Interfejs użytkownika IBM Engineering Workflow Management

Co rozwiązanie Workflow Management może zmienić w Twojej firmie

Produkt IBM Engineering Workflow Management, jako newralgiczny punkt między planowanymi i wykonanymi zadaniami, umożliwia zespołom zarządzanie planami, zadaniami i statusem projektów. Zapewnia elastyczność konieczną do dostosowania się do dowolnego procesu. Tym samym pozwala przedsiębiorstwom na skrócenie cyklów udostępniania i zarządzanie współzależnościami w prostych i złożonych projektach. Rozwiązanie jest dostępne lokalnie i w chmurze. Obejmuje bezpłatne oprogramowanie serwerowe i jest oferowane w elastycznej strukturze cen. Rozwiązanie Workflow Management jest też dostępne w ramach IBM Engineering Lifecycle Management jako część ściśle zintegrowanego zestawu produktów: IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management i IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next.

Korzyści z IBM Engineering Workflow Management

Szybsza i bardziej inteligentna praca

Koncentracja na właściwych zadaniach dzięki kojarzeniu planów z realizacją prac programistycznych.

Integracja zespołów

Powiązania między zadaniami umożliwiają zespołom szybsze znajdowanie, naprawianie i testowanie komponentów niż środowiska z licznymi odrębnymi narzędziami bez niezawodnej integracji.

Ułatwione raportowanie podczas realizacji projektów

Bądź na bieżąco z działaniami i ogólnymi postępami dzięki prostym, zautomatyzowanym raportom z wielu projektów, które udostępniają spójne, wiarygodne informacje.

Niezawodna i powtarzalna praca

Procesy robocze można analizować, adaptować i zmieniać w miarę potrzeb. Dzięki możliwości dzielenia się sprawdzonymi procedurami każdy zespół może pracować wydajniej.

Większa efektywność inwestycji

Chmura przyspiesza wdrożenie rozwiązania, pozostawiając więcej czasu na pracę nad innowacjami.

Charakterystyka rozwiązania Workflow Management

  • Zautomatyzowane śledzenie pochodzenia i ponowne wykorzystanie wyników prac
  • Praca zespołowa w czasie rzeczywistym
  • Możliwość śledzenia i planowania pracy
  • Zaawansowane zarządzanie konfiguracją
  • Automatyczne aktualizacje statusu projektów zespołowych

Opinie klientów

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Oprogramowanie Professional jako usługa

IBM Engineering Workflow Management Professional Edition dla jednego podmiotu w chmurze zabezpieczonej przez HTTPS. Subskrypcja i wsparcie w cenie.

Oprogramowanie Enterprise jako usługa

IBM Engineering Workflow Management Enterprise Edition w wirtualnej chmurze prywatnej dla jednego podmiotu z tunelem VPN zabezpieczonym przez IPSec. Subskrypcja i wsparcie w cenie.

Licencja bezterminowa

Lokalna instalacja IBM Engineering Workflow Management dla jednego autoryzowanego użytkownika i licencja na instalację. Rok subskrypcji i wsparcia w cenie.