i normalizuje dane kontrolne w całym przedsiębiorstwie na potrzeby audytów, sprawozdawczości formalnej, korelacji i dochodzeń, nie korzystając przy tym z własnych funkcji kontrolnych bazy danych. Tworzy bezpieczny, odporny na manipulacje zapis kontrolny, który zapewnia separację obowiązków i ról wymaganą przez audytorów. Umożliwia konfigurowanie zautomatyzowanych przepływów pracy obejmujących generowanie raportów o zgodności i rozsyłanie ich do zespołów nadzorujących w celu elektronicznej akceptacji i eskalacji.

Obsługa środowisk heterogenicznych

Guardium Data Protection zabezpiecza Twoje dane bez względu na to, gdzie są przechowywane. Wykrywa i klasyfikuje dane, ocenia słabe punkty zabezpieczeń i likwiduje je, monitoruje działania podejmowane na danych, oferuje szablony usprawniające procesy zachowania zgodności z przepisami oraz zapewnia inne możliwości rozszerzalne na bazy danych, wielkie zbiory danych, pliki, systemy mainframe i środowiska baz danych w modelu usługowym. Guardium Data Protection zapewnia jednakową ochronę składnic danych znajdujących się na terenie obiektów oraz w hybrydowych środowiskach wielochmurowych.

Łatwe dostosowywanie się do zmian w środowisku danych

Umożliwia stworzenie zwinnego środowiska ochrony danych, które odpowiednio adaptuje się do zmian — nowych użytkowników, platform i rodzajów danych. Jest rozwiązaniem skalowalnym dzięki elastycznej architekturze podzielonej na warstwy i mechanizmom równoważenia obciążenia i samomonitorowania. Usprawnia obsługę administracyjną i wdrażanie programów ochrony danych i zapewnienia zgodności z przepisami, oferując praktyczny interfejs użytkownika i mechanizmy automatyzacji zadań.

Integracja z ekosystemem bezpieczeństwa i środowiskiem IT organizacji

Wszystkie wersje wdrożenia Guardium Data Protection mogą być łączone z IBM Security Guardium Insights for Cloud Pak for Security, IBM Security Guardium Data Encryption, IBM Security Guardium Vulnerability Assessment, IBM Cloud Pak for Data, a także z innymi narzędziami w infrastrukturze cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa w celu elastycznego zabezpieczania wrażliwych danych w nowoczesnym środowisku biznesowym.